Pressemeddelelse fra Siumut og Inuit Ataqatigiit

Der skal sættes initiativer igang, hvor hjemmehørende bliver anvendt med en stærkere profil bl.a. igennem efteruddannelser m.m. Koalitionen er enige om, at dette projekt også skal omfatte Landstingets Bureau.

Tirsdag d. 16. november 1999
Jonathan Motzfeldt
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Inuit Ataqatigiit, Politik, Siumut.

Siumut og Inuit Ataqatigiit's drøftelser om den seneste tids politiske "turbulens" foregik i en god atmosfære.

Parterne er enige om at fortsætte det politiske samarbejde, under klarere og formaliserede aftaler om at gennemføre koalitionens politiske målsætninger.

Dette vil ske ved direkte løbende konsultationer landstingsgrupperne og partiledelserne imellem, forud for og under landstingssamlingerne.

Der skal udarbejdes en tillægsaftale herom. (Se oprindelig aftale om landsstyresamarbejde. Red. henv.)

Der er almindelig enighed om, at landsstyrekoalitionen fungerer godt, og med en bred støtte i Landstinget har koalitionen allerede opnået en række gode resultater. Her tænkes der bl.a. på den nye finanslov, med dertil hørende spændende reformer, såsom den nye budgetlov, anlægs- og renoveringsfonden, selvstyrekommissionen m.m. Desuden er begge parter enige om at fortsætte og forstærke indsatsen om at gennemføre en socialreform, med respekt for en rimelig fordelingsnøgle mellem høje og lavere indkomstgrupper.

Indsatsen omkring forenkling, effektivisering og modernisering af hjemmestyrets administration gennemføres i henhold til en tidsplan i samarbejde med medarbejdernes repræsentanter. Der skal sættes initiativer igang, hvor hjemmehørende bliver anvendt med en stærkere profil bl.a. igennem efteruddannelser m.m. Koalitionen er enige om, at dette projekt også skal omfatte Landstingets Bureau.

Iøvrigt får koalitionen bekræftet, fra flertallet i Landstingets Formandsskab, Siumut og Inuit Ataqatigiit, at sagen omkring fritstillelsen af direktøren proceduremæssigt følger gældende regler og forskrifter, førend den endelige effektuering.For Siumut Jonathan Motzfeldt Formand for Siumut   For Inuit Ataqatigiit Josef Motztfeldt Formand for Inuit Ataqatigiit