Kilde: Kristian Jeremiassen


Nukissiorfiit A/S

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 2. november 2014

Omdannelsen af Tele Greenland til et aktieselskab er et godt eksempel på sådan en konstruktion, hvor priserne på ydelserne er faldet løbende siden omdannelsen.

Kolonitiden er et overstået kapitel

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 17. maj 2013

Hvis vi skal sidde i Arktisk Råd, hvor alt først skal igennem hele det danske statsapparat, så er vi jo stort set tilbage i tilstandene som dengang vi var en koloni. Kolonitiden er jo et forlængst overstået kapitel, så derfor skal vi selv sidde til bords i Arktisk Råd med fuld bestemmelsesret og med fuld taleret.

KNR har brug for nytænkning

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Fredag d. 25. januar 2013

At KNR er begyndt at transmittere DR1 må siges at være et tilbageskridt, idet vi i Diskobugten havde mulighed for at se DR1 direkte via en betalingskanal, men nu er udsendelsen forskudt med 4 timer, hvilket indebærer at, også, nyheder på tekst-tv opdateres med en 4 timers forsinkelse.

Serviceaftale med uforståelig forskelsbehandling

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. oktober 2012

Hvis man sammenligner afstanden fra Nanortalik til Narsarsuaq med afstanden fra Qasigiannguit til Aasiaat, så er den sidstnævnte afstand ellers kortere. Det vil sige, at borgerne fra Sydgrønland skal betale mindre end folk fra Diskobugten, selvom rejseafstanden er større.

Renoveringsmodne boliger

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Søndag d. 14. oktober 2012

Under de forgangne vinter, hvor temperaturerne var under frysepunktet, kunne man i nogle af boligerne ikke benytte soveværelser, fordi værelserne var for kolde til at blive benyttet, ligesom at dynerne var frosset til på grund af kulde og folk var nødt til at sove med tøj på af samme grund.

Bedre befordring i Diskobugten

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Torsdag d. 24. maj 2012

Jeg har intet imod at flyvningerne indstilles medio maj, idet jeg er sikker på, at såfremt flyvninger skulle fortsætte hele sommeren, så ville det medføre prisforhøjelserne. Hvis flyvningerne kunne indledes pr. 1. oktober, så ville dette være en forbedring for borgerne i Diskobugten, fordi vi dermed kan undgå i at skulle sejle i urolige vand.

Lad være med at flytte Fisker- og Fangerskolen fra Ummannaq til en anden by

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 21. maj 2012

Uummannaq har såvel is og isfriperiode, hvor man kan uddannes i jagt og fiskeri til havs samt via is om vinteren, dermed kan hundeslædekørsel være en del af pensummet som vi har brugt i vores jagt igennem århundreder og dermed bevare den til eftertiden. Dermed er der grund til at bevare Fisker- og Fangstskolen i Uummannaq i Qaasuitsup Kommunea.

§37 spørgsmål vedrørende Selvstyrets aftale med Air Iceland

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Mandag d. 28. februar 2011

Aftalen med Air Iceland vil resultere i at udviklingen mod et selvbærende økonomi sættes i stå med stigende leveomkostninger for de lokale virksomheder og befolkningen samt ledighed som følge. Vores egne virksomheder og arbejdstagere skal anvendes til at gøre vort land mere økonomisk selvbærende på vores egne præmisser og forudsætninger.

Maliina Abelsen har overtrådt Landstingslov

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Tirsdag d. 16. november 2010

Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed

Landsstyret følger ikke loven i sagen om Greengems

Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Onsdag d. 10. november 2010

Landsstyret er forpligtet til at indhente oplysninger om Greengems, og stille dem til rådighed uden ophold med det samme for revisionsudvalget ifølge Landstingsloven om landstinget og landsstyret. Dette er endnu ikke sket.