I 2010 forhøjede man huslejen for Selvstyreejede en- og tofamiliehuse med 51%

Efter at der er gået over 2 år, har vi, efter at have læst “Boligpolitisk redegørelse 2012”, erfaret, at i har forkastet argumentationen for forhøjelsen.

Torsdag d. 26. april 2012
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Boliger, Forårssamling 2012, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I medfør af § 37 stk. 1 i Landstingets forretningsorden fremsendes hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. I 2010 forhøjede man huslejen for Selvstyreejede en- og tofamiliehuse (30-399) med 51%. Hvad skal man bruge midlerne til, midler som man indkasserer ved forhøjelsen?
  2. Hvor mange en- og tofamiliehuse har man solgt siden forhøjelsen?
  3. Hvad har man gjort af de midler, som lejerne har betalt til vedligeholdelse, før at de ved ‘lejer til ejer ordningen’ blev ejere af de omfattede huse.

Begrundelse:
1. Januar 2010 forhøjede landsstyret huslejen for en- og tofamiliehuse markant med 51%. Man argumenterede forhøjelsen med nødvendigheden for dækning af vedligeholdelsen for de omfattede huse.

Efter at der er gået over 2 år, har vi, efter at have læst “Boligpolitisk redegørelse 2012”, erfaret, at i har forkastet argumentationen for forhøjelsen. I redegørelsen redegør I nemlig for, at det kun er de store boligkomplekser samt rækkehuse der skal renoveres. Ifølge redegørelsen skal en- og tofamiliehuse enten sælges til lejerne med ‘lejer til ejer ordningen’, eller sælges når lejerne har forladt disse huse.