Grønlands fremtid med EU

Grønlands partnerskabsaftale, fiskeriaftale og aftale om oversøiske lande og territorier, den såkaldte OLT-aftale, med EU skal genforhandles i de kommende år. Grønland forventer at overtage OLT-formandsskabet fra 1. januar 2012, hvilket vil betyde at Grønland vil stå for værtskabet med OLT-forummet i 2012.

Onsdag d. 15. juni 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: EU og Grønland.

Grønlands partnerskabsaftale, fiskeriaftale og aftale om oversøiske lande og territorier, den såkaldte OLT-aftale, med EU skal genforhandles i de kommende år. Grønland forventer at overtage OLT-formandsskabet fra 1. januar 2012, hvilket vil betyde at Grønland vil stå for værtskabet med OLT-forummet i 2012.

Yderligere er europæernes interesse for Arktiske forhold stigende i takt med de muligheder klimaændringerne byder. Grønland oplever også i disse år et øget fokus på partnerskabsaftalen fra EU´s side. Særligt er der stor interesse for de sjældne jordarter, som er et nødvendigt mineral for industrien, hvor Kina i dag har et monopol lignende situation på den front.

Derfor gennemførte Formand for landsstyret Kuupik Kleist to intense mødedage i går og i dag i Bruxelles, hvor han ved møderne fremførte Grønlands synspunkter omkring det fremtidige forhold mellem Grønland og EU. Her mødtes han blandt andre med EU-parlamentarikere, Udviklingskommissær Andris Piebalgs, Kommissær for erhvervsliv og iværksætteri Antonio Tajani samt Klimakommissær Connie Hedegård.

Ved møderne med EU Parlamentarikerne fremhævede Kuupik Kleist de udviklingsmæssige muligheder og udfordringer Grønland står overfor og understregede, at der er brug for investeringer.

Mødet med Udviklingskommissær Piebalgs gav mulighed for at drøfte ønsker og forventninger til processen frem mod den kommende OLT-ordning, der skal gælde fra 1. januar 2014. Der blev udvekslet synspunkter om de grundlæggende elementer i den kommende ordning. Begge parter fandt at den nuværende partnerskabsaftale fungerer godt og at der er god grund til at indgå en fornyet aftale.

Kommissær for erhvervsliv og iværksætteri Antonio Tajani gav udtryk for sin interesse for de sjældne jordarter for den europæiske industri og her har de Grønlandske muligheder en interesse. Kuupik Kleist har inviteret Kommisær Tajani til Grønland for selv at erfare de strukturelle problemstillinger der hører til udviklingen indenfor mineindustrien.