Hvad folkevalgte bør sætte sig ind i

Som fuldtidslønnet medlem af Landstinget, har også Hans Enoksen forpligtigelse til at varetage sin opgave seriøst

Tirsdag d. 13. marts 2001
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik.

Ønsker man som folkevalgt at arbejde seriøst, burde man som minimum kende sine muligheder og beføjelser.

Hvor meget formanden for Bygdernes forening end måtte længes efter landsstyrets praksis fra tidligere tider - med at give tilskud til alt muligt for et godt ord - er det mig magtpåliggende at minde denne om Landstingets beslutninger omkring dette.

Formanden for Bygdernes forening udtalte i radioavisen den 27. februar, at "landsstyret automatisk giver tilskud til mangt og meget". Samme formand burde i kraft af sin plads i Landstinget vide, at samtlige tilskud og andre bevillingsdispositioner fra landskassen er baseret på Landstingets beslutninger.

Det er derfor kun rimeligt, at jeg på vegne af landsstyret korrigerer Hans Enoksens påstand og mod bedre vidende som værende ikke andet end en masse varm luft.

Hvis han overhovedet vil forvalte sin post som folkevalgt ansvarligt, bør han som det mindste sætte sig ind i Landstingets og landsstyrets organisation.

Som fuldtidslønnet medlem af Landstinget, har også Hans Enoksen forpligtigelse til at varetage sin opgave seriøst.

Hvis Landstingsmedlem Hans Enoksen har været med til at vedtage love, uden at bekymre sig om disses indhold, bør han derfor ændre denne praksis.

Under Landstingets efterårssamling i 1999 var Hans Enoksen blandt andet med til at vedtage "Budgetloven", som var fremsat af landsstyret for en bedre styring af landskassens midler. Denne lov indeholder blandt andet, at landsstyret ingen bevillingsbemyndigelse har uden om Landstinget.

Hvis landstingsmedlemmet kan dokumentere denne mistænkeliggørelse af landsstyret for lovbrud, bør han derfor komme med denne. Alt andet er blot tomme postulater.