Kilde: Justus Hansen


§ 37 - Aflyst besøg i Taiwan

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 13. januar 2017

Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender har som bekendt været yderst kritisk over for udenlandsk og især dansk indblanding i vort land. Vi husker vel alle hans trusler om at smide USA ud af Pituffik og hans rasende påstande om den danske arrogance.

§ 37: Spørgsmål til landsstyret vedr. udtalelser i Politiken og til Nunatsiaq News fra landsstyremedlem for Udenrigsanliggender

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Onsdag d. 14. december 2016

Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender har med sine markante udtalelser skabt betydelig usikkerhed for Grønlands forhold til særligt USA og Danmark. Er det et samlet landsstyret der står bag de udtrykte holdninger? Hvis svaret hertil er negativt, ønskes det oplyst hvilke konsekvenser udtalelserne vil få for landsstyremedlem for Udenrigsanliggender.

Hold nu bare Jeres kæft!

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 26. november 2014

Hvis ikke I er interesseret i dialog eller god opførsel, ja, så har jeg kun en opfordring til Jer fra alle os der ikke er ”rigtige” grønlændere – hold nu bare Jeres kæft!

Østgrønland har det godt i Sermersooq

Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 23. oktober 2014

Ret jeres vrede mod det rigtige sted. Fyringerne i Tasiilaq hænger ikke sammen med kommunesammenlægningen men med udligningsreformen. Og udligningsreformen må I meget gerne protestere imod. Den er nemlig ganske uretfærdig

Landsstyret har mistet styringen

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mike K Andersen, formand for Demokraterne Region Sermersooq Vest
Onsdag d. 27. august 2014

Det ser sort ud. Med Finanslovsforslaget for 2015 fortsætter landsstyret sin visionsløse tilgang til udviklingen af vort samfund. Pilen peger direkte mod afgrunden.

Lufthavn i Tasiilaq nu

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 30. april 2014

Vi var mange i Tasiilaq, der jublede, da vi læste anbefalingerne fra Transportkommissionen. Her blev det gjort meget klart, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at anlægge en lufthavn i Tasiilaq.

Spørgsmål om Servicekontrakten

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 20. september 2012

Mit spørgsmål skal ses i lyset af, at der fra flere sider har været kritik af, at servicekontrakterne ikke har været i høring og at tingene generelt er gået meget hurtigt.

Ølsalg 1. juni

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 12. juni 2012

Hvis landsstyret tror, at vi kan realisere denne vision ved at forbyde salg af øl en enkelt dag hvert år på tilsyneladende tilfældigt udvalgte steder, så vil jeg tillade mig at være en smule forundret.

Afgiftbehandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 5. marts 2012

Reglerne kan i få tilfælde være uhensigtsmæssige, da forhandlere ved indkøb af særligt omkostningstunge varer som for eksempel biler, snescootere mv. kommer til at stå med et lager, hvor afgifterne skal betales til landskassen, inden varerne er blevet solgt

Ligeværdig behandling er tiltrængt

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 4. februar 2012

Lad mig vende tingene om og spørge hylekoret; hvad tror I egentlig, der ville ske, hvis man indførte et forbud mod salg af stærk spiritus i Nuuk? Enhver, der gider læse de ugentlige politirapporter fra vores hovedstad, kan konstatere, at der heri er rigtig mange alkoholrelaterede forhold.

Lad os flyve ind i fremtiden

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 2. januar 2012

Demokraterne vil gerne gøre det helt klart, at den fremtidige transport foregår i luften. Verden – og dermed også Grønland – har fået mere travlt, og på den baggrund er der intet formål i at spilde sin tid med at transportere sig på havet. Vi skal bevæge os hurtigt fra punkt a til b. Derfor er det vigtigt, at vi indretter vores lufttrafik på en måde så flest mulige bliver tilfredse.

Spørgsmål om fødevarer

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I Grønland er det sådan, at det er forbudt at sælge fødevarer, hvad enten den ene eller den anden datomærkning er overskredet. Sådan er det også indtil videre i Danmark. I de fleste andre lande i EU er det imidlertid sådan, at man gerne må sælge fødevarer, der har overskredet ”Mindst holdbar til xx.xx.xx”.

Tasiilaq venter: Kom så med den lufthavn

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

Det er ingen hemmelighed, at Transportkommissionen meget fornuftigt har peget på, at der skal anlægges en lufthavn i Tasiilaq. Herovre i Østgrønland har vi meget svært ved at vente på, at denne anbefaling bliver ført ud i livet.

Derfor deltog vi ikke på rejse til Nordgrønland

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 17. august 2011

Aleqa Hammond tør ikke mødes med Demokraterne i en offentlig debat. Hun foretrækker at kommunikere gennem pressemeddelelser, så hun kan være sikker på ikke at få noget umiddelbart modspil. Senest har hun kritiseret, at ingen demokrater deltog på en fælles udvalgsrejse til Nordgrønland for henholdsvis Familieudvalget og Indenlandsudvalget.

