Kilde: Juliane Henningsen


Vi kræver et nyt landsstyremedlem for sundhed

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. marts 2015

Vi har i familie og sundhedsudvalget forsøgt at holde møde med det nu ansvarlige landsstyremedlem for Sundhed, men det er indtil videre ikke lykkedes os. Grunden er at der helt klart er massive problemer indenfor det sociale område som bliver prioriteret af medlemmet for området

Viden giver indsigt og motivation til politisk arbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. marts 2015

Formålet med orienteringsrunden er at indsamle viden fra de mennesker der til daglig arbejder med de svære og ofte vanskelige områder. Viden som kan bidrage med vigtige informationer som medlemmerne kan tage med sig i udvalgsarbejdet.

At have regeringsmagten er ikke en partipolitisk legeplads

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. februar 2015

Sundhedsområdet er ikke et område som skal kastes rundt mellem forskellige landsstyremedlemmer på må og få, blot fordi et parti ikke har kunnet sikre deres eget interne samarbejde og koordination

Inuit Ataqatigiit vil have åbenhed

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. november 2014

Revisionsundersøgelsen fra Deloitte har inkluderet Inuit Ataqatigiits tidligere medlemmer af landsstyret Maliina Abelsen, Mimi Karlsen, Ane Hansen, Ove Karl Berthelsen og Agathe Fontain.

Vi har ingen lovgivning der sikrer hjælp og rådgivning til hjemløse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 24. oktober 2014

1 % af Grønlands befolkning er hjemløse. Det drejer sig om 500 mennesker. Faktisk skal man helt til USA for at finde de samme tal for antal hjemløse pr. indbygger. Det tal kan vi på ingen måde være stolte af.

Børnene fortjener bedre

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 18. maj 2014

Det var allerede ved 1. behandlingen af Landstingslov om hjælp til børn og unge klart at intentionerne bag lovforslaget var gode, men øgede krav til kommunerne og deres sagsbehandlere er urealistiske

Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. april 2014

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen

YTR!

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Når vi ved og erkender, at vores modstander har de bedste intentioner, åbner det op for, at vi kan ændre denne persons holdninger eller selv blive klogere, for samfundets bedste. Men det kræver at vi opbygger en mere levende debatkultur hvor befolkningens repræsentanter kan komme til orde om landets udvikling.

Vi skal gøre mere for de svageste

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. december 2011

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret senest i 2012 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.

Rettigheder på tværs af landene

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Færøske, grønlandske og danske borgere har formelt set samme danske statsborgerskab, hvilket i udgangspunktet betyder, at når en borger rejser eller flytter mellem landene, har han eller hun samme rettigheder som en fastboende borger i det enkelte land. Desværre er billedet langt mere kompliceret.

Besvarelse af § 37-spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft og mobilitetsfremmende ydelser

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. august 2011

I spørgerens begrundelse bliver der indikeret, at en række stillinger i dag bliver besat af udenlandsk arbejdskraft. selvom der er ledige hjemmehørende, der kunne bestride stillingerne. Hvis det er tilfældet. kolliderer det med hensigten bag regelsættet.

Langsigtet strategi for den udefrakommende arbejdskraft

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. juli 2011

Det er ingen hemmelighed at ledigheden i Grønland har været stigende samtidig med, at endnu alt for mange stillingskategorier indenfor især servicefagene besættes med udefrakommende arbejdskraft, eksempelvis som kokke, tjenere, stuepiger, musikere og dørfolk i restaurations- og hotelbranchen

”Man kan mærke længslen …”

Den nordatlantiske Gruppe
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 9. juni 2011

Svarene fra de interviewede er kontroversielle. De tyder på, at Grønland endnu ikke kan tilbyde en tidssvarende ramme for en moderne tilværelse og ikke har nået samme udviklingsniveau som Danmark. De adspurgte peger især på den økonomiske ulighed, de sociale problemer og et lavere niveau i den grønlandske folkeskole som væsentlige barrierer mod at flytte hjem igen.

Alcoasagen skal ikke fremskyndes

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 23. maj 2011

Sagen er jo den at der er tale om et storskalaprojekt som aldrig tidligere er set i Grønland, men som vil få kolossal indflydelse på hele Grønland og derfor ikke bare for Maniitsoq, både socialt, økonomisk, kulturelt og politisk.

MSC er nødvendig, lad os være fælles om det

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 13. december 2010

Det er på høje tid, at vi i Grønland, som i andre lande, fører en politik der sikrer bæredygtigt fiskeri, også mange år frem.

