Kilde: Kuupik Kleist


Utrygheden breder sig

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 26. august 2014

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik. Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter
Tilknyttede tekster:

Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. maj 2014

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

Tillykke med det første år & velkommen til virkeligheden

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 13. marts 2014

Der er grund til at ønske landsstyrekoalitionen, eller det der er tilbage af den, tillykke med at have overlevet det første år. Fra dag 1 var der nok ikke mange der troede på, eller endsige ønskede, at den ville overleve særligt mange måneder.

Forvirringen om olie- og mineralstrategi vokser dag for dag

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 8. marts 2014

Inuit Ataqatigiit vil kraftigt opfordre landsstyret til at koordinere deres udmeldinger om vores land. Det sker igen og igen at forskellige udmeldinger om samme sag udgår fra landsstyret. Det skaber utryghed og forvirring.

Behov for afklaring vedrørende den kommende forsoningskommission

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 28. februar 2014

Der er i forbindelse med den nuværende debat om den kommende forsoningskommission behov for at skabe klarhed over en række forhold af almen interesse og specifikt i forhold til, hvilken rolle Landstinget tænkes at skulle have

Væk med splittelse og stilstand

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. januar 2014

Uanset at politikerne har sager nok at tage fat på, bliver vi hele tiden nødt til at forholde os til hændelser, som ikke har noget med politik at gøre, men sager som opstår p.g.a. dårlig forvaltning af den politiske magt.

Lyset kommer altid tilbage

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 2. januar 2014

Sprog og identitet hænger sammen. Vores modersmål bidrager til vores selvforståelse og de sprog vi lærer udvider vores verden. Inuit Ataqatigiit anerkender, at der en sproglig ulighed i Grønland og vil derfor styrke indsatsen på sprogundervisningsområdet, både i grønlandsk, dansk og andre sprog.

Oplysningskampagne og folkeafstemning, tak

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 22. oktober 2013

Demokraterne og Inuit Ataqatigiit er bestemt ikke enige om, hvorvidt nultolerancen over for radioaktive stoffer skal ophæves eller ej. Men vi er enige om, at det vigtigste må være, at befolkningen bliver inddraget og hørt. Dette er endnu ikke sket.

Åbningstale ved Landstingets efterårssamling 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. september 2013

Vi ønsker alle en god regeringsførelse med grundlag i en retfærdig fordelingspolitik. Imidlertid skete der det umiddelbart efter valget og efter regeringsdannelsen, at koalitionen vendte tilbage til de gamle tilstande og handlemåder, som vi troede var fortid – hovsa-løsninger fra dag til dag, uforståelige ansættelser og afskedigelser, som gav anledning til utryghed og en tydelig ulyst til at forklare sig offentligt og en udpræget lukkethed over for befolkningen.

Grønlands deltagelse i Arktisk Råd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. august 2013

Nu er det usikkert hvordan fremtidige formandskaber vil forholde sig til problematikken og hvis der opstår lignende problemer under et nyt formandskab, skal vi så boykotte igen og igen?

Løftebrud og genbrug

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. august 2013

Koalitionen planlægger at afsætte mindst 9,6 millioner til en forsoningskommission. Inuit Ataqatigiit anerkender at vores historie har givet os sår der tager tid til at hele. Og Inuit Ataqatigiit er ikke imod ideen om at iværksætte en forsoningsproces.

2009- 2013 Fremgang over en bred front

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. april 2013

Valget er overstået. Folket har talt og sammensat et nyt Landsting. Jeg vil gerne benytte dette vagtskifte til at gøre status over den forløbne valgperiode. Det skylder jeg ikke alene befolkningen, men også den omverden, der nøje følger den politiske udvikling i Grønland.

Grønland ønsker ikke time-out på råstofområdet

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. januar 2013

Det er landsstyrets opfattelse, at den mindre administrative ændring af udlændingeloven som Folketinget skal tage stilling til ikke bør gøres til genstand for danske, indenrigspolitiske drillerier. Dertil er sagen alt for alvorlig. Landsstyret opfordrer derfor til, at man i respekt for Selvstyreloven bakker op om de demokratiske beslutninger vedtaget af det grønlandske parlament, og derfor vedtager de nødvendige ændringer af udlændingeloven.

Tale ved Nytårsreceptionen 9. januar 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 9. januar 2013

Grønland har forhåbninger om en større grad af selvbestemmelse eller autonomi, nøjagtigt som det er formuleret i Lov om Selvstyre for Grønland, og vi vil gerne og har en reel ret til at udøve vores selvbestemmelsesret og opnå et ligeværdigt forhold til Danmark. Så det burde ikke være den store overraskelse, at vi - som forudset i Lov om Selvstyre - rent faktisk udøver vores selvbestemmelsesret i vores dagligdag.

