USA`s tiltagende legen hele verdens ejer og vogter kan ikke længere tolereres

Hvis ikke vi totalt afslår det vanvittige projekt som NMD fostret i sygelig storhedsvanvid, og som vil starte våbenkapløb, fortjener vi ganske enkelt ikke fortsat at bebo denne jord

Fredag d. 7. september 2001
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik, Thule Air Base.

USA er kendt som verdens rigeste blandt de rigeste. Efter W. Bush`s tvivlsomme indsættelse som præsident tillige som den magtsyge og selvtilstrækkelige. Til dato har Grønland venligt, men bestemt nøjes med at udtrykke vort opfattelse af projektet som tåbeligt.

Nu er den danske regering tillige med begyndt at tale med splittet tunge med modstridende og tvivlsomme udtalelser. Alt imens både udenrigsministeren og hans statsminister bedyrer, at de endnu ikke har fået henvendelse fra den amerikanske regering om projektet, forlyder det nu, at udenrigsministeren nu i et svar til et forespørgsel i folketinget har givet grønt lys for at danske firmaer kan fremstille og sælge komponenter til noget som regeringen påstår den ingen kendskab har til.

Samtidig nægter USA at udrede sine restancer i milliarder af kroner til FN`s såvel hoved- som underliggende organisationer. Således er De forenede Nationer ude af stand til dels at løfte sin opgave som garant for verdensfreden som forkæmper for menneskerettighedernes håndhævelse, med mange menneskers unødige lidelser til følge. Efter således at have frataget FN i at arbejde for stabilisering i bl.a. de nationer som USA betragter som utilregnelige, leger samme hovmodige nations præsident og hans håndlangere med verden som deres lebensraum. USA forsker i og fremstiller kemiske våben af de mest modbydelige slags, stik i mod alle internationale konventioner. Således leger USA med W. Bush som sin såkaldte leder hasard med verdens og således hele menneskehedens fortsatte eksistens.

At præsident Bush foretager tåbelige dispositioner er ganske vist ikke nogen nyhed. Ikke desto mindre er det på høje tid at vi Grønland og Danmark klart fortæller George W, at vi er i mod hans forehavende.

Mange andre nationer, som kun venter på vort feltråb, kommer uden tvivl efter os, lad os bane vejen.

Hvis ikke vi totalt afslår det vanvittige projekt som NMD fostret i sygelig storhedsvanvid, og som vil starte våbenkapløb, fortjener vi ganske enkelt ikke fortsat at bebo denne jord.

Vi skylder kommende generationer at besinde os før Destruction Ittuk er afsejlet.