Et helt nyt arrangement

Et revideret og et moderne rigsfællesskab, der bygger på et fællesskab mellem tre ligeværdige parter og som i juridisk forstand grundlægges på en overenskomst (en traktat) om selvstyre, og som folketinget ikke længere vil kunne tilbagekalde eller suspendere efter behag

Søndag d. 11. august 2002
Johan Lund Olsen
Selvstyrekommissionen
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Johan Lund Olsen, der er formand for Selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende Forfatningsmæssige og Folkeretlige spørgsmål, opstiller to valgmuligheder med hensyn til form og indhold i det kommende selvstyre:

"Vi har valget mellem et egentligt serviceeftersyn af hjemmestyret med små justeringer eller en nyordning, hvor vi får et reelt selvstyre."

"Et selvstyre, som ikke blot er en fortsættelse af vor nugældende hjemmestyreordning, men som i sin grundlæggende form er et helt nyt arrangement og dermed bliver et nyt fundament, er det, jeg ser for mig. Et revideret og et moderne rigsfællesskab, der bygger på et fællesskab mellem tre ligeværdige parter og som i juridisk forstand grundlægges på en overenskomst (en traktat) om selvstyre, og som folketinget ikke længere vil kunne tilbagekalde eller suspendere efter behag. Selvstyret skal med andre ord være uigenkaldelig og bør derfor meddeles alle FN’s medlemslande."

Ordninger andre steder
Johan Lund Olsen påpeger, at der rundt omkring i verden eksisterer ordninger, der tilgodeser grønlandske ønsker - også indenfor et rigsfællesskabs rammer:

"I den forbindelse skal her kun peges på Cook-øernes rigsfællesskab med New Zealand i Stillehavet. Selv inden for rigsfællesskabet rammer New Zealand, har Cook-øerne en forfatningsmæssig stilling, som om der var tale om et selvstændigt land. De har sågar en ret til at erklære sig uafhængige på et tidspunkt, de måtte ønske det. En vidtgående mulighed, som det står frit for befolkningen på Cook-øerne at vælge, da man derved også har sørget for ikke at afskære den yngre generation for denne mulighed."