Retningslinjer for god selskabsledelse

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 8. januar 2013

Retningslinjerne skal skabe større åbenhed omkring ledelsen af det enkelte selskab, så mytedannelse i samfundet minimeres. Selskaberne vil derfor én gang årligt offentliggøre en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside.

Nytårstale 2013

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 2. januar 2013

Ønsket om at Grønland skulle udvikle sig industrielt og økonomisk har været drøftet i rigtig mange år og vejen har været lang og udfordringerne har været store. Året 2012 blev det år, hvor der for alvor blev taget politiske skridt for at opfylde dette ønske.

Åbningstale af formand for landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 21. september 2012

Vi er i Grønland i færd med at tage nogle skridt af meget spændende og historiske dimensioner, tiltag som vil få betydning for vore børn og vores børns børn - og derfor skal vi først og fremmest tænke på dem. Det vil kræve meget af os alle sammen. Jeg ved godt, at vi ved slutningen af en valgperiode kan være meget fristede af at markere vores særstandpunkter, men jeg er også fuldstændig sikker på, at det med rette forventes, at vi som folkevalgte og tillidsmænd m/k, først og fremmest må fokusere på de resultater, vi kan opnå sammen.

Premiers Strengthen Relationship as Arctic Neighbours

Eva Aviarak
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. august 2012

Premiers look forward to exploring new trade opportunities in the area of locally harvested foods. New trade partnerships would increase food security for Arctic communities. Increased trade with traditional/local foods will strengthen the health of Arctic peoples, contribute to our economies and create new job opportunities.

Verdenstopmødet ”RIO+20” om bæredygtig udvikling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 16. juni 2012

Ved at deltage i Verdenskonferencen kan vi fortælle verden om vores ældgamle kultur som sæl- og hvalfangere. At det at fange og spise sæler og hvaler fortsat er vigtig for vores kultur og vores sundhed, også selvom vi lever i et moderne samfund. At man godt kan passe godt på naturen selvom man fanger hvaler og sæler.
Tilknyttede tekster:

Møde med EU-kommissionen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 7. maj 2012

Samarbejdet der i dag konkret omfatter, fiskeri, uddannelse og en OLT associering, giver bl.a. Grønland adgang til en lang række EU programmer og til toldfri adgang til markedet. Overordnet modtager landskassen et beløb svarende til 320 mio. Kr. fra EU kommissionen årligt

Landsstyrets politiske mål, den offentlige sektors rolle og forholdet til kommunerne

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. marts 2012

De forandringer, vi oplever i vores økonomi, i samfundsstrukturen og i den politiske ledelse, tåler sammenligning med de forandringer samfundet undergik i 1950’erne og 60’erne. Vi er i en meget udfordrende fase, som naturligt nok afstedkommer stærke reaktioner. Men tvivl vil blive afløst af afklaring og nølen med beslutsomhed. Vi vil selv, vi vil forsørge os selv, vi vil have mere lige vilkår og skal vi nå disse fælles mål, er det lige præcis os der er her i dag, der skal angive hvilken vej, vi skal gå og vi skal samarbejde.

Kuupik Kleist tale ved Nytårsreception den 12. januar 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Arbejdet med at udvikle og forbedre uddannelsesmulighederne er en national opgave for hele Grønland, så vi er naturligvis rigtig glade for at se, at ny statistik viser en stor stigning i antallet af unge som fortsætter deres uddannelse og ikke mindst en stor stigning i antallet af gennemførte uddannelser. I denne forbindelse vil jeg gerne anerkende de kræfter i samfundet, såvel hjemme som i Danmark og andre lande for deres uvurderlige bidrag til vores børn og unges udannelse og trivsel. Uden de generøse bidrag fra velgørende fonde og fra medarbejdere og frivillige, der på forskellig vis arbejder med børneomsorg, idræt og lignende, ville vi ikke opnå samme resultater.

Oprindelige folks deltagelse i planlægningen af FN’s Verdenskonference om oprindelige folk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 12. januar 2012

Oprindelige folks ligeværdige deltagelse er et kardinalpunkt for, at Verdenskonferencen i 2014 skal lykkedes. Her har alle, både FNs medlemsstater, såvel som oprindelige folk et ansvar for en konstruktiv forberedelses proces.

Nytårstale 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 2. januar 2012

I takt med at klimaet ændrer sig, opstår også nye muligheder i fiskeriet. Vi følger nøje, hvilke muligheder der byder sig med tiden således, at de kan udnyttes gennem forsøgsfiskeri.

