Landsstyrets politisk - økonomiske redegørelse 1999

Landsstyret lægger således ikke op til, at der med eet slag gennemføres et samlet opgør med ensprissystemet, men at der i stedet igangsættes en gradvis proces med lempelser af enspris-princippet. Det bør ske ud fra en politisk afvejning af fordelene ved mere omkostningsægte priser og de sociale og regionale ulemper i det enkelte tilfælde

Lørdag d. 29. maj 1999
Landsstyret
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Løn og overenskomster, Politik, Sundhedsvæsenet, Uddannelse, Økonomi.

Indhold:
1. Indledning 1.1 Sammenfatning 2. Den økonomiske udvikling 2.1 Landsstyrets udgangspunkt 2.1.1 Landskassens budget 2.1.2 Målrettet udvikling - kvalitativ vækst 2.1.3 Erhvervslivets vækstbetingelser 2.2 Økonomien 2.2.1 Handelsbalancen Eksporten 2.2.2 Udviklingen i fiskeriet Indenskærs og udenskærs rejefiskeri Frihed til at beskatte ressourcerenter 2.2.3 Indkomstudviklingen 2.2.4 Prisudviklingen 2.2.5 Ledighed 2.3 Landskassens økonomi 2.3.1 Udviklingen i landskassens økonomi 1994 - 2002 2.3.2 Udviklingen i landskassens budget Landskassens indtægter Landskassens udgifter 2.3.3 De hjemmestyreejede virksomheder 2.4 Kommunernes økonomi 3. Sektorpolitiske temaer 3.1 Lønpolitik 3.2 Uddannelse 3.3 Erhverv 3.4 Sundhedsområdet 3.4.1 Sundhedsvæsenets udgiftsudvikling 3.5 Renovering 3.5.1 Udvidelse af boligmassen og renoveringsopgaven 3.5.2 Kapaciteten i bygge- og anlægsbranchen Uddannelse 3.5.3 Forsyningsområdet 4. Sammenfatning Appendix: Ensprissystemet Nuværende direkte tilskudsniveau Nuværende indirekte tilskud, krydsprissubsidiering Royal Arctic Line Grønlandsfly Nukissiorfiit Konklusion