Ny containerhavnen i Nuuk skal nok blive en realitet

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 21. juli 2011

Alle borgere i Nuuk har ved selvsyn konstateret, at der altid ligger skibe og venter på grund af pladsmangel i den nuværende havn. Det er således åbenlyst, at der er et særdeles stort behov for et nyt havneanlæg, da det eksisterende ikke er stort nok til at klare det tryk, der er på fragtområdet

Lad os prøve noget nyt – lad os starte i Øst

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 6. april 2011

Som borger i Østgrønland er jeg jublende glad for, at Transportkommissionen har bekræftet de antagelser, jeg hele tiden har haft om, at der er brug for en lufthavn i både Ittoqqortoormiit og ikke mindst i Tasiilaq.

Lov om post

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 29. marts 2011

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.

Tuusi er en god formand

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 8. marts 2011

Demokraterne mener, at Siumut med sine hadske og udokumenterede angreb på Formanden for Landstinget er med til skabe politikerlede. De nyeste anklager fra Siumut er personforfølgelse i sin reneste form.

Forskelsbehandling er forkert

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Lørdag d. 5. februar 2011

Når jeg er i Nuuk ser jeg desværre mange af de samme problemer, som jeg så i Tasiilaq for nogle år siden. Jeg ser fulde mennesker, der knap kan stå på deres egne ben, jeg ser verbale slagsmål mellem mænd og kvinder og jeg ser slåskampe. Alligevel er der ingen, der taler om at lukke for spiritushanerne i Nuuk.

Strategisk miljøvurdering

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 12. november 2010

Hos Demokraterne er vi af den klare overbevisning, at etablering af en aluminiumssmelter i vort land vil have en kolossal betydning for at skabe vækst, og vil derfor medføre en mærkbar forbedring af vores for tiden halvsløje økonomiske situation.

Efterskole: Besynderlig beslutning fra landsstyret

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 8. november 2010

En efterskole i Tasiilaq vil have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland. Et sådan fokus vil også klargøre de unge mennesker til deres videre færd i uddannelsessystemet, hvor det er nødvendigt at beherske engelsk på et højt niveau.

Thule Air Base

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 19. oktober 2010

Demokraterne støtter forslagets intentioner om at pålægge landsstyret at rette henvendelse til den danske stat om igangsættelse af en undersøgelse, som skal afdække det mulige udbytte for Grønland i forbindelse med anvendelsen af Thule Air Base.

Udfordringen i Øst

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 10. september 2010

I dag er det desværre sådan her i landet, at man som Østgrønlænder bliver sat i forlegenhed, når man befinder sig i Vestgrønland. Man bliver mødt med fordomme om, at vi østgrønlændere drikker mere, vi begår incest og vi er generelt mere primitive end ”rigtige” grønlændere – altså vestgrønlændere.

Der er forskel på IA og Demokraterne

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 21. juni 2010

Det er egentlig lidt påfaldende, at mange anser det som en krise i koalitionen hver gang der opstår uenighed mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraterne. Det er som om, at folk har glemt, at IA og Demokraterne er to vidt forskellige partier med vidt forskellige grundholdninger. Rent faktisk burde folk være forundret over, at der er så lidt uenighed som tilfældet er.

Sådan Hermann Berthelsen. Tak for den melding

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 3. juni 2010

Sisimiuts borgmester Hermann Berthelsen (Siumut) var dejlig klar i mælet i sidste uges udgave af Sermitsiaq. Her gør han sig til talsmand for, at antallet af landstingsmedlemmer bør reduceres fra de nuværende 31 til at antal som passer med, at flere opgaver er overgået til kommunerne.

Udenrigspolitisk Redegørelse 2009

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 21. maj 2010

Et af forslagene er at etablere en Arktisk Kommando med sammenlægning af Færøernes og Grønlands kommando. Demokraterne er enige med landsstyret i, at placeringen af denne, bliver i Grønland - meget gerne i Nuuk - som ligger midt i den forventelige, kommende stortrafik, fra øst igennem Nordøstpassagen.

Hvordan vi bedst muligt sikrer lokal arbejdskraft inden for mine- og olieindustrien, herunder på hvilken måde vi bedst sikrer at lokale uddannes til off-shore branchen

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Jakob Skade, medlem af Landstinget for Katusseqatigiit Partiiat
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 5. maj 2010

Én af de store udfordringer i denne udvikling er at sikre arbejdskraft med de relevante kvalifikationer til råstofsektoren. I løbet af de kommende år vil der således være behov for et stort antal ansatte i de nævnte miner og inden for oliebranchen. Udsigten til så mange nye arbejdspladser er glædelig, idet denne udvikling vil give nye indtægtsmuligheder for familier og samfundet som sådan.

