Kilde: Josef Korneliussen


Lad Per Berthelsen komme tilbage

Josef Korneliussen
Torsdag d. 4. oktober 2001

I har med stor opfindsomhed smidt Per Berthelsen ud af partiet, og har derved fjernet ham fra hans arbejde, som han har udført med stor dygtighed

Lufthavne skal placeres i byerne

Josef Korneliussen
Torsdag d. 26. juli 2001

Jeg er fuldstændig enig med Oluva Funding i, at vi må skabe økonimiske kraftcentre. Nuuk og Qaqortoq er oplagte emner i den henseende, ligesom der er mulige kraftcentre i byer i Nordgrønland

Pressen bør optræde mere anstændigt

Josef Korneliussen
Tirsdag d. 4. april 2000

Naturligvis skal ingen søge at begrænse pressefriheden. Ingen! Men jeg kunne nu godt tænke mig i fremtiden at følge udviklingen, både her og i den øvrige af verden uden at skulle krumme tæer over uprofessionelle pressefolk, der sætter den enkeltes interesser højest

Internet og direkte TV fra andre lande

Josef Korneliussen
Tirsdag d. 14. juli 1998

Vi har alle behov for kommunikation med hinanden og med omverdenen. Og nu da finansieringsmulighederne er til stede, bør Tele og vore politikere ikke være tilbageholdne med at åbne op for kommunikationsmulighederne. Her vil ungdommen og den opvoksende ungdom konstatere, at sprogbeherskelse enten på nordisk eller på engelsk er en absolut nødvendighed i den globale landsby. En kommunikation sprogene imellem med hjælp af tolke og andre oversættere vil være vejen til svækkelse af vort eget sprog. Og det gør det i dag.