Øget samarbejde om Nordpolen

Mødet i Chelsea genbekræfter Ilulissat deklarationen som værende den bærende aftale. Man er enige om, at samarbejde landene imellem i kontinentalsokkelspørgsmålene og udvide samarbejdet efterhånden som arbejdet på det spørgsmål skrider frem.

Mandag d. 29. marts 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Internationale spørgsmål.

På canadisk initiativ blev der i dag den 29. marts 2010 holdt møde i Chelsea, Quebec blandt de fem lande, som grænser op til Nordpolen – de såkaldte Arctic 5 lande: Danmark/Grønland, Norge, Rusland, Canada og USA.

Grønland var repræsenteret ved landsstyreformand Kuupik Kleist, mens Danmark var repræsenteret af Justitsminister, Lars Barfoed.

Mødet er en opfølgning på Ilulissat mødet blandt de fem lande, som blev holdt i maj 2008. Mødet som resulterede i Ilulissat Deklarationen, hvor man blandt andet blev enige om, at igennem havretskonventionens procedurer ville forhandle sig frem til en løsning i spørgsmålet om de enkelte landes udvidelse af kontinentalsokkelen. Dermed blev den såkaldte ”kamp om Nordpolen” afblæst.

Mødet i Chelsea resulterer ikke i en ny deklaration. Værtslandet for mødet, Canada har dog udsendt en såkaldt formandens konklusioner.

Mødet i Chelsea genbekræfter Ilulissat deklarationen som værende den bærende aftale. Man er enige om, at samarbejde landene imellem i kontinentalsokkelspørgsmålene og udvide samarbejdet efterhånden som arbejdet på det spørgsmål skrider frem.

De fem lande er med i arbejdet for, at etablere et pan-arktisk samarbejde på SAR (Search and Rescue) området, hvor målsætningen er, at få vedtaget en aftale på Arktisk Råds ministermøde, som skal finde sted i Grønland i 2011. På spørgsmålet om øget skibstrafik i de arktiske have er de fem lande enige om, at skrappere krav til skibes konstruktioner og sikkerhed skal gøres obligatoriske og det arbejder man på igennem IMO (International Maritime Organisation).

Interessen for at udnytte potentielle olie og gas ressourcer i Arktis er stigende. Hvis man håndterer udviklingen på en bæredygtig måde kan det medvirke til økonomisk og social udvikling blandt de oprindelige folk i flere generationer. De fem lande er enige om, at implementere Arktisk Råds ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” for dermed være med til, at beskytte miljøet bedst muligt.