Utrygheden breder sig

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik.
Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter

Tirsdag d. 26. august 2014
Hans Aronsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Efterårssamling 2014, Finanslov.


Det var ikke med fornøjelse at vi så Qanorooq, mandag den 25. august. Det var snarere med vantro. Kun seks dage efter at landsstyremedlem for Finanser fremlagde koalitionens forslag til finanslov for 2015 blev den skudt ned – af hans egne. Ikke bare én, men hele tre partifæller talte imod finansloven. Det er bemærkelsesværdigt af mange grunde.

To af kritikerne er medlemmer af Landstinget. Med deres erklærede modstand mod finanslovsforslaget er koalitionens flertal forsvundet allerede inden Landstingets efterårssamling er startet. Det er utrygt at koalitionen tilsyneladende ikke er en samlet enhed, men blot enkeltmandater der kører deres egen dagsorden. Det betyder at vi aldrig kan regne med koalitionens politiske kurs eller flertal.

Meget markant er det også, at den tredje kritiker selv er medlem af landsstyret – og dermed kritiserer sin egen finanslov. Landsstyremedlem for fiskeri virkede overrasket over et bærende element i koalitionens økonomiske politik.

Tilsyneladende var Finn Karlsen uvidende om, at landsstyret agter at fylde hullerne i landskassen med afgifter fra alle fiskearter. Hvis man læser i finanslovsforslaget fremgår det ellers ret klart under afsnit 4.2.1 fiskerierhvervet1, at landsstyret ønsker at ”iværksætte en modernisering af det kystnære fiskeri”, så erhvervet bliver mere rentabelt og kan bære en ressourcerente. Og indtil dette sker, vil man hente pengene fra det øvrige fiskeri. Således budgetterer landsstyret allerede fra 2016 med 15 millioner kroner fra en udvidet res-sourcebeskatning af fiskeriet. Fra 2017 stiger beløbet til ekstra 50 millioner kroner.2

Med tanke på at landsstyret igen og igen siger, at de agter at føre en ”holdbar økonomisk politik” baseret på en række reformtiltag indenfor bl.a. fiskeriet, er det dybt tankevækkende at dette kommer bag på landsstyremedlem for Fiskeri. Det er trods alt hans område der udgør landets suverænt største erhverv.

Spørgsmålet er, om vi kan regne med at de planlagte reformer kan finde sted, når det ikke er et samlet landsstyre, der står bag dem. Og hvis ikke vi kan regne med de reformplaner landsstyremedlem for finanser lægger for dagen – hvor er landet så på vej hen økonomisk?
  1. Side 92 i den danske udgave
  2. Konto 20.11.51

Inuit Ataqatigiit vil kraftigt opfordre koalitionen til at øge deres interne kommunikation og få klarhed over deres egne politiske mål og visioner. Det er meget utrygt at være vidne til det kollaps der skete i Qanorooq mandag aften. Står koa-litionen samlet om den økonomiske politik? Er der nu reelt tale om en mindretalsregering? Har vi råd til det med tanke på at alle mandater nu kan ”tage sig betalt” for at stemme for koalitionens politik?

Fra vores side har vi aldrig lagt skjul på, at vi principielt støtter beskatning af den fælles ressource. Det er dog afgørende for os, at afgiftens størrelse ikke bestemmes af hvor stort hullet er i landskassen, men af en reel vurdering af hvad er-hvervet kan bære. Derfor vil vi foreslå, at de nye afgifter samlet set ikke forhøjer de nuværende indtægter fra afgifter fra fiskeriet. Vi ser frem til de kommende forhandlinger med spænding og vil som sagt komme med konstruktive forslag. Vi erkender behovet for reformer og nye indtægter og imødeser at arbejdet gøres grundigt og med tanke på både nutiden og fremtiden.

Forslag til finanslov for 2015