Kilde: Karl Therkelsen


Grønlandiseringen på afveje?

Karl Therkelsen
Mandag d. 25. november 2002

Vi er kun små 56.000 her i vort kære land Kalaallit Nunaat, lad os respektere hinandens forskellighed, selvværd og behov, vi skal nok nå målet i al fordragelighed

Her er et håndtag - lav en dør!

Karl Therkelsen
Søndag d. 22. september 2002

Dengang; op til 1979 blev der sagt mangt og meget - skidt om EF- og guld og grønne skove til hjemmestyrets indførelse. Vis os, i kære fædre- eller jordmødre-elever til vor hjemmestyre - det positive og den sunde fornuft vi i de 20 forgangne år har opnået - som for eksempel indenfor folkesundhed, folkeskole, uddannelse og arbejdsmarked

Yankies, ratifikation eller olieembargo

Karl Therkelsen
Fredag d. 6. september 2002

Den kolde krig er forlængst slut, og med den tekniske fremskridt indenfor USA´s militær, da vil det være på høje tid til at amerikanerne tilbageleverer Inughuit´s land til deres rette ejere, ellers må Danmark og ikke mindst Grønland kræve klækkelig betaling for amerikanernes tilstedeværelse.

32.000 er mange rensdyr

Karl Therkelsen
Fredag d. 2. august 2002

I efterhånden et årti er det blevet »moderne« at spise økologisk kød på det store europæiske marked. Det må være muligt at få Grønland med på »vognen« med import af økologisk kød af rensdyrkøller, bov, ryg med mere

Millionærer fra en tom kasse

Karl Therkelsen
Fredag d. 1. marts 2002

Hvem glemmer ikke, at hr. nu folketingsmedlem Lars Emil Johansen med direktionen for godt et år siden udtalte, at koncernens ledelse arbejder på at »fordoble« årets (år 2000) overskud til 60 mio kroner for år 2001 ...Nu har realiteterne set dagens lys - med et meget negativt resultat og 330 millioner kroner ringere end ledelsen/bestyrelsen havde sat næsen op efter.

Gadens parlament har talt

Karl Therkelsen
Onsdag d. 27. februar 2002

Blot kan det nævnes, at trods for Puisi A/S brugte 56 mio kr. uden at producere en enkelt pølse, så må det anses som en promille dråbe vand ved siden af RGs fejldispositioner

KNR - ny Pravda?

Karl Therkelsen
Fredag d. 15. februar 2002

Da ventede jeg med spænding på selv at høre nyheden i aftenradioavisen, da det er alvorligt, fordi Royal Greenland har manges liv i sin hule hånd og dermed kan have katastrofale følger for samfundet

"Ich bin ein afghaner"

Karl Therkelsen
Onsdag d. 7. november 2001

EU og øvrige europæiske og mellemøstlige stater bør bestræbe på at stoppe den stadige aggression, som altid har været amerikanernes kendetegn, inden konflikten i den Persiske Golf udvikler sig til 3. verdenskrig!

Magert valgflæsk - men ingen realiteter

Karl Therkelsen
Tirsdag d. 23. oktober 2001

Se engang på kortene, bedøm, hvilke byer - der har eller ikke har - eksistensberettigelse. Når man har studeret dette, skulle man egentlig tro, at en ny koncenstrationspolitik ville stå øverst på selvstyrekommissionens liste over Grønlands mulige redningsplanker

Grønlandsfly A/S gav igen familien Grønland fingeren

Karl Therkelsen
Fredag d. 27. april 2001

Set fra gadeplan er bestyrelsens troværdighed allerede gået tabt, da man i kammerateriets og nepotismens navn indplacerede en partipolitisk valgt formand

Kære Jonathan og Poul Nyrup-Rasmussen

Karl Therkelsen
Torsdag d. 22. februar 2001

År 2005 - Tidlig morgen den 15. februar kl. 05.00 starter varslingssirenerne i hele det Danske Rige

Ank dommen i Thule-sagen til Højesteret

Karl Therkelsen
Torsdag d. 15. februar 2001

Kære stammefrænder fra Sakæus og Benjamin, lokal- som landspolitikere - vi har alt for længe været passive tilskuere i sagens forløb, nu må vi vise Inughuit og Hingitaq 53 den respekt og støtte dem de har fortjent - og være med dem i godt og ondt

I familie med afrikanske bananrepublikker

Karl Therkelsen
Søndag d. 10. december 2000

Fra kl. 20.00 var der "spørgerunde" hvor ordstyreren klamrede sig fast til 2 første spørgere, begge Siumut-sympatisører i en hel time. Den ene var Vittus Jeremiassen og den anden Jess G. Berthelsen, der fik lov til at ævle løs om deres meninger, som vi allerede kan i søvne. Helt afgjort aftalt spil

Lars Emils første sæl og de andre

Karl Therkelsen
Torsdag d. 30. marts 2000

Den samfundsøkonomiske forskning, som Martin Paldam efterlyser, er en yderst interessant idé Da vil den offentlige opinion få den indsigt i de projekter, der blev til luftkasteller ved brug af spildte millioner, eller rettere sagt flere hundrede millioner tilskudskroner fra den danske Stat siden hjemmestyrets indførelse

Royal Greenland A/S’ underskud i 1999

Karl Therkelsen
Tirsdag d. 14. marts 2000

Derfor skal man vurdere, at koncernen har haft et underskud på 43 millioner kroner for 1999.

Røde 1999-tal hos Royal Greenland A/S

Karl Therkelsen
Torsdag d. 2. marts 2000

Derfor må det vurderes, at selskabet må have haft et negativ resultat på mindst 43 millioner kroner i 1999.

Vort modersmål, set i frøperspektiv

Karl Therkelsen
Fredag d. 12. november 1999

Jeg er ikke enig med dem, der med et fingerknips prøver at stemple dobbeltsprogethed og denne undervisningsform, der har været en del af mange grønlænderes hverdag i mere end 40 år for uduelig og ubrugelig.

Lykkelige er de, der uden censur og undertrykkelse kan ytre sig frit

Karl Therkelsen
Onsdag d. 13. oktober 1999

40 minutters reduktion svarer til, at radioavisen er amputeret med hele 46 pct. Det bør opfølges op med tilsvarende bevillingsreduktion fra Landskassen.

Årets torsk 1999

Karl Therkelsen
Fredag d. 1. januar 1999

Som læserne måske har forventet har der været mange paptorsk i vore farvande, det kan også aflæses i Royal Greenlands indhandlingsprognoser, de forventer nemlig overskud i år.