Forslag om en ledende rolle i overvågningen af Det Arktiske Ocean

Der er ingen tvivl om, at interessesfæren i EU og i Nordisk Råd centrerer sig om de ikke-levende ressourcer. Med andre ord har man formentlig ikke rettet specielt fokus på os, der faktisk lever her.

Mandag d. 23. marts 2009
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Arktis, Landstinget.

Landstingets forårssamling 2009:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at indtage en ledende rolle i forbindelse med etableringen af et rådgivende organ i overvågningen af Det Arktiske Ocean i et samarbejde mellem de stater, der grænser op til Det Arktiske Ocean og de oprindelige folk i Arktis.

Begrundelse:
Ved Landstingets debat under forårssamlingen 2008 omkring dagsordenspunkt 41: ”Udenrigspolitisk Redegørelse” fremsatte Inuit Ataqatigiit et forslag om at Landsstyret under det planlagte seminar om Det Arktiske Ocean d. 27.- 29. maj 2008 til afholdelse i Ilulissat med deltagelse af Canada, Danmark/Kalaallit Nunaat, Norge, Rusland og USA skulle fremsætte et krav om etableringen af et rådgivende organ.

Landsstyret lovede på daværende tidspunkt at få indarbejdet et sådant forslag i dagsordenen.

Desværre fremgik det af udtalelsen fra seminaret, at man ikke havde fundet det nødvendigt at etablere et sådant rådgivende organ. Kun at de stater, der omkranser Det Arktiske Ocean bl.a. gennem Arktisk Råd til stadighed ville rådføre sig med hinanden.

Det man her skal huske på er, at Arktisk Råd ikke modtager særskilt finasiering fra de otte faste medlemslande. Samt at et permanent sekretariat for Arktisk Råd først blev etableret og placeret i Tromsø under det norske formandsskab i 2006.

Derfor er overvågningen af Det Arktiske Ocean, ansvaret for beredskabet samt ansvaret for overvågningen af skibstrafikken meningsløs uden en finansiering, og der vil således ikke være ressourcer til rådighed for overvågning og rådgivning over for dem, der ønsker at anvende området.

I forbindelse med vores forslag til Landsstyret skal vi rette opmærksomheden på de udtalelser, der i den senere tid er fremkommet omkring Det Arktiske Ocean:

  • EU's stærkt voksende interesse i det arktiske område
  • Forelæggelsen af Thorvald Stoltenbergs rapport d. 9. februar 2009 på foranledning af Nordisk Ministerråd
  • De fremkomne tanker fra Canada og USA om våbenoprustning i deres respektive arktiske områder
  • Formandsskabet for Vestnordisk Råd fremlagde under et seminar i Bruxelles arrangeret af Europaparlamentet d. 26. februar 2009 en række emner af stor betydning for os, der bor i det arktiske område: Brugen af levende ressourcer i de arktiske farvande samt emner relateret til beredskab, forskning og miljø.

Der er ingen tvivl om, at interessesfæren i EU og i Nordisk Råd centrerer sig om de ikke-levende ressourcer. Med andre ord har man formentlig ikke rettet specielt fokus på os, der faktisk lever her.