Arktisk på tærsklen af rivende udvikling

Der er et grundlæggende samfundsprincip som må og skal respekteres og udbygges i disse tider med hastige forandringer i den Arktiske region, og det er retten til selvbestemmelse, demokrati og gennemsigtighed. Nærhedsprincippet skal være fremherskende i forhold til de beslutninger, som påvirker det arktiske samfund, de oprindelige folk og deres erhvervsgrundlag, klimaforandringer og de politiske rammer.

Mandag d. 22. august 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Arktis, Rigsfællesskabet.


Fra "Kongeriget Danmarks Arktiske Strategi 2011-2020" side 11

Den globale interesse for Arktis er steget mærkbart i det seneste årti og vil uundgåeligt stige yderligere de kommende år. Flere og flere lande – også langt fra Arktis – ønsker indsigt i og indflydelse på det internationale samarbejde vedrørende Arktis. Det sker i takt med at de strategiske, økonomiske og energimæssige muligheder i Arktis bliver tydeligere på grund af klimaforandringerne.

Under stor international bevågenhed blev Rigsfællesskabets første fælles Strategi for Arktis for 2011-2020 i dag offentliggjort på Nordatlantisk Brygge i København af Danmarks Udenrigsminister Lene Espersen, Grønlands Formand for landsstyret Kuupik Kleist og endelig af Færøernes Lagmand Kai Leo Holm Johannesen. Tilstede var 177 gæster, hvoraf 41 lande var repræsenteret med deres diplomater samtidig med tilstedeværelsen af mange internationale journalister.

- Det har været væsentligt for Grønland, at den arktiske strategi tager udgangspunkt i arktiske befolkningers levevilkår og muligheder for udvikling. Den arktiske strategi skal ikke alene tjene til fastlæggelse af vores fælles arktiske politik, men også signalere overfor vores samarbejdspartnere, hvilke målsætninger vi vil forfølge, sagde Formand for landsstyret Kuupik Kleist blandt andet og fortsætter:

- Der er et grundlæggende samfundsprincip som må og skal respekteres og udbygges i disse tider med hastige forandringer i den Arktiske region, og det er retten til selvbestemmelse, demokrati og gennemsigtighed. Nærhedsprincippet skal være fremherskende i forhold til de beslutninger, som påvirker det arktiske samfund, de oprindelige folk og deres erhvervsgrundlag, klimaforandringer og de politiske rammer. De arktiske folk er ikke bange for udvikling og forandring, vi vil ikke leve i et frilandsmuseum, men de arktiske folk kræver og forventer at blive hørt og respekteret når forandringerne sker, fordi forandringerne sker i vore egne hjem!

Det understregede Formand for landsstyret blandt andet i sin tale ved offentliggørelse af strategien. Kuupik Kleist opridsede status for de fremherskende udfordringer det grønlandske samfund står overfor, når det gælder klimaforandringer, udnyttelse af ressourcerne, erhvervsmuligheder og ikke mindst olieaktiviteterne.

- Det er derfor et krav, at der skal anvendes de højeste miljøstandarder og den bedste tilgængelige teknologi i forbindelse med mineral- og olieaktiviteter. Krav om anvendelse af disse standarder vil ikke bare gavne den Arktiske befolkning, men også vores samarbejdspartnere – uanset om der er tale om lande, organisationer eller private virksomheder. Kravene om høje standarder vil således gavne alle. Ingen af os ønsker at vores børnebørn skal kunne pege fingre af os for at have ødelagt den arktiske region, fremhævede Kuupik Kleist klart overfor omverdenen vedrørende olieaktiviteter i Grønland.

Den danske Udenrigsminister Lene Espersen kom ind på sin tale hvorfor Rigsfællesskabet har behov for en fælles strategi.

- Den korte svar er, at området på den korte bane vil undergå vidtrækkende forandringer og disse forandringer tvinger os til at handle nu. Det er den eneste måde hvorpå Danmark, Grønland og Færøerne kan drage nytte af forandringerne i Arktis, underbyggede Udenrigsminister Lene Espersen og fortsætter:

- Vi skal være helt klar over hvilke udfordringer vi står overfor i Arktis. For mig og se vil jeg fremhæve tre ting: 1) at beskytte det arktiske miljø, 2) sikring af sammenspillet mellem naturens ressourcer med international sikkerhed og endelig 3) udbygning af den maritime sikkerhed i Arktis.

Færøernes Lagmand Kai Leo Holm Johannesen understregede i sin tale, at Rigsfællesskabets tre dele har havet til fælles og har blandt mange andre årsager behov for en fælles Arktisk Strategi.

- Jeg er sikker på at denne fælles strategi, vi i dag præsenterer, vil blive et vigtigt værktøj for os i vores fælles internationale bestræbelser for en fredelig, sikker og bæredygtig udvikling i Arktis. Jeg tror også på, at den høje standard for fælles forståelse i Kongeriget Danmark kan og bør blive en model til efterlevelse for vore internationale samarbejdspartnere, sagde Kai Leo Johannesen blandt andet i sin tale.

Dermed proklamerede Kongeriget Danmark sig som en Arktisk nation for første gang nogensinde, glædede en af tilhørerne ved offentliggørelse af strategien, tidligere Grønlands minister Tom Høyem, sig.

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Arktiske Strategi 2011-2020