Det er nødvendigt med brede forlig på fiskeripolitikken

Indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen

Onsdag d. 2. april 2014
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Fiskeri.

Vi er glade for, at der på dagens fiskeriseminar arrangeret af landsstyret deltager så mange fiskere og andre interessenter.

Fiskeriet er vores lands vigtigste erhverv. Over 90% af vores eksportvarer kommer fra fiskeriet og hvis noget går galt inden for fiskeriet vil det få store negative konsekvenser for både vores BNP og for andre erhverv.

Fra Inuit Ataqatigiit har vi altid vægtet højt at danne en gennemtænkt og velfunderet fiskeripolitik. Her er det helt centralt, at der sikres brede forlig på tværs af partierne på fiskeriområdet. For at sikre, at udviklingen af fiskerierhvervet er langsigtet er det vigtigt, at fiskeripolitikken går på tværs af valgperioder og er stabil uanset hvem der sidder på regeringsmagten.

Derfor vil vi fra Inuit Ataqatigiit sige ganske klart, at vi er klar til at indgå i forhandlinger og samarbejde om fiskeripolitikken.

Følgende mener vi blandt andet er nødvendige:
  • At landsstyret inviterer samtlige partier til forhandlinger om fiskeripolitikken
  • At tovtrækkeriet mellem det kystnære og det havgående fiskeri stoppes. Der er brug for og plads til begge dele.
  • At følgende emner drøftes grundigt, samt at der indgås forlig om; landingspligt. kvoter, forvaltningsområder, skatter, afgifter, indhandlingssteder, tilskudsordninger samt spørgsmålet om generationsskifte

Brede forlig om fiskeripolitikken vil kunne skabe stabilitet og tryghed om udviklingen af fiskerierhvervet og for alle som er beskæftiget inden for fiskeri. Vi må samles om fiskeripolitikken og alle i politik har et medansvar for dette arbejde.

For at sikre, at en samfundsmæssig og politisk soliditet i fiskeriet mener vi, at disse målestokke er nødvendige:
  • At fiskeriet både er en indtægtskilde og skaber erhverv for samfundet og befolkningen
  • At indtægterne fra fiskeriet tilkommer landskassen
  • At fiskeriet styrkes som uddannelses- og læringsplads og som vejen til en højere grad af selvforsyning af fødevarer

Som oppositionsparti vil vi gøre det klart, at vi er klar til dialog og forhandlinger, og vi ser frem til at modtage indbydelse til dette fra landsstyret.