Vi må ikke tabe menneskeliv på vejen mod selvstændighed

Såfremt der skal være mening med landets selvstændighed engang i fremtiden, så skal udviklingstempoet være tilpasset til, at landets egen befolkning selv kan realisere det mål

Fredag d. 7. april 2017
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Samfundsforhold, Selvstændighed.


(an)

Det er væsentligt for formanden for landsstyret, at arbejdet mod landets selvstændighed sker på en måde og i et tempo, hvor landets befolkning gennem familielivet, i hverdagen og i arbejdslivet, kan være den vigtigste kraft i udviklingen mod et Grønland på egne ben.

Såfremt der skal være mening med landets selvstændighed engang i fremtiden, så skal udviklingstempoet være tilpasset til, at landets egen befolkning selv kan realisere det mål.

"Jeg plejer engang imellem at tænke på mine barndomsvenner og skolekammerater – adskillige af dem er ikke længere iblandt os. Vi står i en situation, hvor 500 af vort lands befolkning gennem ti år har taget deres eget liv, og hvoraf omkring 60 af dem var børn. Hvis ikke vi forud for landets fulde selvstændighed har taget hånd om andre alvorlige problemer i samfundet, hvad vil vi så i grunden opnå med landets kommende selvstændighed? sagde Kim Kielsen og fortsatte:

”Hvordan vil selvstændighed gavne kommende generationer, hvis de samtidig vil være tvunget til at stille spørgsmålet: Hvad der blev af deres venner og skolekammerater?” sagde formanden for landsstyret Kim Kielsen under borgermødet i Qaqortoq.

Omkring 60 borgere i Qaqortoq var mødt frem til et borgermøde med Kim Kielsen, som blev afholdt i Campus Kujalleq søndag eftermiddag den 2. april. Der var stor interesse blandt de fremmødte, da formanden for landsstyret sammenfattede sine synspunkter i de afsluttende bemærkninger.

Ressourcestærke borgere
Formanden for landsstyret gav meget klart udtryk for, at han ikke er i tvivl om, at landet vil opnå fuld selvstændighed engang i fremtiden, og at der derfor efter hans mening bør arbejdes for at rydde vejen for situationer, som kan forhindre samfundet i at nå sine mål:

”Alle landets borgere må deltage i arbejdet. Vi skal derfor i disse år arbejde for, at uddannelsesniveauet i landets befolkning som helhed bliver løftet og at befolkningen i samfundet, som er de vigtigste ressourcer her i vort land, generelt bliver stærkere på alle måder – vi har derfor masser af opgaver at tage fat om”, sagde Kim Kielsen.