Lov om post

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.

Tirsdag d. 29. marts 2011
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Informationsteknologi, Transport, Økonomi.

Forslag til landstingslov nr. xx. af xx. måned 201x om post.

Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik, har taget initiativ til dette forslag til landstingslov om posten i Grønland. Landsstyret er vidende om at de nye tider med globaliseringen, og øget brug af f.eks. internettet, har ændret befolkningens muligheder for afsendelse af post, som igen har medført faldende indtægter hos Post Greenland. Intentionen bag forslaget er således, at gøre den gældende lovgivning mere fleksibel og omstillingsparat, så Post Greenland bedre kan omstille sig de ændrede forhold.

Hos Demokraterne vil vi dog gerne spørge, om der eventuelt kunne findes andre muligheder for postomdeling. Vi tænker her på, om der kunne findes nogle løsninger, som er tilpasset de grønlandske forhold bedre i stedet for, at vi altid skal indrette os efter, hvordan andre lande gør med deres postomdeling. Her tænker vi f.eks. på om området skal privatiseres eller om andre aktører kan få en større rolle i postomdelingen.

Vi så gerne, at der blev indført mere kostægte priser og samtidig vil vi gerne væk fra krydssubsidiering, som skjuler de egentlige tilskud. I stedet vil vi hellere støtte postomdelingen direkte, så omkostningerne er åbne og overskuelige.