Kilde: Kim Kielsen


Kim Kielsens åbningstale ved efterårssamlingen 2020

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 25. september 2020

Jeg vil til slut citere dette digt af Augo Lynge: ”…Tror du stadig at Inuit kalaallit ikke formår, at de fremdeles ikke evner? Luk dine ører til tvivlernes ord. For tror du virkeligt på dem? Vi formår og vi kan – ganske og aldeles.” ~ Augo Lynge

Formanden for Naalakkersuits åbningstale ved Inatsisartuts efterårsforsamling 2019

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Lørdag d. 21. september 2019

Når jeg taler om børnenes år, bliver jeg ofte misforstået. Når jeg siger børnenes år, så mener jeg beskyttelse for børnene. Det største ansvar for, at barnet får en tryg opvækst, ligger hos forældrene

Stærkt samfund i sammenhold

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Onsdag d. 2. januar 2019

Det kører godt for vort land. Det går godt med vores økonomi. Dette kan ses på mange områder. Bare i løbet af få år er antallet af registrerede arbejdsløse mindsket. Når man kigger på vores sociale sektor, er hjælpen over for vore svage god, især når man sammenligner med forholdene i andre dele af verden. I vort land har vi medborgere, som af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at udføre et arbejde, de bliver ikke overset og får systematisk hjælp. Dette skal vi som folk her i vort land være stolte over

Det er tid til at komme videre

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Onsdag d. 3. oktober 2018

Augu Lynge: Det er derfor nu en nødvendighed for enhver, der er ung til at fatte og forstå dette: Vi kan ikke styre ved bare at sørge for os selv alene, men fordi vi er en del af samfundet, og uanset hvem vi er, bliver vi af vort samfund og vore medborgere pålagt at have et ansvar for at gennemføre eller ikke at gennemføre vore opgaver. Vi må forstå, at vi ikke bare er født for at gå gennem livets glæder og sorger ved alene kun at tænke på os selv; vi skal være til gavn for vort samfund, og være en af de uundværlige byggesten, som vort hus bygges op og består af (uanset om vi er en hjørnesten eller ej

Kim Kielsens nytårstale

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 2. januar 2018

Drømmen om selvstændighed sidder i os alle, det er et naturligt ønske for et folk at være herre i eget hus. Men i vores iver efter at tage de store skridt og beslutninger for vort land, skal vi huske de svage i samfundet. Jeg har som formand for landsstyret pligt til at sikre, at de svage i samfundet ikke bliver glemt – at de ikke bliver ladt i stikken. Alle har en mulighed for en plads på udviklingens slæde.

Vi når længst i fællesskab

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 22. september 2017

Vi har en travl periode foran os. Vigtige punkter såsom forslag til en ny handicaplov, forslag til en ny alkohollov og ikke mindst et finanslovsforslag vil være på dagsordenen. Landsstyret håber, at Landstinget vil tage vel imod vores forslag og redegørelser og jeg ser frem til et godt samarbejde med partigrupperne om de vigtige forhandlinger og beslutninger, der står foran os.

Vi må ikke tabe menneskeliv på vejen mod selvstændighed

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 7. april 2017

Såfremt der skal være mening med landets selvstændighed engang i fremtiden, så skal udviklingstempoet være tilpasset til, at landets egen befolkning selv kan realisere det mål

Borgernes fokus er de nære ting

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Onsdag d. 29. marts 2017

Ens for alle byer jeg kommer til – også i forbindelse med tidligere borgermøder – så har jeg et budskab om, at der er noget fuldstændig galt i vores samfund, når vores børn udsættes for seksuelt misbrug, sult og omsorgssvigt. Socialforvaltningen får 4.300 henvendelser der vedrører børn om året. Det er i gennemsnit mindst 10 henvendelser om dagen. Børnetalsmandens undersøgelse i Tasiilaq viser, at halvdelen af børnene går sultne i seng, når måneden har nået den 20. dag. I Østgrønland bliver halvdelen af pigerne udsat for seksuelt misbrug, mens det i Vestgrønland er på 1/3. Drengebørn bliver også udsat for seksuelt misbrug.

Nogen må jo sætte udviklingen i gang…

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Søndag d. 19. marts 2017

Borgmester Ole Dorph påstår også i samme artikel, at landsstyret har bremset planerne for forlængelsen af byens lufthavn. Hvad er det da for noget vrøvl? Tværtimod har det landsstyret i 2015 fået tilslutning til, at der nu skal bygges en international lufthavn i Ilulissat.

Velkomsttale til landsstyrets nytårsreception i København den 12. januar 2017

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Torsdag d. 12. januar 2017

En ny landingsbane i Qaqortoq i Sydgrønland og udvidelse af lufthavnene til internationale lufthavne i landets hovedstad Nuuk og i Ilulissat i Nordgrønland er i gang.

