Grønland og Norge vil styrke samarbejdet

På energi- og miljøområdet vil landene samarbejde om at effektivisere brugen af miljøstandarter omkring vedvarende og fossil energi. Landene vil også udveksle erfaringer med råstofudvinding og forvaltning, hvor råstofmyndighederne i Norge og Grønland vil samarbejde med henblik på forsvarlig og bæredygtig udvikling af petroleumssektoren.

Mandag d. 10. januar 2011
Landsstyret
Emnekreds: Internationale spørgsmål.

Landsstyreformand Kuupik Kleist og landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen er i disse dage på officiel besøg i Norge, hvor de i dag havde lejlighed til at mødes med både Norges Statsminister Jens Stoltenberg og Udenrigsminister Jonas Gahr Støre.

Mødet med Statsministeren havde karakter af en gensidig orientering om landenes gensidig samarbejdsaftaler, den politiske og økonomiske situation, udvikling i nordområderne og samarbejdet om arktiske spørgsmål.

Mødet med Udenrigsminister Jonas Gahr Støre mundede ud i en fælles udtalelse fra parterne, hvori det blev understreget, at Grønland og Norge vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem landene, både i Nordisk Råds- og Arktisk Råds regi. Norge og Grønland vil også arbejde for at synliggøre den globale opvarmnings konsekvenser gennem forskning, observation og målinger.

På energi- og miljøområdet vil landene samarbejde om at effektivisere brugen af miljøstandarter omkring vedvarende og fossil energi. Landene vil også udveksle erfaringer med råstofudvinding og forvaltning, hvor råstofmyndighederne i Norge og Grønland vil samarbejde med henblik på forsvarlig og bæredygtig udvikling af petroleumssektoren.

Yderligere vil Grønland og Norge, at arbejde for at styrke de oprindelige folks rettigheder i internationale fora og i forhandlingerne omkring klimaspørgsmål.

Også på det menneskelige plan vil Grønland og Norge arbejde for at udveksles erfaringer med praktiske tiltag på uddannelsesområdet, om sproglig udvikling samt kulturel og social trivsel. I Arktisk Råds regi vil landene også arbejde for at folkesundhed i Arktis får en speciel opmærksomhed.

- Grønland og Norge har en lang række fælles interesser og en lang tradition på samarbejde på en række områder. Besøget vil styrke relationerne mellem Grønland og Norge, siger Kuupik Kleist.

På programmet i morgen skal delegationen fra Grønland til en række møder med Stortingets vicepræsident, repræsentant fra statsrådet og repræsentanter fra Petroleumsdirektoratet og Oliedirektoratet. Endelig skal i audiens hos Norges Kong Harald.

Fællesudtalelsen kan læses her: Styrket samarbeid mellom Norge og Grønland


(an)