§ 37 - Aflyst besøg i Taiwan

Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender har som bekendt været yderst kritisk over for udenlandsk og især dansk indblanding i vort land. Vi husker vel alle hans trusler om at smide USA ud af Pituffik og hans rasende påstande om den danske arrogance.

Fredag d. 13. januar 2017
Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre.


I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. aflyst besøg i Taiwan:
  1. Hvad er årsagen til, at landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender aflyste en planlagt rejse til Taiwan, hvor han skulle have deltaget i erhvervsfremstødet Greenland Day?
  2. Er det korrekt opfattet, at det kinesiske udenrigsministerium har lagt pres på både Danmark og Grønland for at få aflyst besøget, og hvad er landsstyrets holdning hertil?
  3. Blev beslutningen om at aflyse reelt truffet i Grønland eller i Danmark? Landsstyret bedes i den forbindelse redegøre for, hvorvidt man har modtaget officielle henvendelser fra Kina og Danmark vedr. det planlagte besøg herunder om disse henvendelser er blevet tillagt betydning i forbindelse med aflysningen.
  4. Hvem havde i første omgang ansvaret for, at landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender skulle deltage i Greenland Day i Taiwan, og hvem har ansvaret for, at hans deltagelse blev aflyst?

Begrundelse:
Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender har som bekendt været yderst kritisk over for udenlandsk og især dansk indblanding i vort land. Vi husker vel alle hans trusler om at smide USA ud af Pituffik og hans rasende påstande om den danske arrogance.

Nu viser det sig, at landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender havde planlagt at deltage i erhvervsfremstødet Greenland Day den 1. november i Taipei i Taiwan. Her skulle landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender blandt andet holde en velkomsttale.

Men det skete aldrig. Af indtil videre uvisse årsager valgte landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender nemlig at aflyse deltagelsen i erhvervsfremstødet.