Indførelse af nye rettigheder under selvstyret

Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen
Vi vil nu have en del medborgere i samfundet, der ikke længere har de demokratiske rettigheder i det nye selvstyrende Grønland, såsom stemmeret, men som må finde sig i dumme udsagn og indretning af samfundet, uden mulighed for at deltage i samfundet. For nu har selvstyret definitionen på en udlænding og NU kan man kalde alle uden stemmeret for udlændinge i selvstyrets navn. Hvor langt er vi som samfund lige kommet? Hvorfor afskaffede man fødestedskriteriet?

Til de andre partier til valgkampen er der bare det budskab, at det fremsatte forslag ikke forpligter andre partier til at lade sig trække med ned i møddingen.

Fredag d. 24. april 2009
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Fødestedskriteriet, Landstingvalg juni 2009, Politik, Samfundsforhold.

Indholdsfortegnelse:
Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen
Grønland ud af verdenssamfundet
Et splittet samfund frem for et samlet?


SIK udmeldte deres ønske om, at der skal indføres regler for, at man skal bo minimum 5 år i Grønland, før man kan opnå stemmeret. Det er naturligvis værd at mærke, at denne udmelding kom kort før udskrivelsen af landstingsvalget. Det er også værd at bemærke at formanden for Siumut straks kom med en støtteerklæring til det fremsatte forslag. Den selvsamme person som den 28. november 2008, fremsatte lovforslag om selvstyre for Grønland i Landstinget, med indstilling til landstinget om godkendelse af forslaget.

Landsstyrets forslag til lov om selvstyre har sit udspring i den 75,54 % store opbakning til spørgsmålet der var formuleret således: ”Ønsker du, at der indføres selvstyre i Grønland med det indhold og de betingelser, som er skitseret i Grønlandsk/Dansk Selvstyrekommissions udkast til selvstyrelov?” Forslaget til lov om selvstyre er således bygget op efter Selvstyrekommissionens betænkning, hvori der netop er udtrykt, at det forudsættes, at man tager udgangspunkt i principperne i gældende valgretsregler.

Vi ser endnu en kovending foretaget af landsstyreformanden og som desværre kun tegner et alt for tydeligt et billede af den manglende politiske selvtillid, og som endnu engang cementerer det afgående landsstyres politik der går imod et samlet samfund med solidaritet og hensyn til hinanden. Det tegner desværre også et billede af landsstyreformandens parti der føler sig under pres og nærmest er gået i bakgear, når det gælder deres værdier. Eller er det udtryk for at landsstyreformanden er ved at være bange for sin egen skygge.

Lad os lege tanken at vi har indført 5 års reglen
Vi vil nu have en del medborgere i samfundet, der ikke længere har de demokratiske rettigheder i det nye selvstyrende Grønland, såsom stemmeret, men som må finde sig i dumme udsagn og indretning af samfundet, uden mulighed for at deltage i samfundet. For nu har selvstyret definitionen på en udlænding og NU kan man kalde alle uden stemmeret for udlændinge i selvstyrets navn. Hvor langt er vi som samfund lige kommet? Hvorfor afskaffede man fødestedskriteriet? Det bliver jo det næste der skal genindføres. Ligesom det ikke ligger langt fra dette skridt til, at også børn af de samme personer uden stemmeret, også skal reguleres særskilt. Det ene tager det næste med sig. Gamle genkendelige dumme argumenter, som ikke har bragt os som samfund videre.

Grønland ud af verdenssamfundet
Med 5 års reglen, udelukkes den samme gruppe mennesker givetvis også for at kunne melde sig ind i et parti og prøve at gøre sin stemme gældende den vej.

Hvis de der går ind for indførelsen af 5 års reglen, var lidt mindre bange for fremmede borgere og i stedet inkluderede disse og krævede noget af disse, ville vi få et mere dynamisk samfund.

Så forklar venligst hvad den holdning som det fremsatte forslag er udtryk for skal gøre godt for?

Et splittet samfund frem for et samlet?
Jeg tager til genmæle og ønsker ikke at dette må ske i vores nye selvstyre og prøver i stedet her at oplyse om, at der er borgere og særligt siumut vælgere, der er lige ved at blive trukket rundt ved næsen. Det er fiskeri i rørte vande med usaglige og nederdrægtige argumenter der ikke holder en meter.

Til de andre partier til valgkampen er der bare det budskab, at det fremsatte forslag ikke forpligter andre partier til at lade sig trække med ned i møddingen.

Kilde: Inuit Ataqatigiit