Vigtige møder med dansk Statsminister og Udenrigsminister

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 31. oktober 2011

Med mødet med Udenrigsministeren ønsker Formand for landsstyret, at drøfte CIA-sagen. Her vil Kuupik Kleist arbejde på, at indgå et kompromis med Udenrigsministeren om hvorledes en undersøgelse af sagen kan udformes og igangsættes.

Besvarelse af §37, stk. 1 spørgsmål 192 om de formodede CIA flyvninger

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. oktober 2011

Jeg har bedt om et møde med den nye udenrigsminister under Nordisk Råds session i København, hvor jeg blandt andet vil tage det her spørgsmål op. Jeg vil netop fremføre ønsket fra flertallet i Landstinget om, at der skal være fuld transparens i sager, som omhandler eller har interesse for Grønland.

Offentliggørelse af Arktisk Strategi i Nuuk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. oktober 2011

Vi har selv taget initiativ til, at vi i rigsfællesskabet fik udarbejdet en fælles strategi for Arktis. Det har vi gjort, da vi har fundet det nødvendig, at understrege overfor omverdenen at udviklingen i Arktis ikke skal ske hen over hovedet på den arktiske befolkning.

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Store dele af erhvervspolitikken bygger fundamentalt stadig på den model, som vi i sin tid overtog ved Hjemmestyrets indførelse. Den vigtigste strukturelle udvikling siden da er omdannelsen af de offentlige virksomheder til aktieselskaber. Her er der søgt at skabe en adskillelse mellem selskabernes kommercielle opgaver og ikke-kommercielle, og man er gået bort fra en politisk detailstyring
Tilknyttede tekster:

Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder
Tilknyttede tekster:

Vi ønsker at debattere, hvilke værdier fremtidens Grønland skal bygges på

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 10. oktober 2011

De folkeretlige diskussioner, der stadig udspinder sig om oprindelige folks ret til selvbestemmelse - eller det som Jeppe Strandbjerg kalder for: ”statsbærende aktør” - er særdeles komplekse. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at spørgsmålet om, at nogle oprindelige folk måske kunne få den idé at løsrive sig og dermed fravriste de stater, de tilhørte, nogle ofte meget ressourcerige territorier, red forhandlingerne om erklæringen som en mare - også selv om denne frygt ikke blev formuleret direkte.

Velfærden sikres kun gennem aktiv handling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 7. oktober 2011

Betænkningen viser klart, at status quo ikke er en mulighed længere. Selvstyret giver os alle et ansvar for at omstille vores samfund. Skatte- og Velfærdskommissionen konkluderer tilsvarende og peger på, at der er behov for store reformer på uddannelsesområdet, social genopretning og at skabe en langsigtet balance i den offentlige økonomi.

Landstingets efterårssamling 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. september 2011

Vi ved også, at den offentlige sektor, med uændret skattetryk, kun ville være ca. halvt så stor som i dag, hvis vi ikke havde bloktilskuddet at falde tilbage på – derfor er det nødvendigt med relativt større stramninger, hvis vi fortsat skal have råd til at kunne finansiere vort mere og mere omkostningskrævende velfærdssamfund.

Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. september 2011

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

Vores fremtid er vigtig

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Det politiske arbejde i Folketinget er vigtigt for Grønland. Det danske Folketing kan for eksempel træffe beslutninger der påvirker vores klima, vores økonomi og vores sikkerheds- og udenrigspolitik.

Pressemeddelelse vedrørende Arktisk Kommando

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. september 2011

Forsvarsanliggender er et rigsanliggende, som Forsvarsministeren har ansvaret for. Forsvarsministeren har den 22. august 2011 besluttet, at Arktisk Kommando skal placeres i Nuuk, som forsvarsforligskredsen i Folketinget også støtter. Landsstyret har taget beslutningen til efterretning.

Arktisk på tærsklen af rivende udvikling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Der er et grundlæggende samfundsprincip som må og skal respekteres og udbygges i disse tider med hastige forandringer i den Arktiske region, og det er retten til selvbestemmelse, demokrati og gennemsigtighed. Nærhedsprincippet skal være fremherskende i forhold til de beslutninger, som påvirker det arktiske samfund, de oprindelige folk og deres erhvervsgrundlag, klimaforandringer og de politiske rammer.
Tilknyttede tekster:

Kursen for Arktis er sat

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Rigsfællesskabets tre parter erklærer, at de vil arbejde for et fredeligt og sikkert Arktis i tæt samarbejde med internationale partnere. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for opnåelse af en selvbærende vækst med respekt for Arktis sårbare klima, miljø og natur.

