Spørgsmål om fødevarer

I Grønland er det sådan, at det er forbudt at sælge fødevarer, hvad enten den ene eller den anden datomærkning er overskredet. Sådan er det også indtil videre i Danmark. I de fleste andre lande i EU er det imidlertid sådan, at man gerne må sælge fødevarer, der har overskredet ”Mindst holdbar til xx.xx.xx”.

Mandag d. 22. august 2011
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Forbrugerspørgsmål.


Isortoq august 1997 (an)
I henhold til Landstingets forretningsorden § 37, fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
Hvilke overvejelser gør landsstyret sig med henblik på at tillade salg af fødevarer, der har overskredet den påtrykte dato ”mindst holdbar til xx.xx.xx”?
(Medlem af Landstinget Justus Hansen, Demokraterne)

Begrundelse
Det er vigtigt at skelne mellem to disse to datomærkninger på føde varer:
Sidste anvendelsesdato påtrykkes fødevarer som er mikrobiologisk let fordærvelige, og som derfor efter en kort periode vil kunne udgøre en umiddelbar risiko for menneskers sundhed.

Mindst holdbar til xx.xx.xx er et udtryk for den dato, hvortil producenten indestår for, at fødevaren har den rette kvalitet.

I Grønland er det sådan, at det er forbudt at sælge fødevarer, hvad enten den ene eller den anden datomærkning er overskredet. Sådan er det også indtil videre i Danmark. I de fleste andre lande i EU er det imidlertid sådan, at man gerne må sælge fødevarer, der har overskredet ”Mindst holdbar til xx.xx.xx”. Det skyldes, at der ikke umiddelbart er nogen sundhedsrisiko ved at spise/drikke disse varer – man skal som forbruger blot være klar over, at producenten ikke længere står inde for kvaliteten, og man køber derfor et produkt, der risikerer ikke at leve op til forventningerne.

Vi ved alle, at der her i landet kan være store problemer med at få bragt fødevarer ud til bygder og yderdistrikter. Det har blandt andet den betydning, at butikkerne er nødt til at smide fødevarer ud, som har overskredet ”mindst holdbar til xx.xx.xx”-datoen. Det finder jeg ærgerligt, da mange af fødevarerne er helt fine. Det er på denne baggrund, at jeg ønsker at kende landsstyrets holdning til at give vore butikker lov til at sælge fødevarer, hvor ”mindst holdbar til xx.xx.xx” er overskredet.

Jeg kan oplyse, at Fødevarestyrelsen i Danmark har sendt følgende forslag i høring:

Høring af forslag til ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter udløb af "mindst holdbar til"-datoen.

Høringsfristen udløber den 5. september 2011.

Hvis forslaget ender med at blive vedtaget, betyder det, at fødevarevirksomheder i Danmark vil få mulighed for at sælge eller give færdigpakkede fødevarer væk efter holdbarhedsfristens udløb.