Anarki er det modsatte af demokrati

Det er stærkt ønskeligt, at Siumut formanden sætter sig ind i Landstingets forretningsorden og Håndbog for Landstinget. Håndbogen er skrevet i let læseligt sprog, så enhver kan forstå hensigterne med forretningsordenen.

Torsdag d. 3. juni 2010
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Forårssamling 2010, Landstinget.

Kommentarer til en artikel i AG fra den 5. maj »Tonen bliver skærpet i
slutspurten«.


En mere passende overskrift er nok snarere »Tonen er fortsat banal fra et af oppositionspartierne«.

Indledningsvis vil jeg påpege, at jeg hverken før, under eller efter en samling har den mindste lyst til at deltage i det useriøse debatniveau, som den ene af oppositionspartiernes ledere gerne lægger for dagen i landstingssalen.

Det ville derfor være rart med en dokumentation af artiklens påstand om, at forårssamlingen er præget af hårde træfninger mellem formanden for Siumut og undertegnede. Det er, som af Siumutformanden påpeget, for så vidt sandt, at der ikke er nogen over eller ved siden af Landstinget. Der hvor det går galt er, hvor vedkommende opfatter det, som det er hende, der skal fortolke disse principper efter forgodtbefindende.

Hvor er det formandskabet har tilranet sig magten uden respekt for demokratiets sande væsen? Formandskabet er sammensat af 5 landstingsmedlemmer udpeget efter den godkendte forholdstals metode.
Er det udemokratisk?

Formandskabet arbejder efter sin vedtagne forretningsorden. Denne forretningsorden er den første i landets parlamentariske historie. Den blev underskrevet den 21. december 2009.

Det kan måske være dette - at også formandskabets arbejde nu foregår efter fastlagte rammer der betragtes som udemokratisk af dele af oppositionen?

Vis respekt for Landstinget og for hinanden
Hvor ubegrænset ønsker vi demokratiet og dermed ytringsfriheden praktiseret for at beskytte den demokratiske opfattelse?

En lovgivende forsamling som Landstinget har også faste rammer at arbejde indenfor og det giver ikke enkelte medlemmer frihed til at sætte lov og orden ud af funktion. Formandskabets opgave i salen er alt andet end at krydse klinger med nogen, men skal uden skelen til partifarver sørge for, at debatten holdes på et niveau, som er en lovgivende forsamling værdig og efter vedtagne regler.

Normalt afholder Landstingets medlemmer sig fra under både forhandlingerne og offentligt at udtrykke kritik af Formandskabet. Dette sker for at værne om og udvise respekt for Landstinget.

Da det er Formandskabet, som tegner Landstinget, skal den samme respekt også tilfalde Formandskabet, som i modsætning til udvalgene i Landstinget heller ikke drives af partipolitik.

Medlemmer af Formandskabet leder møderne på skift efter aftale medlemmerne imellem. Ligesom alle medlemmer har sat sig seriøst ind i forretningsordenen for Landstinget.

Til gengæld er det stærkt ønskeligt, at Siumut formanden sætter sig ind i Landstingets forretningsorden og Håndbog for Landstinget.

Håndbogen er skrevet i let læseligt sprog, så enhver kan forstå hensigterne med forretningsordenen.