En ny strategi for Arktis

Kaj Leo Holm Johannesen, Lagmand
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lene Espersen, Udenrigsminister
Mandag d. 22. august 2011

Arktis er et enormt område, der dækker 30 mio. kvadratkilometer, har fire millioner indbyggere, er hjemsted for over 30 oprindelige folk, omfatter dele af otte arktiske stater og arealmæssigt inkluderer langt hovedparten af kongeriget. Arktis er næsten 700 gange større end Danmark, men der er 1,5 million færre mennesker.

Forslag til finanslov for 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Maliina Abelsen
Torsdag d. 11. august 2011

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag. På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed.
Tilknyttede tekster:

§ 37 spørgsmål vedrørende olivinminen i Seqi

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 1. august 2011

I november 2010 besluttede selskabet at ophøre udvindingen af olivin, hvorfor aktiverne pr. 31. december 2010 blev nedskrevet til forventet salgsværdi. Denne nedskrivning påvirkede resultatet i 2009 negativt. Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.
Tilknyttede tekster:

Udredning om juridisk faderløse bør debatteres grundigt

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. juni 2011

Udredningen er den første af sin art og er unik til at få en indblik i, hvordan tingene hang sammen på det område. Historikken viser, at lovgivningen på familie- og børneområdet, også dengang, ikke var noget man bare lige kunne ændre. Det er et kompliceret sagsområde og den dag i dag kører tingene på den front trægt.

Grønlands fremtid med EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 15. juni 2011

Grønlands partnerskabsaftale, fiskeriaftale og aftale om oversøiske lande og territorier, den såkaldte OLT-aftale, med EU skal genforhandles i de kommende år. Grønland forventer at overtage OLT-formandsskabet fra 1. januar 2012, hvilket vil betyde at Grønland vil stå for værtskabet med OLT-forummet i 2012.

Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Nuuk Declaration vedtaget i Arktisk Råds Ministermøde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 13. maj 2011

Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker.

Kuupik Kleists 1. maj tale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. maj 2011

Det er ikke nogen hemmelighed at ledigheden er øget i de seneste år. Men på det allerseneste er der indikationer på, at tingene er ved at vende. Dette sætter sig først og fremmest igennem ved skabelse af nye arbejdspladser indenfor efterforskningen af råstoffer og olie, og dette viser også at det grønlandske samfund er slået ind på en vej, der er baseret på et nyt økonomisk grundlag, og endelig at flere og flere er ved at tilpasse sig til udviklingen.

Fortsat fælles dansk-grønlandsk indsats i arbejdet med verdens oprindelige folk

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. april 2011

Grønland opfordrer desuden Danmark til også at bruge EU-formandskabet til at sikre en konstruktiv forberedelsesproces op til FN’s kommende Verdenskonference om Oprindelige Folk i 2014. Formanden agter at rejse spørgsmålet om brug af dansk-grønlandske samarbejdserfaringer, netop for at sikre oprindelige folks ligeværdige deltagelse i forberedelsesprocessen.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om regional udviklingsstrategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 31. marts 2011

Det betyder i sagens natur ikke, at alle bidragsydere og interessenter er 100 % enige i alt i denne redegørelse. Redegørelsen er derfor heller ikke en laveste fællesnævner for, hvad deltagerne i processen omkring den regionale udviklingsstrategi har af ønsker til den fremtidige udvikling. Den er et forsøg på at gøre status på arbejdet med den regionale udviklingsstrategi på nationalt og kommunalt niveau og udstikke nogle vigtige pejlemærker, for det arbejde, der ligger foran os.
Tilknyttede tekster:

Kuupik lægger op til en international oliespildsfond

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 25. februar 2011

Det er Grønlands forslag, at alle offshore tilladelseshavere samt operatører eller ejere af olieefterforsknings- og udnyttelsesanlæg som opererer i Arktis skal være tilsluttet en sådan oliespildsfond. Grønland vil endvidere arbejde for at der bliver tale om en global ordning baseret på indgåelse af en international konvention.

Inuit ledere vil fokusere på sikkerhed i olieefterforskningsboringer

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 23. februar 2011

Landsstyret ser frem til at få inspiration fra andre Arktiske områders erfaringer med håndtering af råstofaktiviteter og dertil hørende høringsprocedurer. Grønland vil dog til enhver tid værne om sin nuvundne selvbestemmelsesret også i forhold til råstofaktiviteter efter selvstyrelovens tiltræden.

Positiv udvikling i Royal Greenland A/S

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 12. januar 2011

Budgetmålet for Royal Greenland A/S var, at resultatet skulle ”gå i nul”, men årets resultat endte med et minus på 43 mio. kr. Landsstyret noterer, at målet ikke er nået og tager det til efterretning.