Nytårstale 2017

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 2. januar 2017

Man kan sige, at den medmenneskelighed vi har haft i vores liv, er på vej væk. Vi ved at det store problem er, at der er alt for mange forældre, som omsorgsvigter deres børn. Vi har fået så ”travlt” i vores hverdag, at vi ikke har ”tid” til at være med til at tage os af de børn som vores familie, venner eller bekendte udsætter for omsorgssvigt.

Dagen i dag er et vigtigt skridt mod selvstændigheden

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 21. november 2016

Det grønlandske samfund har allerede sat sig i selvstændighedens slæde, og nu er den ustandselige rejse indledt.

Sammenhold og bæredygtig vækst

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 16. september 2016

Der er stadig alt for mange børn i vores samfund, der vokser op i familier med alkohol- og hashmisbrug og oplever svigt, der skader deres trivsel og udvikling. Som samfund er det vores pligt at tage hånd om vores mest udsatte grupper. Det gælder i særlig grad børn i familier, som ikke formår at give børnene en sund opvækst

Nytårstale 2016

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Lørdag d. 2. januar 2016

På vegne af hele landsstyret og befolkningen vil jeg sende en hilsen til Hendes Majestæt Dronningen og hele Den Kongelige Familie, Folketinget, den danske regering, det færøske Lagting og Landsstyre samt de danske og færøske folk.

Falske beskyldninger om landsstyrets håndtering af makrelkvoter

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 29. oktober 2015

Det er fuldstændig forkert og dybt krænkende for landsstyret, at IA’s Aqqaluaq B. Egede og Partii Naleraq’s Hans Enoksen sender en pressemeddelelse på gaden, som i overskriften påstår at landsstyret har hjulpet hinanden med vennetjenester for 40 mio. kr.

Forslag til finanslov for 2016

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Tirsdag d. 11. august 2015

Det er landsstyrets mål, at der findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne har derfor været inviteret til indledende forhandlinger om finansloven, og forventes inddraget i den videre proces.
Tilknyttede tekster:

Landsstyrets visioner for fremtiden

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 7. maj 2015

Vi skal arbejde for, at rent grønlandsksprogede får bedre muligheder for uddannelse. Alt for mange unge tabes, fordi deres sprogkundskaber forhindrer dem i at komme videre i uddannelsessystemet. Det kan ikke være rigtigt. Derfor arbejder landsstyret for, at skabe uddannelsestilbud til rent grønlandsksprogede borgere.

Hvem har aflyst selvstændigheden?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 28. april 2015

Min vision for vores land er, at det grønlandske folk en dag bliver uafhængigt og selvstændigt. Men jeg synes ikke man skal sætte en dato på, før de grundlæggende betingelser er på plads.

Pituffik: landsstyret har ikke ”tabt servicekontrakten på gulvet”

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Vittus Qujaukitsoq, landsstyremedlem for Finanser og Indenrigsanliggender
Fredag d. 16. januar 2015

Udbudsforløbet blev afsluttet den 31. oktober, med at USA meddelte offentligheden, at de havde valgt at tildele servicekontrakten på Thule Air Base til Exelis Services, som er et fuldt ud amerikansk ejet datterselskab.

Kim Kielsens nytårstale 2015

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Fredag d. 2. januar 2015

Desværre har vi også problemer med strukturerne indenfor uddannelsessystemet, sådan som det ser ud nu. Her tænker jeg særligt på de rent grønlandsksprogede unge, som grundet vores samfundsstruktur og den måde vi har indrettet tingene på er afskåret fra at kunne tage sig en uddannelse ...

Realistiske forandringer

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 20. november 2014

Hvis drømmen om et selvbærende Grønland skal blive virkelig, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund, hvis vi skal klare os uden at leve af andres penge, må vi indse, at fremtidens Grønland bliver et forandret Grønland – uanset hvilken vej, vi vælger.

Sammenhold – Tryghed - Udvikling

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 11. november 2014

På arbejdsmarkedet vil Siumut invitere arbejdsmarkedsparter til en dialog for at afsøge løsninger til flaskehalsproblemerne på vores arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for Siumut, at alle som kan arbejde skal arbejde.

Til IA's formand Sara Olsvig

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Søndag d. 26. oktober 2014

Derfor er det også en udtalt forudsætning i landstingsloven om Landstinget og landsstyret, at medlemmerne af landsstyret fortsat skal tage vare på deres pligter i et landsstyret og det skal ske i respekt for reglerne om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Siumuts valgprogram op til Landstingsvalget den 28. november 2014

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Siumut
Torsdag d. 23. oktober 2014

Klip fra Siumuts valgoplæg: Qaqortoq lufthavn skal bygges med fremmed finansiering.

