Koalitionen sjusker og landskassen bløder

Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende.

Torsdag d. 8. maj 2014
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Finanslov, Landsstyret, Landstinget, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Finansudvalget får forkerte tal
Inuit Ataqatigiits mindretalsudtalelese
Inuit Ataqatigiit afslår derfor ansøgningen
Inuit Ataqatigiit støtter renoverings- og anlægsopgaver
Landsstyret udhuler næste års finanslov med 52,5 millioner kr.


Et flertal i Finansudvalget har godkendt landsstyrets ansøgning om 174 millioner til renoverings- og anlægsopgaver.

Et formål der på mange måder er støtteværdigt, da vi ved at midlerne til anlægsområdet er blevet mindre de senere par år. Det skaber stilstand i samfundet og det er et stort og mærkbart problem.

Alligevel har IA valgt at afvise ansøgningen fra landsstyret. Det sker fordi vi må konstatere at de 174 millioner kroner ikke bruges på at nedsætte arbejdsløsheden, men blot vil skabe nye problemer for de kommende år. Vi efterlyser en politik der rent faktisk hjælper ledige med at få et job, fremfor panikhandlinger med en meget begrænset levetid.

Finansudvalget får forkerte tal
Vi opfordrer landsstyret til at fremsende en ny ansøgning til finansudvalget, der både sikrer brugen af anlægsmidler her og nu, samtidigt med at man tilgodeser den voksende gruppe af ledige. Derudover efterlyser vi at der tages mere hensyn til det kommende års finanslov, således at vi ikke står med samme problem som nu, den 1. januar 2015.

IA kan heller ikke stiltiende acceptere, at Finansudvalget ser igennem fingre med sjusk og forkerte tal.

Inuit Ataqatigiits mindretalsudtalelese
Vi er på den baggrund kommet med følgende mindretalsudtalelse:

“Inuit Ataqatigiit finder det uacceptabelt, at et flertal har valgt at godkende en ansøgning der er præget af sjusk og som flere steder er direkte misvisende. Vi beklager, at flertallet fra Siumut og Atassut ikke ønskede at afvente en korrekt ansøgning fra landsstyret eller at sende forslaget til behandling i Landstinget – hvilket budgetloven ellers giver mulighed for. Særligt fordi landsstyremedlem for finanser under et samråd erkendte at ansøgningen var uklart formuleret.

Inuit Ataqatigiit afslår derfor ansøgningen
Landsstyret sammenblander ansøgningen med den ekstraordinære beskæftigelsesindsats. Dette er problematisk fordi det giver et forkert og misvisende billede af hvad pengene reelt skal bruges til. Det skal være helt klart at de 174 millioner alene retter sig mod fremrykning af anlægs- og renoveringsopgaver. Alligevel er der i ansøgningen opremset en række indsatser og beløb, der handler om noget helt andet, nemlig den ekstraordinære beskæftigelsesindsats. Det har gjort arbejdet med ansøgningen unødigt kompliceret. Derudover er landsstyrets tabel over hvad pengene rent faktisk skal gå til forkert, hvilket et flertal i Finansudvalget mener, er helt i orden. Inuit Ataqatigiit har den holdning, at Finansudvalget altid skal træffe beslutninger på baggrund af korrekte tal og informationer.

Inuit Ataqatigiit støtter renoverings- og anlægsopgaver
Inuit Ataqatigiit støtter grundlægende landsstyrets ønske om at fremskynde en række renoverings- og anlægsopgaver. Dette vil forhåbentligt bidrage til at fastholde beskæftigelse flere steder, ligesom det vil bidrage positivt til vedligehold af vores bygninger og anlæg.

Inuit Ataqatigiit ønsker ikke at tildele midler uden en klar modtager

Inuit Ataqatigiit er derimod ikke tilfredse med at 25,9 millioner endnu ikke er fordelt på et projekt. Inuit Ataqatigiit ønsker ikke at tildele midler uden en klar modtager. Vi anbefaler derfor, at samtlige midler der endnu ikke er fordelt på et projekt samles i en reserve, som kan udmøntes efter godkendelse fra Finansudvalget. På den måde sikrer vi, at Landstinget er med til at godkende hvordan midlerne fordeles.

Landsstyret udhuler næste års finanslov med 52,5 millioner kr.
Derudover er vi grundlæggende utrygge ved, at landsstyret allerede nu udhuler næste års finanslov med 52,5 million kroner. Det minder om frasalget af aktierne i Grønlandsbanken, hvor man lapper huller i budgettet uden tanke på de kommende år. Hvad vil dette betyde for næste års budget? Vi efterlyser derfor den holdbarhedspolitik som landsstyret flere gange har bebudet skulle komme. Vi har endnu til gode at se landsstyret rent faktisk føre en holdbar finanspolitik”.