Økonomien bag lukket anstalt i Grønland skal lige på plads

Kommuneqarfik Sermersooq har været i en proces med at udpege et område, hvor byggeriet skal opføres. Det har Kommuneqarfik Sermersooq nu gjort og som konsekvens af dette, er spørgsmålet om byggemodning blevet mere omfattende end først antaget.

Onsdag d. 22. december 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland, Rigsfællesskab og selvstyre.

Landsstyret har i samråd med Justitsminister Lars Barfoed besluttet foreløbig, at stille den forberedende proces omkring en lukket anstalt i Grønland i bero indtil økonomien bag projektet er blevet afklaret.

Kommuneqarfik Sermersooq har været i en proces med at udpege et område, hvor byggeriet skal opføres. Det har Kommuneqarfik Sermersooq nu gjort og som konsekvens af dette, er spørgsmålet om byggemodning blevet mere omfattende end først antaget.

- Landsstyret har i dialogen med Direktoratet for Kriminalforsorgen løbende gjort opmærksom på, at spørgsmålet om omkostningerne ved byggemodning kunne få betydning for tidsplanen for opførelse af byggeriet, siger Kuupik Kleist.

Landsstyret er bevidste om, afklaringen af spørgsmålet omkring omkostningerne ved byggemodningen kan få indflydelse for den kommende lukkede fængsels ibrugtagningstidspunkt.