Nytårstale 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 1. januar 2011

Vi oplever tilstande som vi ikke har set i mange år. I år har man f.eks. kunnet fiske hele året rundt, hvilket i sig selv er en stor forandring. Klimaforandringerne byder heldigvis også på nye og gode muligheder i det sydlige Grønland, muligheder som man allerede er i fuld gang med at drage nytte af. Vi nærer store forhåbninger til udviklingen af dyrehold og landbrug, både mht. forsyningen af det øvrige Grønland samt eksport til udlandet.

Økonomien bag lukket anstalt i Grønland skal lige på plads

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. december 2010

Kommuneqarfik Sermersooq har været i en proces med at udpege et område, hvor byggeriet skal opføres. Det har Kommuneqarfik Sermersooq nu gjort og som konsekvens af dette, er spørgsmålet om byggemodning blevet mere omfattende end først antaget.

Klimaforhandlinger tilbage på rette spor

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 14. december 2010

Resultatet af COP16 er i god overensstemmelse med Grønlands position på klimaområdet, og giver ikke anledning til, at Grønland skal ændre sine mål og forpligtelser indgået ved aftale med Danmark under COP15.

COP16 - et skridt på vejen mod en ny international klimaaftale

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. november 2010

Klimaforhandlingerne er komplicerede fordi det i meget høj grad både handler om den globale politiske og økonomiske magtfordeling og især om retten til udvikling for den fattige del af kloden.

Bestyrelsesmedlemmer i A/S´erne til seminar

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. november 2010

Mit budskab til jer i dag fokuserer på, at de helt eller delvist selvstyreejede selskaber skal bidrage til, at væksten i samfundet bliver vedvarende og stabil, så Grønlands økonomi på sigt kan blive selvbærende.

Revisionsudvalget har ikke fremsendt spørgsmål til landsstyret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 10. november 2010

Medlem af udvalget for Revision af Landskassens regnskaber Kristian Jerimiassen, Siumut, udtalte forleden til Sermitsiaq.ag, at landsstyret ikke følger loven om Lnadstinget vedrørende GreenGems Aps.

Anklager om korruption skal ikke skade Grønlands omdømme

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 20. oktober 2010

Siumuts formand Aleqa Hammond har på det seneste tordnet i medierne med beskyldninger om, at Formand for landsstyret Kuupik Kleist og Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer, skulle arbejde for egen vindings skyld og at der var korruption og kammerateri indblandet, da landsstyret vedtog en efterforskningstilladelse til anpartselskabet GreenGems

Landsstyreformandens åbningstale ved efterårssamlingen 2010

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. september 2010

Alle politikere, uden undtagelse, ønsker at føre en fornuftig politik, men jeg mener at det aldrig har været så tiltrængt med et samarbejde om substantielle målsætninger uden at vi spænder ben for hinanden. Der er umådeligt masser af forhold i samfundet, der skal rettes op, og hvis vi går sammen, holder trit og gør os umage for ikke at tabe nogen i svinget, ja så kan vi slutte i mål på smukkeste vis.

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Welcoming speech to ICC 11th General Assembly in Greenland

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 30. juni 2010

The living resources such as fish and marine mammals are important sources of income, which will and should remain so for generations to come. However, despite innovative product development, climate change may affect the reliability of the catch. Income from the fisheries and marine mammals are not large enough to sustain the welfare levels that the people of Kalaallit Nunaat needs, deserves and asks for.

Afskaf foranstaltninger på ubestemt tid

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 20. maj 2010

”En dom til forvaring på ubestemt tid hører ikke til vores tid og det er et oplagt emne til drøftelse med den danske justitsminister Lars Barfoed”.

Klimaansvarlighed og økonomisk udvikling, hånd i hånd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 19. maj 2010

Grønland modtager et betydeligt bloktilskud fra den danske stat, som er CO2-neutralt for os, fordi det ikke genererer en udledning af drivhusgasser i Grønland. Landsstyrets politiske mål er at opnå en selvbærende økonomi. Skal dette mål realiseres, er det nødvendigt at udnytte de nye muligheder for at erstatte det danske bloktilskud med indkomst fra aktiviteter i Grønland. Også selvom det vil medføre en stigning i vores udledning af drivhusgasser.

Forslag om en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 30. april 2010

For så vidt angår disse aktieselskaber indebærer bestemmelser i aktieselskabsloven, at der er fastlagt en opgavefordeling mellem aktionær og bestyrelse. Bestyrelsen skal udstikke rammer for selskabets direktion med hensyn til at drive virksomheden bedst muligt, udarbejdelse af selskabsstrategier, direktions ansættelse mv.

