Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011

Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder

Fredag d. 14. oktober 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Landsstyret
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Rigsfællesskab og selvstyre.

Vision 2050
Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder.


Den internationale interesse stiger for vores del af verden i disse år. Dette skyldes bl.a. behovet for råstoffer som mineraler og olie, samt nemmere adkomst bl.a. på grund af klimaændringer. Flere lande har siden 2008 enten påbegyndt eller færdiggjort arktiske strategidoIrumenter. Det gælder EU, USA, Canada, Rusland, Finland og Norge. Danmark og Grønland kortlagde i 2008 emner af fælles interesse. Det efterfølgende arbejde har nu resulteret i Rigsfællesskabets strategi for Arktis.

Indførelsen af Selvstyret har bidraget til en forstærket interessen for Grønland. Der er behov for en grønlandsk udenrigspolitisk strategi, som fremlægger landsstyrets politik og planer for, hvorledes man vil beskytte og fremme grønlandske interesser udenrigspolitisk. Det er vigtigt at interessen for Arktis og for Grønland omsættes i konkrete muligheder for det grønlandske folk og for dets udvikling som nation.

Det er nødvendigt, at vi, lige som vi udvikler Selvstyret, også både udvider og udvikler vores internationale engagement. Den stigende interesse kan vi allerede mærke på flere sektorer, men også indenfor andre områder bør den udenlandske interesse i de kommende år kunne ses i stigende investeringer udefra i vores økonomi til fælles bedste.

Formålet med denne strategi er dels på mellemlang sigt at konkretisere koalitionsaftalen af 2009 på udenrigsområdet og samtidig at skabe grundlaget for en langsigtet tværpolitisk prioritering af området.

Den udenrigspolitiske strategi skal sikre at denne politik føres på en troværdig og den mest effektive måde og at der sikres den nødvendige kontinuitet i de internationale relationer.

Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011