Landsstyrets Politisk - Økonomiske Beretning 2001

Konjunkturudviklingen bestemmes af indenlandske og udenlandske faktorer. Den pris grønlandske virksomheder kan få for fisk og rejer på eksportmarkederne vil for eksempel variere i forhold til den mængde fisk og rejer andre lande fisker, samt den samlede efterspørgsel i ind- og udland. En væsentlig konjunkturbestemmende faktor er den offentlige sektors andel af den samlede økonomi

Onsdag d. 25. april 2001
Landsstyret
Emnekreds: Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse


/////Indledning og sammenfatning
 • Sammenfatning
 • Omlægning af søfragtsområdet
 • Ændret boligbetaling og forbedret socialsikring
 • Nye områder
 • Øvrige initiativer


/////Den økonomiske situation og udvikling
 • Samfundsøkonomien - Landsstyrets udgangspunkt
  • Skatte- og afgiftsindtægter
   • Ledigheden
  • Import, Eksport og Handelsbalance
 • Perspektiver for fortsat vækst
 • Landskassens økonomi
  • Finansåret 2000
  • Finansloven for 2001
 • Hjemmestyrets gældssituation
 • Kommunernes økonomi
  • De kommunale regnskaber
  • Kommunernes gældssituation
 • Hjemmestyrets Erhvervstilskud
  • Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
  • Transport
  • Forsyning
  • Erhvervstilskud - generelt


/////Strukturpolitiske initiativer
 • Omlægning af søfragtsområdet
  • En stedbestemt fragtratemodel
  • Fordelingspolitiske konsekvenser ved valget af den stedbestemte omkostningsmodel
  • Forhold for nordgående gods
  • Forhold for sydgående gods
  • Forhold for det interne gods
  • Landskasseeffekter
  • Høringsrunden og det videre arbejde
 • Ændret boligbetaling og forbedret boligsikring
  • Fjernelse af boligbørnetilskuddet og forbedret boligsikringsordning
  • Indførelse af mere omkostningsbestemte huslejer
   • Omkostningsægte driftsbidrag
   • Kapitalafkast
  • En samlet model
  • Generelle økonomiske konsekvenser
   • Boligstøttehuse
  • Økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne
  • Administration af boligsikring i kommunerne
  • Det videre arbejde og indstillinger
 • Social- og Arbejdsmarkedsområdet
  • Omlægning af sikringsydelserne
  • De nuværende sikringsydelser
  • De fremtidige sikringsydelser
  • Økonomiske konsekvenser
  • Det videre arbejde med en arbejdsløshedsforsikringsordning
 • Omlægning af ensprisen på el, vand og varme
  • Mål og kriterier med omlægningen
  • Finansieringsbehov og det videre arbejde
 • Privatisering og liberalisering
 • Atuarfitsialak - "Den gode skole"
  • Indholdet i Atuarfitsialak
  • Tidshorisont og økonomi


/////Øvrige initiativer
 • Anlægs- og Renoveringsfonden
 • Omstilling af sundhedsvæsenet
  • Økonomien på længere sigt
   • Følgende tiltag kan medvirke til en løsning
  • Sundhedsreform og regionalisering
  • Status på reformarbejdet
 • Udvikling af Hjemmestyrets organisation
  • Anbefalingerne
  • Projektsekretariatet
  • Gennemførte tiltag