Grønlands klimamål accepteret af Danmark

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 20. april 2010

Udledningen fra det civile samfund dækker over private og offentlige aktiviteter i Grønland og forpligtelser om nedbringelse af udledningen dækker derfor kun disse. I reduktionsmålene for 2013-2020 er kommende energi-intensive industrier og mulige mineral- og olieaktiviteter ikke inkluderet.

Udenrigspolitisk Redegørelse

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 15. april 2010

Der er tre områder ved Grønland: Syd for Grønland, Nordøstlige Grønland og Nord for Grønland, hvor man har muligheden for, at udvide kontinentalsokkelen udover de 200 sømil. Det nye årti vil være præget at denne proces i FN, som har stor betydning for Grønland i fremtiden set i lyset af, at der kan være stort potentiale indenfor råstofområdet i de områder, som man kan gøre krav på.
Tilknyttede tekster:

Øget samarbejde om Nordpolen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 29. marts 2010

Mødet i Chelsea genbekræfter Ilulissat deklarationen som værende den bærende aftale. Man er enige om, at samarbejde landene imellem i kontinentalsokkelspørgsmålene og udvide samarbejdet efterhånden som arbejdet på det spørgsmål skrider frem.

Royal Greenland skal rettes op

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

Det seneste årsregnskab pr. 30. september 2009 udviser et negativt resultat på 196 mio. kr. Året før kom koncernen ud med et negativt resultat på 78 mio. kr. Man skal tilbage til regnskabsåret 2006/07 for at finde et positivt resultat - dengang på 52 mio. kr. I juni 2009 indskød ejeren en ansvarlig aktiekapital på 250 mio. kr. og ydede et tilsvarende lån på 250 mio. kr. Dette har hjulpet selskabets økonomi, idet gældsætningen og de deraf høje renteudgifter således kunne mindskes, samtidig med at egenkapitalen bevaredes intakt i selskabet. Omsætningen er faldet til 4,7 mia. kr. i dette regnskabsår mod ca. 5 mia. kr. de foregående år.

Ejerens tale på Royal Greenland A/S’ ordinære generalforsamling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 18. februar 2010

I starten af juli afholdtes således en ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabet blev tilført et kapitalindskud, samt et lån på samlet 500 mio. kr. Som ansvarlige ejere har landsstyret dog samtidig opstillet nogle klare betingelser for denne håndsrækning til selskabet. Derfor blev der også stillet krav om en redegørelse fra Royal Greenlands side, der i detaljer analyserer selskabets fremtidige situation med henblik på en restrukturering af selskabet og herunder at der skulle gøres overvejelser om en eventuel ny ejerskabsstruktur.

Reformen af det grønlandske retsvæsen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 5. februar 2010

En del af den ”magt”, der i andre demokratiske samfund traditionelt betragtes som omfattet af ”den udøvende magt” eller regeringsmagten - politi og anklagemyndighed – varetages i grønlandsk sammenhæng af rigsfællesskabets myndigheder - og altså ikke af de grønlandske myndigheder under selvstyret. På tilsvarende måde er domstolene – som traditionel ”dømmende magt” - omfattet af rigsfællesskabets overordnede kompetence. Sådan vil situationen principielt være, indtil Grønland måtte beslutte en overtagelse af justitsområdet med tilhørende lovgivningsmæssig og administrativ kompetence – samt ikke at forglemme - overtagelse af de med justitsområdet forbundne omkostninger.

§-36 spørgsmål: Svar på spørgsmål nr. 2010-19 om B52-styrtet og DIIS-rapporten

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 28. januar 2010

Landsstyret har anmodet regeringen om at rette henvendelse til de amerikanske myndigheder for at få yderligere data, især om det såkaldte plutoniumregnskab. Der foreligger endnu ikke svar fra de amerikanske myndigheder på denne henvendelse. Jeg har også understreget sagens vigtighed på et møde med den nye amerikanske ambassadør såvel som overfor Udenrigsministeren. Udenrigsminister Per Stig Møller oplyste på møde den 14. december 2009 over for mig, at der endnu ikke foreligger svar fra de amerikanske myndigheder.

Nytårsreception den 7. januar 2010

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 7. januar 2010

Til slut vil jeg gerne takke jer alle for det udmærkede samarbejde og de frugtbare udvekslinger, vi har haft i 2009. Mange af de resultater, som vi har høstet i 2009, ville ikke have været muligt uden den støtte, som Grønland har blandt partnere og venner i Danmark såvel som i det internationale samfund.