Fast ejendom

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 3. maj 2010

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi her i landet har forsøgt os med hushandler på baggrund af en teknisk-økonomisk vurdering, der satte markedskræfterne ud af spil. Det førte som bekendt ikke noget godt med sig. Faktisk førte det til en skandale, der blev dygtigt afdækket af den prisvindende journalist Elna Egede.

Byggelov - Demokraternes ordførerindlæg ved 1. behandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 23. april 2010

Demokraterne noterer sig endvidere, at forslaget giver landsstyret beføjelse til at fastsætte regler om, at der i såvel bestående som nyt byggeri skal installeres målere til individuel måling af el-, vand- og varmeforbruget. Igen kan vi kun opfordre Medlemmet af landsstyret for Boliger til hurtigst muligt at føre dette ud i livet, da det må være i alles interesse at kunne følge med i sit eget el-, vand- og varmeforbrug. Derudover er det i Demokraternes øjne logisk, at man kun skal betale for sit eget forbrug. Installation af målere vil fremme dette.

Internetbaseret fjernundervisning

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 14. april 2010

Men hvis forslaget vil kunne gennemføres, vil det i sidste ende kunne føre til besparelser for Ilimmarfik, da man forud for hvert semester kæmper en hård kamp for, at finde undervisere samt at planlægge udbud af forskellige fag på et højt internationalt niveau. Man ville således kunne spare på dyre nødløsninger med udlånte undervisere fra danske universiteter, som skal have bolig til rådighed og rejsen betalt af Selvstyret.

Efterskole til Tasiilaq

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Tirsdag d. 2. marts 2010

Derudover er det værd at tage med i betragtning, at en efterskole i Tasiilaq ville have gode forudsætninger for at tilbyde et internationalt udsyn. En idé kunne være at fokusere på sprog med intensiv undervisning i engelsk. Dette kunne kombineres med studieture til engelsksprogede lande via Island, der som bekendt er forbundet med Østgrønland på grund af Air Icelands satsning på Østgrønland.

Skal der gælde særlige regler for Siumuttere?

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 18. februar 2010

Siumut-formanden ser ud til at hylde udtrykket: Moral er godt – dobbeltmoral er dobbelt så godt. Eller måske er det bare sådan, at Aleqa Hammond mener, at der skal gælde et sæt regler for Siumuttere og et sæt regler for alle os andre?

Bare rolig Aleqa - oprydningen er i gang

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Demokraterne ser udmeldingen som et meget klart bevis på, at oprydningen efter 30 års Siumutstyre nu for alvor er gået i gang. Det er derfor også med stor undren, at vi konstaterer, at det er medlemmer af Siumut, der spiller mest forarget i den såkaldte huslejesag.

Demokraternes kommentar til Udenrigspolitisk Redegørelse

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 2. december 2009

Det er for Demokraterne af største vigtighed, at hjemtagelsen af udenrigsområdet har det sigte, at Grønlands erhvervsinteresser repræsenteres professionelt og kompetent. En udenrigstjeneste skal ikke blot være en facade eller en institution for retræteposter.

Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2008

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 20. november 2009

Ordførerindlæg: Når etableringen af vandkraftværket ved Ilulissat er udført, så vil der igen være økonomisk råderum til større infrastrukturelle anlægsinvesteringer. Derfor vil Demokraterne gerne opfordre til, at man allerede nu får opdateret diverse projekter om havneudvidelser, større vejanlæg samt at man får lavet nogle konkrete trafikscenarier, som ville kunne skabe et vidensgrundlag for en fremtidig debat om vores trafikstruktur.

Uretfærdig forskelsbehandling

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 30. september 2009

Nu sidder jeg så her som østgrønlænder og undrer mig. I landets medier fremgår det nemlig ret klart, at der i øjeblikket er rigtig mange sociale og kriminelle problemer på vestkysten. Jeg læser og hører om voldtægt, incest, mord, brandstiftelse, overfald, røveri, spirituskørsel, hærværk og om børn, der er ude hele natten. De fleste af problemerne er alkoholrelaterede.

En stor dag med negative overraskelser

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Søndag d. 21. juni 2009

Det var med stor stolthed, at vi fredag den 12. juni satte os på vores pladser i Landstingssalen som nyvalgte medlemmer af Landstinget. Det var en meget stor dag for os begge. Men det var også en meget overraskende dag. Overraskende fordi niveauet hos Siumut var så lavt. Det var tydeligt, at pågældende parti var bittert, hævngerrigt og desværre også uvidende om reglerne i Landstinget. Det var skuffende at konstatere.