Beslutningsforslag vedrørende Danmarks deltagelse i Iraq-krigen

Ligger der fejl bag beslutningen, er det historisk vigtigt, at vi undersøger den og lærer af den, så vi ikke gentager den. Vi skal have genopbygget tilliden hos befolkningen, ikke mindst i Grønland og på Færøerne.

Onsdag d. 17. december 2008
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget.

Ordførerindlæg af Juliane Henningsen (IA), d. 16. december 2008

B11: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af regeringens tilslutning til og deltagelse i den internationale koalition til afvæbning af Irak

Den 20. marts 2003 tog samtlige partierne i Grønlands Landsting officielt afstand fra en dansk deltagelse i en militæraktion overfor Irak. Samtlige partier på Færøerne gjorde det samme. Vi stillede os kritiske overfor regeringens iver efter at gå sammen med premierminister Blair og præsident Bush om at bekrige Irak uden mandat i FNs sikkerhedsråd. Det spinkle flertal her i folketinget, der afgjorde at Danmark skulle deltage i krigen, fik danskerne til at overveje, om det var demokratisk uforsvarligt at kaste Danmark ud i krigen. Men i Grønland og på Færøerne var vi slet ikke i tvivl. Vi var entydigt imod. Alligevel kom vi officielt til at stå som værende for invasionen. Det gjorde vi, fordi beslutningskompetencen på området lå i Danmark og ikke i Grønland. Den demokratiske utilstrækkelighed, som Rigsfællesskabet bød Grønland dengang, gav sig udtryk i en stor skuffelse fra vores side.

I dag står vores Rigsfællesskab officielt set med et medansvar for en af de mest blodige krige, verden har set i nyere tid. Vi står med et medansvar for en krig fuld af militære fejlslag og ufattelige menneskelige lidelser. Vi står med et medansvar for en krig, der blev startet uden FN-mandat og ud fra forkerte forestillinger om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben og forbindelser til Al-Quaeda. Der er med rette opstået tvivl om baggrunden for Danmarks tilslutning til og deltagelse i krigen. Regeringens egne forklaringer stritter i alle retninger. Derfor kan det kun være i regeringens egen interesse at skabe forståelse omkring de beslutninger, der lå til grund for Danmarks Irak-invasion.

Jeg er overbevist om, at hensigterne bag beslutningen om at tilslutte sig og deltage i krigen har været ædle hos alle dem, der stemte for. Men ligger der fejl bag beslutningen, er det historisk vigtigt, at vi undersøger den og lærer af den, så vi ikke gentager den. Vi skal have genopbygget tilliden hos befolkningen, ikke mindst i Grønland og på Færøerne. Derfor står jeg bag beslutningsforslaget fremsat af oppositionspartierne.