Rettigheder på tværs af landene

Færøske, grønlandske og danske borgere har formelt set samme danske statsborgerskab, hvilket i udgangspunktet betyder, at når en borger rejser eller flytter mellem landene, har han eller hun samme rettigheder som en fastboende borger i det enkelte land. Desværre er billedet langt mere kompliceret.

Lørdag d. 10. september 2011
Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Folketinget, Færøerne, Rigsfællesskab og selvstyre.

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget har nu taget hul på et nyt indsatsområde om færingers og grønlænderes rettigheder, når de flytter til Danmark og flytter tilbage til hjemlandet.

Et stort antal grønlandske og færøske borgere bor i Danmark i en kortere eller længere periode. Det sker både i studie- og arbejdsøjemed og på grund af personlige valg og relationer. Færøske, grønlandske og danske borgere har formelt set samme danske statsborgerskab, hvilket i udgangspunktet betyder, at når en borger rejser eller flytter mellem landene, har han eller hun samme rettigheder som en fastboende borger i det enkelte land. Desværre er billedet langt mere kompliceret. Der er nemlig tale om tre adskilte lovgivnings- og opholdsområder, hvor der gælder og til stadighed udvikles forskellig lovgivning og forpligtelser.

Den Nordatlantiske Gruppe mener, at det er vigtigt at få klarlagt, hvilke rettigheder færinger og grønlændere har, når de flytter mellem Grønland, Færøerne og Danmark, for derved at få afdækket mulige problemområder. Derfor har gruppen fået udarbejdet en undersøgelse af, hvilke rettigheder færinger og grønlændere har på det familieretlige område i forbindelse med flytning mellem landene og sat særlig fokus på forskellene i lovgivningen i de tre lande indenfor ægteskab, registreret partnerskab, adoption, faderskab og arv. Undersøgelsen viser, at der er flere gråzoner indenfor området, lange sagsbehandlinger og besværlig praksis, der i flere tilfælde kan gøre det besværligt for grønlændere og færinger at flytte tilbage til deres hjemlande.

”Jeg glædes over, at vi har fået den første del af færingers rettigheder belyst. Dette er et eksempel på det retlige ingenmandsland, som hersker mellem Færøerne og Danmark på mange områder. Formålet med undersøgelsen er, at vi i Færøerne selv kan afgøre de nødvendige ændringer, som kan afklare forholdene for færøske borgere”, siger Høgni Hoydal.

Den Nordatlantiske Gruppe vil arbejde videre med at få klarlagt og udarbejdet politiske tiltag, der kan støtte forbedringer af færingers og grønlænders rettigheder og muligheder for mobilitet, og vil fremover se på flere mulige problemområder så som pension, arbejdsløshed, uddannelse samt kulturelle og sproglige rettigheder.