Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000

Såfremt den grønlandske økonomi på sigt skal blive mere selvbærende er det Landsstyrets holdning, at der i de kommende år skal arbejdes mere målrettet mod en egentlig ændring af de strukturelle rammer i vores samfund. De indledende skridt er taget ved Landstingets vedtagelse af Finansloven for år 2000.

Onsdag d. 12. april 2000
Landsstyret
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
 • 1.1 Sammenfatning
  • 1.1.1 Ensfragten
  • 1.1.2 Boligpolitiske initiativer
  • 1.1.3 Uddannelsespolitikken
  • 1.1.4 Øvrige initiativer
2. Den økonomiske situation og udvikling
 • 2.1 Samfundsøkonomien - Landsstyrets udgangspunkt
  • 2.1.1 Arbejdsløshed
  • 2.1.2 Pris- og Lønudviklingen
  • 2.1.3 Den demografiske udvikling
 • 2.2 Landskassens økonomi
  • 2.2.1 Landskassens indtægter
  • 2.2.2 Landskassens drifts- og anlægsudgifter
  • 2.2.3 Hjemmestyret og aktieselskabers nettogæld.
 • 2.3 Kommunernes økonomi
  • 2.3.1 Kommunernes udgifter og indtægter 1995 - 2000
 • 2.4 Erhvervslivets økonomiske rammebetingelser
  • 2.4.1 Direkte beskæftigelsestilskud
  • 2.4.2 Transport
  • 2.4.3 Forsyning
  • 2.4.4 Erhvervstilskud - generelt
3. Strukturpolitiske initiativer
 • 3.1 Strukturpolitisk handlingsplan
 • 3.2 Omlægning af ensprisområdet
  • 3.2.1 Ensfragtsystemet
  • 3.2.2 Servicekontrakten med Royal Arctic Bygdeservice A/S
  • 3.2.3 Selektiv fragtstøtte
  • 3.2.4 Servicekontrakten med KNI Pilersuisoq A/S
  • 3.2.5 Fjernelsen af ensfragtafgiften og indførelse af omkostningsægte priser.
  • 3.2.6 Opsummering
 • 3.3 Boligpolitiske initiativer
  • 3.3.1 Huslejeberegningen
  • 3.3.2 Økonomiske konsekvenser
  • 3.3.3 Omlægning af boligsikringsydelserne
  • 3.3.4 Omlægning af boligsikringen
 • 3.4 Uddannelsespolitikken
  • 3.4.1 Uddannelsesniveauet
  • 3.4.2 Årsager til det lave uddannelsesniveau
  • 3.4.3 De kommende udfordringer på uddannelsesområdet
4. Øvrige initiativer
 • 4.1 Sundhedspolitiske udfordringer
 • 4.2 Erhvervsområdet
  • 4.2.1 Transport
  • 4.2.2 Forsyning
  • 4.2.3 Direkte Beskæftigelsesinitiativer
  • 4.2.5 Erhvervstilskud generelt
  • 4.2.5 En overordnet privatiseringsstrategi
 • 4.4 Sektorprogrammet for renovering
 • 4.5 Trimning af Hjemmestyrets organisation
5. Bilag
 • Tabel 1: Gennemsnitligt antal ledige medio i byerne 1995 - 1999
 • Tabel 2: Landskassens resultat 1995 - 1999
 • Tabel 3: Udvikling i skatte og afgiftsindtægter 1995-2000
 • Tabel 4: Befolkningsprognose på aldersgrupper 2000, 2005 og 2010
 • Tabel 5: Kommunernes udgifter og indtægter i perioden 1995 - 2000