Vores fremtid er vigtig

Det politiske arbejde i Folketinget er vigtigt for Grønland. Det danske Folketing kan for eksempel træffe beslutninger der påvirker vores klima, vores økonomi og vores sikkerheds- og udenrigspolitik.

Lørdag d. 10. september 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Folketinget, Politik.

Fremtiden er vigtig for Inuit Ataqatigiit. Den politik vi udformer i dag, påvirker vores land i mange år fremover. Derfor er det vigtigt at vi både har fokus på de aktuelle politiske sager, men også arbejder meget langsigtet og tænker på fremtidens Grønland. Det politiske arbejde i Folketinget er vigtigt for Grønland. Det danske Folketing kan for eksempel træffe beslutninger der påvirker vores klima, vores økonomi og vores sikkerheds- og udenrigspolitik.

Vi kan kun opnå vore mål ved at samarbejde med andre. IA har et stærkt ønske om at de grønlandske Folketingsmedlemmer står sammen for Grønlands bedste. Vi ønsker også et samarbejde med de færøske medlemmer, som i vid udstrækning har de samme interesser som os. Og selvfølgelig vil vi samarbejde med alle de danske partier som har viljen til et konstruktivt samarbejde.

IA stiller 4 stærke kandidater op, der alle har viljen og evnen til at arbejde målrettet for Grønlands interesser. Stem for en stærk grønlandsk stemme i Folketinget.