Landsstyreformandens nytårstale 2010

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 2. januar 2010

Også på boligområdet er det helt afgørende for landsstyret at der påbegyndes byggeri af flere især almennyttige boliger. Det er planen at opføre flere nye moderne, velisolerede og prismæssigt overkommelige boliger. Prioriteringen er at der først bliver bygget der hvor der er størst boligmangel. Målet om en bolig til alle kan kun nås i samarbejde med kommunerne. Der er blandt borgerne nogle som har behov for at det offentlige støtter, for at de kan få deres egen bolig, og den opgave ligger først og fremmest hos kommunerne.

Eksperimentet

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. december 2009

Spørgsmålet om en undersøgelse har været drøftet på et møde mellem landsstyreformanden og statsministeren. På mødet var der enighed om, at der var tale om et sørgeligt kapitel i Danmarks og Grønlands fælles historie, samt at Danmark ville være behjælpelig med arkivadgang hvis landsstyret ønskede yderligere undersøgelser.

Fælles forståelse for klimamål

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 21. december 2009

Grønland har i de senere år oplevet en markant stigning i såvel mineral- som kulbrinteaktiviteter såsom aluminiumsaktiviteter baseret på vandkraft. Udviklingen indebærer dels, at en række nye værker og miner planlægges åbnet i de kommende år, og dels at olieindustrien vil gennemføre et antal olieefterforskningsboringer i havet udfor Grønland.

Grønlands klimapolitik – et fælles, men differentieret ansvar

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 18. december 2009

Det er et urealistisk krav for landets begrænsede økonomi, hvis Grønland selv skal forsøge at tjene over 3,4 milliarder kroner mere årligt, uden at det må koste mere udledning. Det vil svare til, at Danmark skal tjene godt og vel 300 milliarder kroner mere årligt til statskassen og stadig nedbringe sin udledning.

Landsstyreformandens tale ved Inuit og Arctic Indigenous Peoples dag

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 16. december 2009

Vi ønsker at se nye generationer af sunde, veluddannede, kreative, innovative og ressourcefyldte grønlændere. Grønlændere, der føler sig sikre og veletableret i deres traditionelle rødder, hvad enten det er inuit eller blandet med andre kulturer, mens de navigerer tillidsfuldt rundt, får nye venner og finder nye løsninger for en bæredygtig levevis i en verden, der bliver mere og mere kompleks og globaliseret.

Grønland vil synliggøres i den nye klimaaftale

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2009

Grønland vil synliggøres i den kommende klimaaftale, der forventes at blive underskrevet fredag den 18. december.Grønland ønsker at blive nævnt direkte i aftalen, hvor Grønland vil sikre, med sin egen klimapolitik og sine egne mål. Det kan ske i form af en note til slutdokumentet,

Kuupik Kleist´s tale ved klimatopmødet i Bella Centeret

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 14. december 2009

Men som jeg også nævnte tidligere vil Grønland indføre ny industri. Vi har store forekomster af olie på både øst- og vestkysten, vi har store forekomster af mineraler.

Grønlands klima-mål er klar

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 3. december 2009

Vi skal også understrege, at landet som et nyt selvstyrende samfund har et fundamental behov for økonomisk udvikling. Vi må erkende, at hvis Grønland skal blive mere økonomisk selvbåren, kan vi ikke komme udenom den nødvendige industrielle udvikling. Vi kan derfor i perioden 2013-2020 ikke påtage os reduktionsforpligtelser i både råstofsektoren og nye industrier, såsom aluminiumsproduktion

Norden i forhold til EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 27. oktober 2009

De nordiske lande deler en fælles forståelse for at bæredygtighed skal være afgørende i forvaltningen af de naturlige ressourcer. Jeg mener derfor vi i Arktis og Norden sammen skal stræbe for at sætte dagsordenen for hvad en europæisk arktisk strategi bør indeholde.

Tale ved Klimakonference

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 26. oktober 2009

Hvis en ny klimaaftale pålægger alle lande reduktionsforpligtelser, vil det straffe de ikke-industrialiserede lande ekstra hårdt. For det første, fordi det stiller landene ulige i den globale konkurrence ved at tillade industrialiserede lande at fortsætte udledningen, mens udviklingslande ikke får økonomisk mulighed for at opbygge ny industri – herunder renere industri. For det andet, fordi fattige lande derved bliver pålagt at betale for en del af de rige landes forurening.

Grønlands overgang til Selvstyre meddelt til FN

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 22. oktober 2009

Grønlands overgang til Selvstyre er nu skriftligt blevet meddelt til De Forenede Nationer i New York gennem et såkaldt notifikationsdokument sendt af Danmarks ambassadør ved FN.Notifikationsdokumentet er sendt til FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon.

