Forslag til finanslov for 2012

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag.
På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed.

Torsdag d. 11. august 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Landsstyret
Maliina Abelsen
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Læs mere her


Side 71 i forslaget til finanslov for 2012:
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Finansloven skal sikre en fornuftig udvikling af Selvstyrets indtægter, udgifter og likviditet. Samtidig skal Finansloven tage højde for de udfordringer Selvstyret står overfor i fremtiden. Endelig skal Finansloven være udtryk for en sammenhængende, langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning.

I de næste mange år vil Finanslovene herudover bære præg af de beslutninger om reformer, som Landstinget træffer på grundlag af anbefalinger fra Økonomisk Råd, Skatte- & Velfærdskommissionen og Transportkommissionen.

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag.

På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Planen skal indeholde såvel forslag til strukturreformer som mål for udgiftsvækst i hele den offentlige sektor. Herudover skal der stilles krav til tilpasninger i de offentlige indtægter. Desuden anbefaler Økonomisk Råd, at demografiske ændringer generelt indgår i budgetteringen af offentlige udgifter og indtægter, samt at landsstyret iværksætter en overvågning af udviklingen i samfundets samlede gæld.

Skatte- og Velfærdskommissionen har i deres betænkning en række anbefalinger, der skal sikre et selvbærende Grønland. Anbefalingerne falder i 3 hovedgrupper.

  • En række initiativer rettet mod at forbedre de sociale og uddannelsesmæssige forhold
  • En finansieringsdel med en bolig-, social- og skattereform, herunder udvidelse af skattebasen
  • Forenklinger af den offentlige administration

Transportkommissionen har en række anbefalinger til investeringer i infrastrukturen, der kan sikre, at Grønland trafikalt indrettes med udgangspunkt i landets aktuelle behov. Anbefalingerne fra Økonomisk Råd, Skatte- & Velfærdskommissionen og Transportkommissionen indebærer i deres fulde omfang en betydelig forandring af samfundet.

For landsstyret er det vigtigt, at Landstinget får lejlighed til at gennemføre en bred og grundig debat af anbefalingerne inden disse omsættes i konkrete politiske initiativer. Derfor vil landsstyret på EM2011 fremlægge redegørelser, der skal afklare, hvilke af de centrale elementer i især Skatte- og Velfærdskommissionens anbefalinger som Landstinget er rede til at følge, og som efterfølgende kan udmøntes i konkrete politiske initiativer.

Læs mere her
Forslag til finanslov for 2012

Økonomisk Råds rapport 2010
Vores velfærd og velstand kræver handling nu
Transportkommissionens betænkning