IA kræver genforhandling af forsvarsaftalen

Det står i dag klart, at tildelingen af servicekontrakten til Exelis Services A/S juridisk ikke står til at ændre. Det er derfor nu en rent politisk sag, som skal tages op på allerhøjeste politisk plan.

Fredag d. 20. februar 2015
Johan Lund Olsen
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Plattenslageri, Thule Air Base.


Thules forsvar, når amerikanerne forlader basen:
Peter Freuchens kanonbatteri ved den gamle handelsstation under Thule fjeldet.
(an)

Det står i dag klart, at tildelingen af servicekontrakten til Exelis Services A/S juridisk ikke står til at ændre. Det er derfor nu en rent politisk sag, som skal tages op på allerhøjeste politisk plan.


Knud Rasmussens kanonbatteri
er flyttet til Qaanaaq
(an)
Inuit Ataqatigiit støtter landsstyrets og den danske regerings bestræbelser på at få amerikanerne i tale om tabet af den specifikke servicekontrakt og det økonomiske tab herigennem. Men vi finder det vigtigt, at Grønland derudover nu handler langsigtet, og sikrer håndgribelige afkast fra Pituffik gennem en genforhandling af forsvarsaftalen.

Derfor vil vi klart sige fra Inuit Ataqatigiit, at Grønland må kræve en genforhandling af forsvarsaftalen, således at Grønland får helt konkret udbytte af Pituffik. Det er vigtigt, at denne genforhandling udføres uafhængigt at nuværende og kommende servicekontrakter. Servicekontrakterne vil altid ændre sig, og det er nu vigtigt, at vi får en meget mere stabil og håndgribelig aftale med amerikanerne, uden om servicekontrakterne.

Nu er det vigtigt, at Grønland står sammen. Vi ser frem til at være fuldt ud inddraget og til at samarbejde med landsstyret og den danske regering om den videre håndtering af sagen.