Grønlandsk deltagelse i klimatopmødet COP15

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. oktober 2009

§ 36 Spørgsmål: Hvordan har landsstyret tænkt sig at repræsentere Grønland under klimatopmødet i København til december? Hvad bliver Grønlands holdning til den evt. forventede klimaaftale? Hvem deltager og hvad er Grønlands forberedelser til topmødet og hvordan?

Landsstyreformandens åbningstale ved Efterårssamlingen 2009

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 25. september 2009

Vi vil gennem den kommende klimaaftale sikre vore muligheder for fortsat økonomisk udvikling. Vi vil gerne have samme mulighed som andre lande, der har kunnet udnyttet deres oliepotentialer uden at betale afgifter. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at når det bliver vores tur at vi så først skal betale i dyre domme for at kunne udlede CO2. Hvis det skulle ske vil der klart være tale om ulighed.

Grønland har aldrig kunnet få ekstra gratis CO 2- kvoter under Kyoto protokollen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Torsdag d. 2. juli 2009

Det fremgår også af rammeaftalen, at der skal forhandles hvis Grønland inden udløbet af den første forpligtelsesperiode 2008-2012 etablerer industrivirksomhed samt produktion af olie, gas og/eller mineraler. Grønland har således sikret sig de nødvendige rammer til CO2 udledning til industriel udvikling frem til 2012. Lige nu skal der forhandles om rammerne efter 2012.

Indsættelsestale af Landsstyreformand Kuupik Kleist

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 12. juni 2009

Når vi går ind ad denne dør og uanset vores forskelligheder, er vi folkevalgte, som alle i ligeværdighed skal være samfundets tjenere og skal samarbejde, ikke for personlig vindings skyld eller for at fremme egne interesser, men for at opnå det bedste for samfundet. Uanset de antal stemmer, vi har fået, skal vi i dette rum anse hinanden for lige værdige, og skal arbejde sammen i ligeværdighed.

Valgkampen er slut – folkets dom venter

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Søndag d. 31. maj 2009

Vi kæmper for frihed og vi stiller os til rådighed for samfundet.

Vi bør gå med Canada i en retsag mod EU

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 22. maj 2009

Vi må selv ved de næste forhandlinger med EU om samhandel og fiskekvoter tage udgangspunkt i at vores aftaler med hinanden nu er i ubalance, og kræve ændringer i aftalerne. Vi må i den forbindelse søge støtte hos andre lande, som har aftaler med EU under OLT-ordningen

Arbejdernes internationale kampdag – 1. maj 2009

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 6. maj 2009

Under debatten om levevilkårene og især debatten om børns vilkår, er det ved en række undersøgelser og rapporter påvist, at selv en familie, hvor både mor og far har et job, kan have meget svært ved at betale de basale udgifter månedlige udgifter. Det er at betragte som et fundamentalt samfundsmæssigt problem, idet man burde kunne forvente, at det at have arbejde skulle give grundlaget for at kunne forsørge sig selv, også uden hjælp fra det offentlige.

Vi har råd – og vi bør have råd

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 16. april 2009

Der bor i dag ca. 9000 mennesker på steder med bygdestatus, dvs. at bygdebefolkningen udgør ca. 16 % af landets samlede befolkning. Man kan regne sig frem til at, Landskassens direkte og indirekte udgifter til bygderne udgør i dag ca. kr. 200 – 300 mio. om året. I dette tal er også indbefattet udgifter som også byerne i yderdistrikterne nyder godt af.

Selvstændighed skal opnås via internationalt samarbejde

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 22. februar 2002

I henhold til hjemmestyreloven har vi ingen ejendomsret til vores eget land, og vores sprogs status er uklar. Hjemmestyreloven fastslår også, at den danske regering taler på vores vegne, når det drejer sig om sikkerhedspolitik og udenrigspolitik

Ligeværd og fællesskab

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 7. december 2001

Jeg hæfter mig i den forbindelse specielt ved statsministerens ordvalg i tilknytning til karakteristikken af os som et »folk«, samt i tilknytning til definitionen af Selvstyrekommissionens opgave som »øget selvbestemmelse«. Det tjener til statsministerens ære at anlægge en betragtning, som fuldt ud lever op til de gældende internationale retsregler om folkenes selvbestemmelsesret. Det er en ny tone i Rigsfælleskabet, som vi alle skal være glade for

Vi må stå sammen for ikke at ende i et færøsk dilemma

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. november 2001

Det er utænkeligt, at Danmark uden videre vil give slip på Grønland, ligesom at vi ikke skal regne med at få ligestilling mellem landene som gave