Positiv udvikling i Royal Greenland A/S

Budgetmålet for Royal Greenland A/S var, at resultatet skulle ”gå i nul”, men årets resultat endte med et minus på 43 mio. kr. Landsstyret noterer, at målet ikke er nået og tager det til efterretning.

Onsdag d. 12. januar 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.

Royal Greenland A/S har i dag offentliggjort resultatet for 2009/10, som viser at selskabet har forbedret sit resultat med 159 mio. kr. i forhold til sidste års resultat.

Budgetmålet for Royal Greenland A/S var, at resultatet skulle ”gå i nul”, men årets resultat endte med et minus på 43 mio. kr. Landsstyret noterer, at målet ikke er nået og tager det til efterretning.

Formanden for landsstyret, Kuupik Kleist, hæfter sig dog ved, at kurven er knækket og at Royal Greenland A/S har gennemført en række initiativer som skal bidrage til en fortsat positiv udvikling i koncernen.

- Landsstyret finder det fortsat yderst vigtigt at følge den økonomiske udvikling i Royal Greenland A/S, som følge af selskabets betydning for den grønlandske økonomi, understreger Kuupik Kleist.

Royal Greenland A/S har løbende orienteret landsstyret om udviklingen i selskabet. Selskabet har efter 3. kvartal orienteret landsstyret om afvigelsen fra det oprindelige budgetmål. Her blev det klart, at målet om et nul-resultat ikke ville blive nået, men at selskabet alt i alt vil forbedre sit resultat med et tre-cifret millionbeløb i forhold til sidste år.

- Det er betryggende, at Royal Greenland A/S løbende vurderer om de kan overholde planen og informerer om afvigelser, således at der kan tages fat på eventuelle problemer i tide. Samlet set er det landsstyrets vurdering, at såfremt selskabet følger den aftalte plan, vil Royal Greenland A/S på sigt igen blive et sundt og rentabelt selskab, slutter Kuupik Kleist.