Dagen i dag er et vigtigt skridt mod selvstændigheden

Det grønlandske samfund har allerede sat sig i selvstændighedens slæde, og nu er den ustandselige rejse indledt.

Mandag d. 21. november 2016
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre, Selvstændighed.


Neden for Savissivik
(AN juli 2000)

I dag den 19. november 2016 tog vi et vigtigt skridt mod selvstændigheden, for i dag besluttede Grønland Landsting, at bemyndige landsstyret til at nedsætte en forfatningskommission, der skal fremlægge et forslag til en forfatning. Jeg er som formand for landsstyret og som formand for landets største parti Siumut glad for og stolt over dette, for dette er et historisk og uundgåeligt vigtigt skridt for vort samfund som vil understrege, at det grønlandske samfund har ejendomsretten til Grønland.

Det grønlandske samfund har allerede sat sig i selvstændighedens slæde, og nu er den ustandselige rejse indledt.

Jeg ønsker alle borgere et godt samarbejde, og jeg selv skal understrege, at så længe jeg er landets leder vil der ikke blive taget beslutninger hen over hovedet på befolkningen, befolkningen vil til sin tid være dem, som træffer den afgørende beslutning ved en folkeafstemning, efter en omhyggelig forberedende proces.