Koalition - hvordan

Og endelig til sidst pålæg til landsstyret om udarbejdelse og fremsættelse af ændringsforslag til indkomstskatteloven til forårssamlingen 2002, med blandt andet det sigte, at højeste indkomster skal bidrage med mere til samfundsøkonomien. Dette for blandt andet at skaffe midler til modernisering af den kystnære fiskeriflåde og til fremskaffelse af flere arbejdspladser

Fredag d. 21. september 2001
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik.

Først vil jeg ønske den nyvalgte formand og hovedbestyrelse tillykke med valget og ønske dem alle held og lykke med deres arbejde.

Vore partier er jo i koalition. I dette arbejde spiller vore landstingsgrupper hovedrollen. At der netop i dette har været problemer, gjorde vi Siumut opmærksom på allerede i nov 2000. Dette blev derfor fulgt op af et tillæg til koalitionsaftalen.

Selvom der er sket en større udskiftning i Siumuts ledelse, er Inuit Ataqatigiit af den opfattelse, at koalitionsaftalen fortsat er i kraft, indtil der eventuelt er indgået en ny aftale efter en ny forhandling.

Alligevel har Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse og landstingsgruppe under sit møde i weekenden, 15. og 16 sept. 2001 som naturligt drøftet Siumuts landsmøde og dets mulige udfald.

Inuit Ataqatigiits hovedbestyrelse er således klar til at mødes med Siumuts nye hovedbestyrelse, når som helst.

Til Siumuts nye formands udtalelser i pressen efter valget, kan Inuit Ataqatigiit nikke genkendende til flere af erklæringerne, som netop har samme sigte til flere af vores oplæg i forbindelse forhandlingerne efter landstingsvalget i 1999. Eksempelvis vores oplæg til egnsudviklingsordning, som vil fremme bygder og byers samarbejde for landsdelens udvikling.

Og under vores netop afsluttede hovedbestyrelsesmøde traf vi beslutning om bl.a. følgende spørgsmål:
  • En ny gennemgang af den strukturpolitiske handlingsplan, som landsstyrede præsenterede sidste efterår. Og sammenholde dens intentioner til den ændrede økonomiske situation vort land er kommet i.
  • En ny vurdering af opgavefordelingen mellem NuKa A/S og Royal Greenland A/S.
  • At muligheden for uddelegering/ spredning af medbestemmelseretten og medansvarligheden for først og fremmest produktionsanlæggene, så kommunal-/bygdebestyrelser, fiskere og industrimedarbejde direkte er med i beslutningsprocessen og i ansvaret for driften af anlæggene.
  • At der i forbindelse med finanslovsarbejdet skal sikres billiggørelse af lufttrafikken først og vigtigst til yderdistrikterne.
  • At den forestående strukturtilpasning af det kystnære fiskeri sikres økonomiske midler.
  • Og endelig til sidst pålæg til landsstyret om udarbejdelse og fremsættelse af ændringsforslag til indkomstskatteloven til forårssamlingen 2002, med blandt andet det sigte, at højeste indkomster skal bidrage med mere til samfundsøkonomien. Dette for blandt andet at skaffe midler til modernisering af den kystnære fiskeriflåde og til fremskaffelse af flere arbejdspladser.
Til allersidst bemærker Inuit Ataqatigiit med glæde, at de to partier åbenbart fortsat er enige i spørgsmålet om radaranlægget ved Pituffik.