Erhvervslivet - hvordan?

Hvad kan videreforædles efter køb fra udlandet: kaffebønner til maling og emballering ...

Fredag d. 15. november 2002
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Samfundets interesser i erhvervslivet
Begræns færdigvareindførslen
Fødevarer
Lokomotiver


Der er brug for alle gode kræfter i erhvervsudviklingen. De aktuelle problemer i de fleste kommuner skyldes forskellige årsager.

For det første er det vanskeligt at reducere driftsudgifterne, som har sin rod under højkonjunkturen.

For det andet er der ikke blevet udviklet alternative erhverv ved siden af anlægsvirksomheden, fiskeforarbejdningen samt administrationen.

Folkevalgte har overfor erhvervsudøverne den primære opgave at give gode rammer for erhvervsudviklingen igennem lovgivningen:

Beskatning, transport, markedsføring i udlandet m.v.

Samfundets interesser i erhvervslivet
Samfundets interesser for et godt fungerende erhvervsliv og sikring af et selvbærende økonomi er arbejdspladser til befolkningen, hvorved der sikres skatteindtægter til kommunerne og Landskassen. Ved siden af disse skal erhvervsudøverne, selskaber o.l. medvirke til uddannelse af befolkningen.

Endvidere er det vigtigt, at erhvervsudøverne i højere grad selv deltager i bestræbelserne for selvforsyning af vort land.

Tilbageholdenheden til produktion af fødevarer er i den sammenhæng forstemmende. Ved siden af produkterne fra brædterne og fra Nuka A/S er der ikke meget udbud i butikkerne af vore egne produkter. Selvom vi har mange gode råvarer, indfører vi uden begrænsning landbrugsprodukter.

M.h.t. grøntsager er vi i højere grad blevet selvforsynende, men dette kan øges.

Begræns færdigvareindførslen
I udlandet er det mærkbart, at de fleste lande er selvforsynende, og at de har en høj udnyttelsesgrad af egne materialer. F.eks. tøj, keramik, postkort, lys, papir, køkkenudstyr, møbler, billedrammer, kamme, sæbe, fødevarer, brugskunst og selvfølgelig symboler for en nations identitet mv.

Men det er ikke kun disse. Hvad kan videreforædles efter køb fra udlandet: kaffebønner til maling og emballering, arbejdstøj, møbler, emballager mv.

I forhold til de nævnte kan de arbejdsløse, førtidspensionister og andre modtagere af sociale ydelser, som udgør ca. 6.-7.000, komme i sving.

Fødevarer
Vort land er i forhold til andre land rigt på fødevarer. Udover kun at tænke på kød-, fiske- og skaldyrsprodukter har vi i fjordene mulighed for at dyrke grøntsager, hvorefter vi i højere grad bliver selvforsynende. Vi kan i stor grad reducere indførslen af mange 100 tons kødprodukter fra udlandet, som kvalitetsmæssigt ikke hamler sig op med vore egne produkter.

Erhvervslivet må i højere grad medvirke til at afstanden for vilkårene mellem rig og fattig mindskes. Dette vil kun være til gode for erhvervsudøverne.

I næste valgperiode må vi igennem administrative rationaliseringer samt vedvarende kurser og uddannelser arbejde for at de mange administrative arbejdspladser omdannes til produktive arbejdspladser.

Lokomotiver
Vand er det største ressource til kommercielt brug, som vi er besiddelse af. Vand i flasker, vand som energikilde og vand til brintproduktion. Vand som råvare til produktion skal være lokomotiv til alle andre erhvervsfremme initiativer. Det er en mere sikker råvare end alle andre inklusive olie og mineraler.