Ekspertgruppen om råstofbeskatning på plads

Hensigten med ekspertgruppen er at indhente en uafhængig rådgivning til brug for udarbejdelsen af de kommende strategier for såvel mineraler som olie der skal gælde fra 2015 samt indhente rådgivning til en strategi for vandkraftområdet.

Onsdag d. 30. januar 2013
Landsstyret
Emnekreds: Alcoa, Isukasia, Minedrift, Råstoffer.

Landsstyret har i dag godkendt kommissioriet for den ekspertgruppe, der skal sikre Landsstyret en uafhængig rådgivning om den grønlandske råstofstrategi.

De aktuelle strategier for såvel mineraler som olie blev vedtaget i 2009, hvor forskellige government take modeller blev analyseret inden staten og Hjemmestyret i fællesskab vedtog government take modellerne.

Hensigten med ekspertgruppen er at indhente en uafhængig rådgivning til brug for udarbejdelsen af de kommende strategier for såvel mineraler som olie der skal gælde fra 2015 samt indhente rådgivning til en strategi for vandkraftområdet.

Ekspertudvalget skal løse to opgaver.
  1. For det første skal ekspertudvalget analysere og vurdere vores eksisterende skattelovgivning for virksomheder med henblik på at vurdere om lovgivningen er tilstrækkelig robust til at sikre Grønland indtægter fra selskabsskatter af råstofprojekter. Desuden skal udvalget vurdere og anbefale en skattekontrol, der sikrer, at selskaberne betaler de korrekte selskabsskatter. Anbefalingen fra ekspertgruppen på dette område skal foreligge senest 1. april 2014.
  2. For det andet skal ekspertudvalget komme med en anbefaling af vores fremtidige beskatningsstrategi på hårde mineraler, kulbrinter og vandkraftområdet. Denne strategi skal respektere de vilkår som de allerede udstedte efterforskningslicenser er udstedt under samt sikre, at Grønland har international konkurrencedygtige vilkår. Anbefalingen på dette område skal foreligge senest 1. juli 2014.

For at sikre en demokratisk forankring af ekspertgruppens arbejde har Landsstyret besluttet at nedsætte en politisk følgegruppe med deltagelse fra hvert parti repræsenteret i Landstinget. Desuden planlægges der høringer med inddragelse af råstofindustrien og høringer med inddragelse af civilsamfundets repræsentanter.

Som formand for ekspertgruppen har Landsstyret udpeget Professor Torben M. Andersen. Torben M. Andersen er formand for Økonomisk Råd og har gennem sit arbejde med skatte- og velfærdskommissionen tilvejebragt et indgående kendskab til den grønlandske samfundsøkonomi.

Ekspertgruppen vil desuden blive sammensat af personer med indsigt i internationale skatteforhold og særlig indsigt i henholdsvis olie- og mineralindustrien