Vi støtter kulturen, men ikke på bekostning af ICC

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 7. december 2010

Når alt dettte er skrevet, så er det på sin plads at understrege, at støtten til parablyorganisationen tidligst kan blive realiseret i forbindelse med finansloven for 2012

Debatten vokser uden hold i virkelighedens verden

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. november 2010

Fakta og virkeligheden er nemlig, at det er en ide som udspringer af Alcoa selv idet Alcoa mener at rentabiliteten i hele projektet vil forbedres med underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Kulturkanon er kanon

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 23. november 2010

Fællesskabsforståelse i det grønlandske samfund skal udvikles, og vi må definere hvad der binder os sammen åndeligt, kulturelt, kundskabsmæssigt og som nation.

Bedre koordinering af det arktiske samarbejde

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 16. november 2010

Den Arktiske Parlamentarikerkomité (SCPAR) holder møde i Ottawa, Canada, i dag. Juliane Henningsen deltager som folketingsmedlem for IA. Hun lægger i sin tale blandt andet op til en styrket koordinering af det arktiske samarbejde.
Tilknyttede tekster:

Temamøde i Folketinget om udsatte grønlændere

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 27. oktober 2010

Juliane Henningsen mener, at det er forkert at gruppere grønlændere sammen med andre udsatte voksne, på trods af deres danske statsborgerskab. Udover alle de udfordringer alle socialt udsatte kæmper med, kæmper de socialt udsatte grønlændere også med de kulturelle og sproglige barrierer, de møder i Danmark.

En positiv historie – en positiv fremtid

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. oktober 2010

Grønland blev også i år reduceret til en slutparentes i Statsministerens åbningstale – lidt i stil med Dronningens venlige hilsen til søens folk, Grønland og Færøerne i nytårstalen. Men det faktum ændrer ikke ved behovet for et solidt og fornyet samarbejde mellem Grønland og Danmark. Det er det, jeg vil tage udgangspunkt i her i den kommende samling.

Inuit Ataqatigiit ser frem til et år i fællesskabets og forandringens tegn

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. januar 2010

Efter næsten 8 års forhandlinger via to Selvstyrekommissioner blev indførelsen af Selvstyre en realitet på vor nationaldag i 2009. Dermed blev også anerkendelsen af det grønlandske folk med rettigheder i henhold til folkeretten en realitet, samtidig med at vi nu endelig fik råde- og ejendomsretten til samtlige undergrundens ressourcer.

Inuit Ataqatigiit tager UNESCO’s vurdering af vort sprog alvorligt

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. januar 2010

Vestgrønlandsk er noteret som sårbart, mens øst- og nordgrønlandsk er i afgørende fare. Dette bekymrer Inuit Ataqatigiit. Derfor mener vi at udarbejdelsen af en kommende sprogpolitik også bør omfatte en plan til hvordan vi bevarer dialekterne og udbreder kendskabet til disse langs kysten.

Eksperimentet

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. december 2009

Spørgsmålet om en undersøgelse har været drøftet på et møde mellem landsstyreformanden og statsministeren. På mødet var der enighed om, at der var tale om et sørgeligt kapitel i Danmarks og Grønlands fælles historie, samt at Danmark ville være behjælpelig med arkivadgang hvis landsstyret ønskede yderligere undersøgelser.

§36-spørgsmål om "eksperimentet"

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 16. november 2009

Sagen om “eksperimentet” hvor 22 grønlandske børn, blev sendt til Danmark i 1951 var dagsordenen på mødet mellem statsministeren og landsstyreformanden i september måned. Jeg ønsker nu at blive oplyst om hvilke tiltag landsstyret vil iværksætte samt hvilket samarbejde man forestiller sig med den danske regering?

Nyvalg er ikke løsningen

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. november 2009

Vi mener at Grønlands og restens af omverdenens økonomi taget i betragtning – ville være ønskværdigt hvis oppositionen kunne levere berettigede og kvalificerede - og dermed seriøse - alternativer til landsstyrets finanslovsforslag, men fænomenet med et forhenværende regeringsparti der agerer fuldstændig uansvarligt er jo ikke ukendt i verden. Så mon ikke vi skal få fejet overbudspolitikken af bordet og starte med at erkende at der må prioriteres benhårdt, på alle fronter i samfundet.

Den nordatlantiske Gruppes arbejdsprogram

Den nordatlantiske Gruppe
Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. oktober 2009

Den Nordatlantiske Gruppe (DNAG) blev i 2001 dannet som en strategisk alliance. Formålet var at styrke Færøernes og Grønlands stemme i Folketinget. Ønsket var at medlemmerne skulle tale færingernes og grønlændernes sag - og ikke forsvinde ind i danske partier og dansk indenrigspolitik.