Taburetklæbende?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 14. oktober 2014

Det er jo nemt nok, at sidde bag en bærbar pc i København og kalde sig chefredaktør for en grønlandsk avis, samtidig med at man passer sit personlige venskab med en tidligere formand i oppositionspartiet IA.

Kim Kielsen ny partiformand for Siumut?

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 2. oktober 2014

Siumut fortjener en principfast, målrettet og handlekraftig ledelse, der kan stå sammen om skabe fælles løsninger og kompromisser i Landstinget, kommunerne og bygderne, så politik bliver samlingspunkt for konstruktive løsninger.

Hvalrosser og klimaforandringer

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Mandag d. 19. maj 2014

I Qaanaaq tilpasser fangerne sig på beundringsværdig vis til et klima i forandring. Hvor man tidligere tog på hvalrosfangst ude ved iskanten, er det nu muligt at fange hellefisk fra isen tæt på byen i islægsperioden. Det er et godt og stabilt supplement til den mere svingende fangst af havpattedyr.

I slingrekurs uden pejlemærker

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 10. januar 2013

Landsstyrets beslutning om flytningen af den Maritime skole fra Paamiut til Nuuk kendetegner igen deres centraliseringspolitik samt ukendskab til hvilke indflydelse en så vital offentlig institution har for en by som Paamiut.

Kuupik lyver!

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 30. november 2012

Da landsstyret afholdte seminar for Landstinget forud for 1. behandling af storskalaloven i oktober 2012 om miner, der umiddelbart var klar til at blive opstartet, så udtalte Formanden for landsstyret i sine afsluttende bemærkninger en diktat til sit parlamentariske grundlag, at storskalaloven SKAL vedtages i netop denne samling, idet mineselskaberne blot venter på vedtagelsen af denne lov.

Berigtigelse

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 23. august 2012

Det daværende Landsstyre var i samarbejde med Søfartsstyrelsen allerede i gang med en bekendtgørelse vedr. ”kendtmænd”

Walk Out fra Siumut i protest mod at materialerne kun var på dansk

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 14. juni 2012

Siumut efterlyste det grønlandske materiale, men koalitionspartierne havde ikke fundet det vigtigt, at sikre, at materialerne var oversat til grønlandsk og ikke havde fundet det vigtigt, at disse var klar til brug inden mødet.

I 2010 forhøjede man huslejen for Selvstyreejede en- og tofamiliehuse med 51%

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 26. april 2012

Efter at der er gået over 2 år, har vi, efter at have læst “Boligpolitisk redegørelse 2012”, erfaret, at i har forkastet argumentationen for forhøjelsen.

Jens B. Frederiksen sejler alene i farligt farvand

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Torsdag d. 22. marts 2012

Indtræffer et havari med et af de store og mange krydstogtsskibe, som sejler rundt heroppe, så er katastrofen fatal. Dette er baggrunden for, at alle de nordiske parlamentarikere i Nordisk Råd blandt andet har støttet op om, at der under nogle omstændigheder og i nogle områder kan være påkrævet med parsejllads.

Landsstyret besluttede tarifstigningerne

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Fredag d. 6. januar 2012

Det er dog ikke Nukissiorfiit som har taget beslutningen om, at forbrugerne i Qaqortoq og Narsaq skal pålægges den kraftige stigning på over 50% selvom det ser sådan ud – det er landsstyret, der som de eneste vedtager tarifferne og her bestemmer hvor meget vi hver især skal betale på baggrund af indstilling fra Nukissiorfiit.

Aqqaluaq B. Egede taler med to tunger

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Torsdag d. 20. oktober 2011

Inuit Ataqatigiit sagde, at man har de nødvendige informationer og data nok til at man nu kunne træffe beslutninger. Men da vi behandlede transportkommissionens anbefalinger i Landstinget mente Inuit Ataqatigiit pludselig, at materialet ikke var fyldestgørende

§36-spørgsmål: Lukning af skipperskolen

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 19. januar 2010

Det er og har været det foregående landsstyrets hensigt at samfundet som helhed skal udvikles. Dette har medført, at offentlige institutioner hvad enten disse har været offentlige servicefunktioner eller uddannelsesinstitutioner gennem tiden er blevet flyttet fra Nuuk til kysten i forbindelse med en decentraliceringsproces.

§36-spørgsmål vedrørende nyt elværk i Paamiut

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Tirsdag d. 1. december 2009

Det vil desuden være i strid med licitationslovgivningen at vælge andet end det billigste tilbud. Derfor anser landsstyret det for udelukket i den aktuelle licitation, at næstlaveste tilbud vælges alene med en begrundelse i varetagelse af indenlandske virksomheders tarv.