Grønlandsfly A/S gav igen familien Grønland fingeren

Set fra gadeplan er bestyrelsens troværdighed allerede gået tabt, da man i kammerateriets og nepotismens navn indplacerede en partipolitisk valgt formand

Fredag d. 27. april 2001
Karl Therkelsen
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Den tredje kasket
The toy story
Gav Grønland fingeren
Den Gode Skole
Bussiness til rette folk


Ukrudtet skal først svides af før Grønlandsfly måske igen kan blive troværdigt.

Set fra gadeplan er bestyrelsens troværdighed allerede gået tabt, da man i kammerateriets og nepotismens navn indplacerede en partipolitisk valgt formand.

Der er ikke tvivl om, at det kun er i Grønland, man tør give en så vigtig formandspost i et "statsligt" luftfartsselskab til en skolelærer, der på samme måde har fået "direktørstillingen" i en grønlandsk pensionskasse (!).

Det er helt hen i vejret, uacceptabelt og samfundsøkonomisk utilgiveligt, at luftfartsselskabets bestyrelsesformand i følge den seneste udgave af Sermitsiaq åbenlyst påstår, at det er Hjemmestyrets reducerede tilskud, der er skyld i det megastore underskud.

Kun en person med mangel på økonomiske sanser kan ytre sig så uklogt.

Den tredje kasket
Som om det ikke er nok, sagde han også, at DASH 7 skal udskiftes med 8-ere med det resultat, at samfundet igen skal punge ud med tilskudsmillioner til forlængelse af de nyetablerede landingsbaner.

Var det ikke Peter G, der i sin tid med en landstingskasket var med til at beslutte, at infrastrukturen skulle formes til den form, den har i dag.

Endnu en mangel på realitetssans.

The toy story
Og historien fortsætter da Grønlandsfly’s bestyrelse ansatte Knud Øelund som direktør.

Kort tid efter sin ansættelse startede Finn Øelund i et interview i KNR-radio med at postulere for åben mikrofon, at billetpriserne ville blive næsten halveret inden for en given tid. Men tiden viste, at det var en stakket frist, billetpriserne røg derop, hvor kun Grønlandsflys Boeing "Kunuunnguaq" kan nå.

Nej nej, bemærk venligst, at Grønlands landskasse har fået forhøjet sit årlige bloktilskud fra staten for de næste fem år. Så længe bloktilskuddet er på det leje, må det bruges til befolkningen i yderdistrikterne og til idræts- og kulturrejser, og ikke som direkte tilskud til Grønlandsfly.

Som om Jesu lidelsesberetning ikke er nok, er det sportsklubberne i almindelighed, og borgerne i yderdistrikerne i særdeleshed, der må lide langt ud i fremtiden.

Gav Grønland fingeren
Hans næste skakmat var at sige farvel til næsten 50 ansatte, og igen postulere, at Grønlandsfly vil blive en overskudsforretning, men igen en stakket frist for realiteterne er tocifrede millionrøde tal på bundlinien.

Tænk at bestyrelsesformanden kan bebude, at selskabet fra næste år af skal have 30 mio i overskud. Skal vi tro på det?

Grønlandsfly A/S gav igen familien Grønland fingeren.

Den Gode Skole
Tænk, at selvsamme direktør ikke ville lade kone og børn flytte med til Grønland, blot fordi, han har hørt negativt om folkeskolen i landet. Han valgte at pendle mellem Grønland og Danmark hver eneste weekend, vel vidende, at en nyudklækket pilot i Grønlandsfly i pressen roste skolekundskaberne i landet, fordi det var folkeskolen, der for ham banede vejen og skabte grundlaget for den viden, der skal til i de videregående uddannelser, ikke kun her, men også på fornemme pilotskoler i England og USA - med førstepriser og flidspræmier til følge.

Ham Hr. Øelund må have tænkt: "De grønlændere må da være naive".

Bussiness til rette folk
Kære Sakæus og Benjamin er det den slags politisk valgte bestyrelsesformænd, Grønland stadig har brug for?

Eller for den sags skyld, er det den den slags direktører, Grønland stadig skal satse på fremover?Giv det nye årtusinde en chance i nytænkningen, også i de Hjemmestyreejede aktieselskaber.

Politikerne er valgt til at skulle tage sig af politik, og ikke af business.

Business og formandsposterne skal overlades til de rigtige mænd af rette støbning.