Et fælles ansvar for en fælles fremtid

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. oktober 2009

I den anden del spiller vi fallit. Uenighed om CO2-målene koblet med den globale finanskrise får kørt kloden af sporet. Isen omkring Nordpolen forsvinder i 2037 og øer i Stillehavet evakueres på grund af stigende vandstande. Det bliver usmageligt at spise kød og det bliver endda usmageligt at få børn, da Jordens befolkning har rundet hele 10 milliarder i 2050. Vi får en atomkatastrofe i Finland, og det sner ikke længere i december. Derudover har København problemer med 32 kenyanske klimaflygtninges tilflugt i moskéen på Amager.

Kommentar til åbningstalen ved efterårssamlingen 2009

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. september 2009

Efter de mange begivenheder i foråret og hen over sommeren er det tydeligt, at vi som enkeltpersoner og som samfund som helhed har oplevet noget stort i vores historie ved at tage skridtet med indførelsen af Selvstyret - begivenheder vi altid vil huske og som helt sikkert vil give os mange kræfter til vort fremtidige arbejde.

En ny begyndelse

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 11. september 2009

Også vores flyselskaber kommer snart i vanskeligheder. Det skyldes især stigende lufthavnsafgifter. Statens Luftfartsvæsen har fastsat afgiftsforhøjelser for grønlandske og færøske flyselskaber på intet mindre end 456 procent. For alle andre selskaber er forhøjelsen blot 19 procent. Det kommer til at virke urimeligt konkurrenceforvridende for vores flyselskaber, som tvinges til at hæve priserne, så derfor tager Den Nordatlantiske Gruppe sagen op med regeringen. Ordførertale til 1.behandling af Finansloven, den 8.september 2009

§20-spørgsmål om grønlandske børns deltagelse i ”Eksperimentet” i 1950’erne:

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. august 2009

I starten af 1950’erne ville den danske stat fordanske det grønlandske skolevæsen og i den forbindelse skabe en gruppe grønlandske eliteelever, som skulle være forbilleder for de øvrige børn i dette nye grønlandske skolevæsen.

Debatten om mindstepriser på indhandlingspriserne

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. juli 2009

Vi i Grønland står i en situation, hvor hele fiskerisektoren må omstruktureres for at blive bæredygtigt i fremtiden, samtidigt med at finanskrisen og faldende kvoter i fiskeriet er bare nogle af udfordringerne for fiskerne og landet.

Åbent brev til Landsstyremedlem Tommy Marø

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 23. maj 2009

Ansøgningsfristen var d. 15. februar 2009. Derfor må man gå ud fra at Landsstyret har haft tid til at gennemgå ansøgningerne så de afsatte midler kan nå frem til modtagerne tidligst muligt. Vi vil opfordre forretningslandsstyret om at fremskynde sagsbehandlingen af disse ansøgninger, hvis dette ikke er sket.

Vi vil have 5 ekstra stipendiater til forskeruddannelser samt Grønlands eget uafhængige forskningsråd

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 21. maj 2009

Ilimmarfik har brug for at det grønlandske samfund laver et boom af hjemmehørende forskere. Derfor mener vi ikke at vi kan nøjes med de 3 samfinansierede stipendier som kæmpes om og til stadighed ansøges om hvert år.

Der er behov for et støtte og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 5. maj 2009

Vi har således en frisk undersøgelse (Kalaallit Nunaanni Meeqqat) der viser at hver 3. mor i dette land er blevet udsat for seksuelt misbrug. Vi kan som samfund ikke være det bekendt at lade stå til i sådan en situation med et klokkeklart billede og ikke gøre noget!

Omsorgssvigt overfor sult blandt grønlandske børn.

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 25. april 2009

De alarmerende tal for Danmark burde have fået Dansk Folkeparti til at inkludere børn i hele riget. Men når det nu ikke er sket, kan de foreløbigt lade sig inspirere af det arbejde, vi gør for at komme problemerne til livs i Grønland

Det er vores mulighed

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. marts 2009

Vi har allerede startet reformer som forberedelse til Selvstyret for at opnå større lighed og større social retfærdighed i det grønlandske samfund. Ordførertale af MF Juliane Henningsen ved første behandling af lov om Selvstyre i Grønland.

Beslutningsforslag vedrørende Danmarks deltagelse i Iraq-krigen

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 17. december 2008

Ligger der fejl bag beslutningen, er det historisk vigtigt, at vi undersøger den og lærer af den, så vi ikke gentager den. Vi skal have genopbygget tilliden hos befolkningen, ikke mindst i Grønland og på Færøerne.