Kære Jonathan og Poul Nyrup-Rasmussen

År 2005 - Tidlig morgen den 15. februar kl. 05.00 starter varslingssirenerne i hele det Danske Rige

Torsdag d. 22. februar 2001
Karl Therkelsen
Emnekreds: Politik, Thule Air Base.

År 2005 - Tidlig morgen den 15. februar kl. 05.00 starter varslingssirenerne i hele det Danske Rige.

Umiddelbart efter kører forsvarets køretøjer på gaderne og meddeler, at Danmark er i undtagelsestilstand. Alle må holde sig inden døre.

På TV-skærmene er der ekstraudsendelser med advarsler om radioaktivt nedfald over Danmark, Norge, Sverige; især Skåne og den nordlige del af Tyskland.

USA´s raketskjold, installeret efter accept af de danske og svenske regeringer et par år efter Georg W. Bush´s tiltrædelse som den amerikanske præsident i januar 2001, opstillet i Skåne i år 2003 har nedskudt langdistancemissiler fra en af slyngelstaterne.

Få dage efter fremtoner statsminister Rasmussen i fjernsynet og meddeler officielt, at 15 missiler er blevet nedskudt, og radioaktive skyer er spredt over hele Europa og England og at skyerne er på vej til Middelhavet og Nordafrika.

Der meldes om, at befolkningen ikke længere må benytte sig af produkter fra landbruget og fiskeriet, da alt der indeholder levende organismer er bestrålet med dødeligt radioaktivt materiale.

Og det er et spørgsmål om tid, før der bliver mangel på rent drikkevand i den nordlige del af kloden. Man frygter følgesygdomme blandt befolkningen, der vil kræve mange dødsofre i Skandinavien og Europa. På længere sigt i form af leukæmi og kræft.

Det her er fiktion, men kunne være realitet for Grønland, hvis den danske regering accepterer opgradering af varslingssystemerne i Thule/ Dundas med USA´s NMD raketskjold, da vil Grønland være på Herrens mark, da de sårbare arktiske land- og havområder vil være det naturlige nedfaldssted for atomare missiler.

Det er i arktis, Europa´s vejr dannes og spredes i jordens nordlige halvkugle. Og det er ligeledes i Grønlandshavet, havstrømmenes hjerte pumper liv i Atlanten og i det Indiske Ocean.

Hvis amerikanerne absolut vil have deres raketskjold må de henvises f.eks. til stater i den amerikanske sokkel, og ikke ty til Danmark, og dermed Grønland.

Derfor må vi sige nej til opgradering, National Missile Deffence, og det må være vor fælles håb, at politikerne i Grønland, i folketinget - og ikke mindst i de Europæiske regeringer vil dele vores frygt herom.

Giver Grønland eller Danmark den Amerikanske regering lov til at udnytte radaranlægget til NMD, og uden hensyntagen til de indgåede internationale aftaler, da vil der ikke være langt til eventuel udslettelse af den arktiske inuitbefolkning og deres eksistens.

Mon det er prisen værd at betale "gildet" med inuitternes ve og vel?