Viden giver indsigt og motivation til politisk arbejde

Formålet med orienteringsrunden er at indsamle viden fra de mennesker der til daglig arbejder med de svære og ofte vanskelige områder. Viden som kan bidrage med vigtige informationer som medlemmerne kan tage med sig i udvalgsarbejdet.

Torsdag d. 5. marts 2015
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår, Politik, Socialt ansvar.


(an)

Undersøgelser foretaget i den grønlandske befolkning viser os gang på gang at der er væsentlige socialområder der kræver handling og prioritering. Det gælder ikke mindst vores udsatte børn og unge.

Visse områder viser forbedring over årene, men der er stadig områder der enten ikke forbedres eller bliver værre. Derfor har to medlemmer fra Familie- og Sundhedsudvalget for Inuit Ataqatigiit taget sagen i egen hånd og startet en orienteringsrunde i forskellige institutioner og organisationer.

Aaja Chemnitz Larsen og Juliane Henningsen har indtil videre været på besøg i døgninstitutionen for søskende, Pitu, hos projektet Tidlig Indsats og i den private døgninstitution IMP. Foreløbig er det blevet til nogle gode og produktive møder, hvor institutionerne og organisationerne har delt deres daglige arbejde med udvalgsmedlemmerne.

Formålet med orienteringsrunden er at indsamle viden fra de mennesker der til daglig arbejder med de svære og ofte vanskelige områder. Viden som kan bidrage med vigtige informationer som medlemmerne kan tage med sig i udvalgsarbejdet. Runden fortsætter over de næste par måneder og udvalgsmedlemmerne glæder sig til ansigt til ansigt at møde de mange dygtige mennesker der hver dag knokler for vort samfunds udsatte børn og unge.

”Vi har ønsket at bruge tiden imellem Landstingets samlinger til at få endnu mere konkret viden om de forhold, som udsatte børn og unge bor under og er startet med at tage en snak med private døgninstitutioner og projekt tidlig indsats, som efter vores kendskab gør et rigtig godt landsdækkende forebyggende arbejde, som vi gerne vil være med til at understøtte i vores politiske arbejde” udtaler Aaja Chemnitz Larsen. Juliane Henningsen supplerer ” Ikke alle børn er så heldige, at have en tryg og god barndom derhjemme, men er afhængig af et offentlig system, som kan tage over, der hvor forældrenes evner ikke slår til. Det er et meget meningsfuldt og vigtigt arbejde, som der laves i døgninstitutionerne og i projekt tidlig indsats.”

Udvalgsmedlemmerne vil fortsætte deres orienteringsbesøg ud i landet indimellem de kommende samlinger. Orienteringsbesøgene vil blive brugt til at indhente viden som omsættes til konkret politisk arbejde.