Indlæg af Kuupik Kleist til 7. ministermøde

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Fredag d. 13. maj 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Arktis, Arktisk Råd, Internationale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Anvendelsen af naturressourcer
Retten til udvikling
Fælles arktiske standarder


Indlæg, Formanden for landsstyret Kuupik Kleist.
På vegne af Danmark, Færøerne og Grønland.
Arktisk Råds 7. ministermøde. Ministerielt rundbordsmøde, 12. maj 2011


(an)

Tak fru formand,

Ministre,
Mine damer og herrer,

I mit korte indlæg, vil jeg fokusere på de største fremtidige udfordringer, muligheder og prioriteter for Arktisk Råd i relation til Danmark, Færøerne og Grønland.

Helt grundlæggende er det svært overhovedet at forestille sig fremtiden uden Arktisk Råd. Det væsentlige er, at Rådet vil få mere og mere indflydelse fremover, hovedsageligt fordi Arktis ikke har kunstige grænser, sådan som de statsgrænser vi kender i dag. Verden har således store forventninger til Rådet i fremtiden.

Anvendelsen af naturressourcer
Udover at klimaforandringer giver os udfordringer når det gælder tilpasning, skal folk i Arktis også tilpasse sig økonomiske forandringer.

Det er vigtigt for os her at lægge vægt på retten til at kunne udnytte vores egne ressourcer, levende såvel som ikke-levende naturressourcer. Vi ved selvfølgelig godt, at der er risici forbundet med dette, og vi skal bestemt også se nærmere på disse risici. Vi er her ikke for at ødelægge det miljø vi lever af - vi skal være ansvarsbevidste og beskytte jorden. Vi anser ikke udvikling og miljøbeskyttelse for at være to modstridende mål. Det handler ikke om det ene frem for det andet. Udfordringen for os her i Arktis er at forene modstridende mål med supplerende løsninger.

Sammen skal vi sikre, at aktiviteter finder sted uden at være til unødig fare for det arktiske miljø som vi er en del af. Det er af altafgørende betydning at forhindre at der sker katastrofer og ulykker, og derfor må vi søge at anvende, og hele tiden, udvikle de bedst anvendelige teknologier, og den bedste miljømæssige praksis, for dermed at nedsætte risikoen mest muligt. Men når mennesker er involverede i aktiviteter, er dette altid forbundet med risici. Derfor er det også af afgørende betydning, at vi forbereder os på det værst tænkelige scenarie overalt i Arktis.

Med hensyn til offshore olie- og gasboringer, mener den grønlandske regering, at det er tvingende nødvendigt at oprette et ansvarshavende internationalt organ i forbindelse med olieforureningsskader forårsaget af offshore efterforskning og udnyttelse.

Vi anbefaler, at der gøres forsøg på at bane vejen for oprettelse af en international fond, der kan yde økonomisk sikkerhed for oprydningsaktiviteter og erstatning i forbindelse med olieforurening fra sådanne aktiviteter. Det er ligeledes hjørnestenen i vores forslag, at olieindustrien skal bidrage til det økonomiske grundlag for en sådan fond.
Grønland anerkender fortsat sit nationale ansvar for at sikre, at olieselskaber der opererer i grønlandske farvande er fuldt ud ansvarlige og økonomisk solide nok til at håndtere alle potentielle forpligtelser, deres aktiviteter kan medføre. Men som vi også har set på mange andre områder, bliver problemer ofte håndteret bedre når vi samarbejder om at finde de bedste løsninger. Dette er hjørnestenen i det arktiske samarbejde. Derfor mener vi, at vi kan drage fordel af sammen at reflektere over, hvordan problemer kan løses på internationalt niveau til fordel for mennesker, stater og industrien. Stater og samfund i det arktiske område kan her spille en vigtig rolle og dermed vise miljømæssig lederskab over for verden. Vi vil efterfølgende fremlægge praktiske forslag til en etablering af en international oliespildsfond i tilknytning til arbejdet i Ekspertgruppen, der får mandat til at udvikle et redskab til bekæmpelse af olieforurening i det arktiske havmiljø.

Retten til udvikling
Selvom fokus på naturvidenskaben absolut giver mening for vores politiske tankegang og strategiske planlægning, er det ligeledes vigtigt at tage hensyn til det, vi der er afhængige af tilstanden i Arktis, anser for at være det allervigtigste aspekt. Arktis handler ikke altid kun om isbjørne og is. Det der oftest mangler i drøftelserne, er den menneskelige situation i Arktis og de forhold hvorunder vi lever.

Fælles arktiske standarder
Rådet tiltrådte på det seneste ministermøde offshore retningslinjer for olie- og gasaktiviteter i Arktis. Olie og gas og andre nye økonomiske aktiviteter er vigtige områder af fælles interesse og samarbejde og vi bør fortsætte med at bygge på det.

Vi kan se et stigende behov for at dele erfaringer inden for økonomiske udviklingsaktiviteter i Arktis, hvor vi har fælles interesser, dvs. minedrift, fiskeri og industrielle projekter i stor skala, i regi af Arktisk Råd.

Hvis vi – sammen – kan formulere retningslinjer og minimumstandarder for nye økonomiske aktiviteter, vil de oprindelige folk i Arktis være bedre stillet med henblik på bedre at kunne bevare traditionel viden, sociale strukturer, kulturel praksis og især deres helbred. Generelt er der behov for en mere afbalanceret tilgang til virkeligheden hvad angår oprindelige folk i Arktis.

Til sidst vil jeg sige, at min generelle vurdering er, at det er væsentligt at bevare demokratisk styring i Rådet for at kunne opretholde rummeligheden og princippet om samstemmende beslutningstagning. Kun Rådet har potentiale og politisk vilje til at tage hånd om problemer af relevans for det arktiske folk, til at drage fordel af avancerede institutioner i medlemsstaterne, og ikke mindst, til at sikre, at vi alle drager fordel af det formidable lederskab, som alle involverede i dette unikke råd udøver.

Qujanaq - tak for opmærksomheden.