Aqqaluaq B. Egede taler med to tunger

Inuit Ataqatigiit sagde, at man har de nødvendige informationer og data nok til at man nu kunne træffe beslutninger. Men da vi behandlede transportkommissionens anbefalinger i Landstinget mente Inuit Ataqatigiit pludselig, at materialet ikke var fyldestgørende

Torsdag d. 20. oktober 2011
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Efterårssamling 2011, Infrastruktur, Politik.

Siumut har naturligvis stor respekt for de respektive partiers egne partipolitiske udmeldinger vedrørende transport kommissionens anbefalinger.

Dog skal vi fra Siumut klart melde ud, at vi har svært ved at forstå Inuit Ataqatigiits ordfører som også er Inuit Ataqatigiits næstformand i partiets udmeldinger som er tvetydige i en given sag.

Først har vi konstateret, at Aqqaluaq B. Egede i forbindelse med et borgermøde i Narsarsuaq foretaget af udvalget for boliger og infrastruktur meldte klart og tydeligt under hele mødet, at han var imod etablering af en lufthavn i Qaqortoq. Da man nogle dage senere afholdte et borgermøde i Qaqortoq, sagde Aqqaluaq B. Egede, at eftersom de fleste rejsende skulle til Qaqortoq var det helt naturligt at man byggede en lufthavn i Qaqortoq.

I forbindelse med åbningsdebatten for efterårssamlingen sagde Inuit Ataqatigiits ordfører Aqqaluaq B. Egede, helt tydeligt, at landsstyret nu havde klare og fyldestgørende data nok at kunne igangsætte vigtige reformer og at han var glad for dette.

Inut Ataqatigiit sagde om Skatte- og velfærdskommissionens betænkning og om Transport kommissionens betænkning: ”Vi er nået til tiden hvor der skal træffes vigtige beslutninger. Vi er nået til tiden hvor vi skal træffe uundgåelige beslutninger. Vi ved alle at der kun er to valgmuligheder for Landstinget, og det er at man kan vælge at stå ved det gamle eller vælge reformer. I dag ved vi, at vi nu har basis for de nødvendige informationer til at man kan igangsætte de nødvendige reformer. Vi erfarer også, at vi ingen har grund til at skulle tøve med at træffe beslutningerne nu.”

Inuit Ataqatigiit sagde, at man har de nødvendige informationer og data nok til at man nu kunne træffe beslutninger. Men da vi behandlede transportkommissionens anbefalinger i Landstinget mente Inuit Ataqatigiit pludselig, at materialet ikke var fyldestgørende og der var for mange mangler ved denne til at kunne komme med klare meldinger selvom de ved åbningsdebatten lovpriste de omtalte materialer.

To forskellige udmeldinger om den samme sag. Hvordan skal dette forstås?

Ønsker Inuit Ataqatigiit at rejsende i Sydgrønland fremover skal bruge endnu flere rejsedage fremover?

Når man går bort fra brugen af S-61 vil man bruge Bell 212 som kun kan have 9 passagerer ad gangen. Dette mener Siumut ikke er hensigtsmæssigt og mener, at den bedste løsning er at der etableres en lufthavn i Qaqortoq. Det støtter Siumut.
Læs også
Transportkommissionens betænkning