Strategisk miljøvurdering

Hos Demokraterne er vi af den klare overbevisning, at etablering af en aluminiumssmelter i vort land vil have en kolossal betydning for at skabe vækst, og vil derfor medføre en mærkbar forbedring af vores for tiden halvsløje økonomiske situation.

Fredag d. 12. november 2010
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Alcoa, Efterårssamling 2010, Miljø og natur, Råstoffer, Økonomi.

Redegørelse om aluminiumsprojektet med udgangspunkt i de nu gennemførte undersøgelser, herunder den strategiske miljøvurdering

Demokraterne vil gerne takke for denne grundige undersøgelse.

Indledningsvis vil jeg gerne sige, at Demokraterne er glade for, at et industriprojekt af denne kaliber baserer sig på vedvarende energi. Det vil gavne både lokalt, nationalt og globalt. Det kan vi være stolte af.

Det påpeges, at formålet med nærværende redegørelse først og fremmest er, at give Landstinget en orientering om, hvor langt projektudviklingen er nået og hvilke politiske beslutninger, der skal træffes i det kommende år.

Som nævnt i landsstyrets forelæggelsesnotat, har fagekspertisen på de kulturhistoriske fortidsminder anbefalet, at projektet ikke bliver gennemført i sin nuværende form. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv mener nemlig, at de kulturhistoriske værdier ved Tasersiaq bør bevares og fredes. Demokraterne er uenige i dette. Vi vil henvise til ”Landstingetlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af fortidsminder”, der blev vedtaget på Forårssamlingen 2010. Af denne lov fremgår det, at det er muligt at fortsætte erhvervsprojekter, hvis de har betydning for den videre samfundsudvikling.

Hos Demokraterne er vi af den klare overbevisning, at etablering af en aluminiumssmelter i vort land vil have en kolossal betydning for at skabe vækst, og vil derfor medføre en mærkbar forbedring af vores for tiden halvsløje økonomiske situation.

Demokraterne hæfter sig derudover ved, at landsstyret er i dialog med SIK og GA, som er fremkommet med, hvor mange hjemmehørende, der er ledige. Det drejer sig om ca. 400 – 500. Vi vil i den forbindelse sige, at erfaringerne indenfor arbejdsmarkedsområdet i kommunerne er, at ledige, som ikke har været i beskæftigelse i to år eller derover, har svært ved at komme i gang igen. Derudover bliver det en udfordring, at mange af de ledige, der kunne tænkes at få et job på aluminiumssmelteren ikke behersker engelsk på et højt nok niveau. For uanset hvad, så er der nok ingen tvivl om, at det bliver engelsk, der bliver arbejdssproget på anlægget. Dette viser bare, at det ikke kan gå hurtigt nok med at komme i gang med undervisning i dette sprog.

Demokraterne noterer sig i øvrigt, at hvis omkostningerne ved etableringen af aluminiumsværket skal være minimale, skal man benytte sig af billig udenlandsk arbejdskraft. Vi kan ikke se problemer i, at man importer mandskab udefra til anlægsfasen, og forventer blot, at bygherren vil benytte sig af lokale firmaer i servicefagene som for eksempel kantine, rengøring, dag/nat renovation og lignende.

Derudover forventer vi, at bygherren i vid udstrækning vil gøre brug af lokale praktikanter og lærlinge.

Demokraterne ser frem til den videre debat om etableringen af en aluminiumssmelter, og glæder os til at få yderligere viden, så det bliver på et fuldt og helt oplyst grundlag, at vi – forhåbentlig – i løbet af det næste års tid kan tage endelig stilling til projektet.