Kilde: Karl Lyberth


Lomviedebatten er vigtig

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Tirsdag d. 10. december 2013

På grund af dens særlig status som fangstfugl har det været vigtigt at følge bestandsudviklingen og Naturinstitut har en meget omfattende moniteringsprogram for lomvier.

Kongerigets medlemskab af Den Internationale Hvalfangstkommission

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 20. juni 2013

Grønland er den eneste rigsdel i Kongeriget, som fanger store hvaler. Det er derfor ikke en beslutning, som Danmark alene kan tage på vegne af hele Rigsfællesskabet uden at rådføre sig med Grønland eller Færøerne.

Licenser til kystnært fiskeri

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 29. maj 2013

På kort sigt, så vil landsstyret sende et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse ud i høring i løbet af juni måned.

Skatten er nedsat med 1 % – Tillykke - eller?

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 8. november 2012

I forbindelse med nedsættelsen af skat af arbejdsindkomst, så vil Landskassen i 2013 mangle 72 mio. kr. Jeg mener ikke, at der ikke er nogen grund til at juble i disse år og i disse dage, hvor vi står med mange tunge opgaver, mange renoveringsopgaver samt mange andre ting, som vi som samfund er nødsaget til at gøre, og hvor vi står og mangler finansiering til disse opgaver.

Lad os samarbejde om storskalaprojekterne!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Tirsdag d. 9. oktober 2012

Det er både uforståeligt og direkte i modstrid med sandheden, at Inuit Ataqatigiits politiske ordfører melder ud om, at Siumut overhovedet ikke vil samarbejde med lovarbejdet omkring storskalaprojekter.

Aftale før lovgrundlaget er faldet på plads

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 8. oktober 2012

Såfremt en aftale mellem landsstyret og Rambøll Grønland A/S er indgået, hvilken lov eller hvilket bemyndigelse og fra hvilket dato ligger til grund for denne indgåede aftale?

Hvad gør Royal Greenlands hovedkontor i Danmark?!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 5. april 2012

Det kan ikke passe, at en så stor virksomhed som vi selv ejer, at stillinger skal besættes af talrige medarbejdere i Danmark. Specielt når man tænker på at hovedkontoret uden større problemer kan være placeret i Grønland og ikke mindst set i lyset af at der er mange kontoruddannede, der er arbejdsløse i vort land.

Lad os hjælpe dem der har brug for hjælp i stedet for komme med beskyldninger!

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Fredag d. 23. marts 2012

Jeg krævede blot, at man straks skulle finde en midlertidig løsning på problemet her og nu samt at man skal finde en langsigtet løsning på problemet.

Vi har brug for aluminiumssmelter

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Fredag d. 16. december 2011

Sammenlignet med andre store planer, vil etablering af en aluminiumssmelter skabe arbejdspladser i eget hjemby. Sagt på en anden måde, vil man kunne arbejde uden at skulle forlade sin familie.

Dialog om miljøkonsekvenserne for Grønland ved et aluminiumsprojekt

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 25. november 2010

Venskabsbyen Fjardabyggd har kun gode erfaringer ”Vi har et tæt samarbejde med vores venskabsby Fjardabyggd i Østisland, som siden 2007 har været hjemby for Alcoas nyeste aluminiumssmelteværk. Vore venner i Fjardabyggd Kommune beretter om, at de er fuldt ud tilfredse med erfaringerne både i anlægs- og driftsfasen.

Kommunerne er på vej mod økonomisk afgrund

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 15. september 2010

For indeværende års finanslov kan det konstateres, at næsten alle midler til bygge- og anlæg er hensat til brug i Nuuk. Det kan endvidere læses i den kommende finanslov og overslagsårene fremover, at stort set alle midler til bygge- og anlæg vil blive anvendt til opgaver i Nuuk.

Selvforsyningen af fødevarer ved en mere målrettet udnyttelse af de levende ressourcer

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 12. maj 2010

Det er endnu mere harmeligt når man ved, at mennesker, hvis adgang til grønlandske fødevarer er begrænset ikke mangler svinekød, kyllinger, oksekød og andre danske og udenlandske fødevarer i butikkerne. Forbløffelsen stiger når man erfarer, at hundene i hundedistrikterne fodres med hundemadsprodukter fra andre lande, som kan købes i butikkerne, selvom at der er meget stort udsmid af organisk materiale forskellige steder på kysten.

§36-spørgsmål: Er landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst kun interesseret i Nordgrønlandske fiskere?

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Mandag d. 19. oktober 2009

Som eksempel kan nævnes at fabrikken i Maniitsoq og fiskerne i fællesskab i løbet af sommeren har henvendt sig til landsstyret vedr. de store problemer de oplever med fiskeriet. På trods af henvendelserne har landsstyret ikke vist interesse for sagen, og dermed heller ikke vist interesse for at hjælpe fiskerne.

§36-spørgsmål: Huslejestigning i de offentligt ejede udlejningsboliger

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Torsdag d. 15. oktober 2009

§36 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor stor en huslejestigning pr. måned påtænkes i de offentligt ejede udlejningsboliger?