KNI-selskabernes struktur i fremtiden

Først og fremmest har Landsstyret tiltrådt, at forretningsstrukturen i KNI-selskaberne skal søges omlagt, så vi fremover får en fælles ledelse og styring på vareforsyningen - et nyt og samlet KNI A/S. Vores trafik- og post/bankforretninger skal så overdrages til Royal Arctic Line A/S og Tele Greenland A/S og vores billetkontorer overdrages til Grønlandsfly A/S

Tirsdag d. 7. januar 1997
Jonathan Motzfeldt
Emnekreds: Erhverv, Politik.

PRESSEMEDDELELSE
Siden landsstyres seminar om KNI-selskabernes struktur i fremtiden, er en række forhold af betydning for den fremtidige ledelse og arbejdstilrettelxggelse i KNI-selskabeme nu faldet på plads.

Først og fremmest har Landsstyret tiltrådt, at forretningsstrukturen i KNI-selskaberne skal søges omlagt, så vi fremover får en fælles ledelse og styring på vareforsyningen - et nyt og samlet KNI A/S. Vores trafik- og post/bankforretninger skal så overdrages til Royal Arctic Line A/S og Tele Greenland A/S og vores billetkontorer overdrages til Grønlandsfly A/S. Det skal forelægges for Landstinget til forårssamlingen i år.

Det bliver den overordnede og væsentligste opgave for ledelsen i KNI-selskaberne i første halvår af 1997, at forberede og gennemføre denne omlægning professionelt. Vi skal sikre, at omlægningeme gennemføres uden tab af de landvindinger, vi har skabt i KNI-selskaberne. Vi skal vise, at vi kan trække i samme retning i hele KNI-koncernen og udnytte vore samlede ressourcer bedst muligt

Derfor har landsstyret også besluttet, at bestyrelseme for KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S fra nu af skal være mere ensartede. Kredsen af generalforsamlingsvalgle bestyrelsesmedlemmer er nu den samme i de to selskaber. Landsstyret har med dette skridt ønsket, at KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S indretter sig på en fælles fremtid under samme tag, og at der er en entydig ledelse oven på KNI-selskaberne.

Bestyrelserne i KNI-Pisiffik A/S og KNI-Pilesuisoq A/S har efter drøftelse med Adm. Direktør Keld Askær og Adm. direktør Peter Vagn Jensen tiltrådt, at vi på direktionssiden tager skridt til at samle tropperne, så der også i den daglige ledelse er fuld styring på, hvad højre og venstre hånd foretager sig i KNI-koncernen.

Det medfører, at Peter Vagn Jensen efter gensidig aftale fratræder som Adm. direktør i KNI Pilersuisoq A/S medio januar måned. Beslutningen om, at tage afsked med Peter Vagn Jensen er på ingen måde udtryk for utilfredshed med det arbejde, der er udført i selskabet, idet bestyrelsen udtrykker fuld tilfredshed med Peter Vagn Jensens indsats.

Samtidig indtræder Keld Askær som adm. direktør i KNI Pilersuisoq A/S, ved siden af hans stilling som adm. direktør i KNI Pisiffik A/S. Direktionen i KNI Pilersuisoq A/S vil, ud over Keld Askær, fortsat bestå af Gerhardt Petersen og Hans Thomsen.

Vi har også sagt farvel til KN Holding A/S, siden bestyrelsen sidst var samlet, Selskabet er omdannet til KNI Udvikling A/S, og skal fremover bistå KNI Pisiffik og KNI Pilersuisoq med at forberede og gennemføre omlægningen.

Alt i alt medfører beslutninger, der er truffet oven på KNI-seminaret den 30. november 1996, at KNI fra nu af består af KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S. Vi fortsætter som to selvstændige selskaber, frem til en omlægning eventuelt finder sted. Men med et større fællesskab i ledelsen. Det er fra nu af bestyrelse og direktion i KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S, der har ansvaret for KNI-koncernens ledelse, med ansvar direkte over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen i KNI Pilersuisoq A/S takker Peter Vagn Jensen for hans store indsats i selskabet og byder velkommen til Keld Askær.

Jonathan Motzfeldt