Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Tirsdag d. 7. september 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Landsstyret
Emnekreds: Arktis, Internationale spørgsmål, Miljø og natur, Transport.

Landsstyreformand Kuupik Kleist og Udenrigsminister Lene Espersen er enig om, at der skal udarbejdes en fælles Arktisk politisk strategi. Strategien skal tage stilling til de kommende udfordringer i Arktis.

I takt med klimaforandringerne bliver Arktis mere tilgængelig for skibstrafik og råstofefterforskning. Det giver øget risiko for skibsforlis, miljøkatastrofer og forurening og det lægger pres på de arktiske befolkninger.

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Under mødet mellem Kuupik Kleist og Lene Espersen blev spørgsmålet om Hans Ø drøftet. Der er enighed om, at der skal arbejdes for en konstruktiv og langsigtet løsning med canadierne.

Et andet punkt på dagsordenen var Grønlands forhold til EU og de kommende genforhandlinger af aftalerne. Udenrigsministeren lovede, at Danmark vil bistå Grønland ved behov.